Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.02.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРOШУРИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Книги Брошури
загла - вия - бр. тираж - хил. загла - вия - бр. тираж - хил. загла - вия - бр. тираж - хил.
Общо 11 700 4 990 9 922 4 056 1 778 934
Общ отдел 966 547 593 251 373 296
Философия, психология 503 365 467 279 36 87
Религия 303 203 254 161 49 42
Обществени науки 1 955 798 1 690 673 265 125
Социология, статистика 179 47 168 46 11 1
Политика, икономически науки, икономика 632 129 561 120 71 10
Право, публична администрация 348 86 313 81 35 5
Военно дело, военни науки 118 18 107 16 11 1
Социални проблеми, социална помощ 47 7 42 6 5 1
Възпитание, образование 566 496 439 390 127 106
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 64 15 59 14 5 1
Езикознание 314 192 294 190 20 2
Филология, лингвистика 314 192 294 190 20 2
Естествени науки и математика 349 126 299 119 50 9
Математика 68 37 62 37 6 1
Естествени науки 281 89 237 82 44 8
Техника. Медицина. Приложни науки 1 368 281 1 226 264 142 19
Медицина, здравеопазване 652 156 580 148 72 9
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 336 39 307 36 29 3
Селско стопанство, ветеринарна медицина 179 30 166 28 13 3
Домакинство и комунални услуги 66 37 48 34 18 3
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 135 19 125 18 10 1
Изкуство и развлечения 678 190 568 165 110 26
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 35 12 32 10 3 2.5
Пластични и графични изкуства, фотография 252 82 197 69 55 13.2
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 203 49 160 42 43 7.2
Игри и спорт 188 47 179 44 9 2.8
Литература 4 472 2 015 3 784 1 694 688 321
История на литературата и литературна критика 156 56 146 55 10 1
Художествена литература 4 316 1 959 3 638 1 639 678 320
География. История 792 270 747 263 45 8
География и пътешествия 59 30 54 30 5 1
История, биографии, генеалогия, хералдика 733 240 693 233 40 7
27.06.2022