Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2019 година

Публикувано на: 22.05.2020 - 11:00
 
През 2019 г. в страната функционират следните културни институции:
• 160 музея с музеен фонд 7 529 хил. фондови единици;
• 74 театъра, организирали 15 955 представления, посетени от 2 516 хил. зрители;
• 52 музикални колектива;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 74 кина с 237 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област