Премини към основното съдържание

Издадени вестници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.12.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж - хил. Еднократен тираж - хил.
Общо 201 17 231 119 588 1 311
Общ отдел 2 53 16 1
Философия. Психология 3 116 2 371 46
Религия 5 146 73 2
Обществени науки 142 14 679 106 143 1 125
Социология, статистика 108 13 148 103 970 1 074
Политика, икономически науки, икономика 15 742 887 21
Право, публична администрация 3 424 78 4
Военно дело, военни науки 2 76 198 4
Възпитание, образование 11 173 220 6
Търговия, комуникации, транспорт 1 52 222 4
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 2 64 568 11
Езикознание 1 3 4 1
Филология, лингвистика 1 3 4 1
Естествени науки и математика 2 76 34 1
Естествени науки 2 76 34 1
Техника. Медицина. Приложни науки 27 1 012 4 184 85
Медицина, здравеопазване 10 304 1 196 33
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 1 52 329 6
Селско стопанство, ветеринарна медицина 9 416 2 273 36
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 7 240 386 10
Изкуство и развлечения 9 897 6 361 41
Пластични и графични изкуства, фотография 2 48 9 0
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 2 64 451 9
Игри и спорт 5 785 5 902 32
Литература 8 220 396 9
История на литературата и литературна критика 1 52 35 1
Художествена литература 7 168 362 8
География. История 3 28 6 1
История, биографии, генеалогия, хералдика 1 12 2 0
География и пътешествия 2 16 4.4 0.7

1 Десетичната класификация - национален вариант.
27.06.2022