Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.02.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРOШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 10 769 5 740 9 285 4 568 1 484 1 172
Общ отдел 787 607 490 295 297 313
Философия, психология 447 282 428 276 19 7
Религия 302 91 276 81 26 10
Обществени науки 1 918 1 700 1 726 1 368 192 332
Социология, статистика 143 29 137 28 6 1
Политика, икономически науки, икономика 547 109 502 104 45 5
Право, публична администрация 323 75 304 69 19 5
Военно дело, военни науки 123 21 114 21 9 1
Социални проблеми, социална помощ 59 8 54 7 5 1
Възпитание, образование 675 1 444 569 1 126 106 318
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 47 14 45 13 2 1
Езикознание 285 184 262 164 23 20
Филология, лингвистика 285 184 262 164 23 20
Естествени науки и математика 381 304 334 293 47 12
Математика 101 98 74 93 27 5
Естествени науки 280 206 260 199 20 7
Техника. Медицина. Приложни науки 1 421 301 1 323 262 98 38
Медицина, здравеопазване 667 145 649 140 18 5
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 353 46 310 42 43 5
Селско стопанство, ветеринарна медицина 185 48 162 21 23 27
Домакинство и комунални услуги 37 33 36 33 1 0
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 179 28 166 26 13 2
Изкуство и развлечения 543 196 461 158 82 38
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 38 7 35 7 3 0
Пластични и графични изкуства, фотография 191 71 152 53 39 18
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 188 87 159 68 29 18
Игри и спорт 126 31 115 30 11 1
Литература 3 978 1 787 3 344 1 405 634 382
История на литературата и литературна критика 180 118 174 114 6 4
Художествена литература 3 798 1 669 3 170 1 291 628 378
География. История 707 288 641 268 66 20
География и пътешествия 44 72 38 63 6 9
История, биографии, генеалогия, хералдика 663 215 603 204 60 11
25.06.2021