Премини към основното съдържание

Издадени вестници по периодичност

Динамичен ред: Culture_1.13.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ПЕРИОДИЧНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Периодичност 2020
заглавия - бр. годишен тираж - хил. еднократен тираж - хил.
Общо 209 123 287 1 304
Ежедневници 33 67 411 187
Излизащи 2 - 3 пъти седмично 11 2 146 17
Излизащи един път седмично 94 52 305 1 006
Излизащи по-малко от един път седмично 71 1 424 93
25.06.2021