Премини към основното съдържание

Издадени вестници по периодичност

Динамичен ред: Culture_1.13.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ПЕРИОДИЧНОСТ
Периодичност 2021
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил.
Общо 201 119 588 1 311
Ежедневници 29 62 439 173
Излизащи 2 - 3 пъти седмично 9 2 332 20
Излизащи един път седмично 88 53 748 1 034
Излизащи по-малко от един път седмично 75 1 069 84
27.06.2022