Премини към основното съдържание

Издадени вестници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.12.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия - бр. Излизания - бр. Годишен тираж - хил. Еднократен тираж - хил.
Общо 180 8 889 87 243 1 088
Общ отдел 2 5 36 9
Философия. Психология 3 137 2 434 53
Религия 3 61 56 4
Обществени науки 129 7 017 74 630 876
Социология, статистика 101 6 530 73 270 791
Политика, икономически науки, икономика 9 85 181 34
Право, публична администрация 2 122 30 0
Военно дело, военни науки 2 54 198 6
Възпитание, образование 11 158 279 14
Търговия, комуникации, транспорт 1 11 222 20
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 3 57 450 12
Езикознание 1 7 3 0
Филология, лингвистика 1 7 3 0
Естествени науки и математика 3 61 56 3
Естествени науки 3 61 56 3
Техника. Медицина. Приложни науки 23 680 3 851 101
Медицина, здравеопазване 8 209 1 127 38
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 1 50 365 7
Селско стопанство, ветеринарна медицина 9 338 2 212 46
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 5 83 147 11
Изкуство и развлечения 7 739 5 820 30
Пластични и графични изкуства, фотография 2 23 8 2
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 1 47 450 10
Игри и спорт 4 669 5 362 19
Литература 3 97 291 6
История на литературата и литературна критика 1 43 26 1
Художествена литература 2 54 265 6
География. История 6 85 67 5
История, биографии, генеалогия, хералдика 3 55 52 3
География и пътешествия 3 30 14 1

1 Десетичната класификация - национален вариант.
27.06.2024