Премини към основното съдържание

Издадени вестници по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.12.xls

ИЗДАДЕНИ ВЕСТНИЦИ ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА1
Десетична класификация Заглaвия -
бр.
Излизания - бр. Годишен тираж -
хил.
Еднократен тираж -
хил.
Общо 209 19 101 123 287 1 304
Общ отдел 1 52 9 0
Философия, психология 4 168 2 413 47
Религия 4 122 45 2
Обществени науки 148 15 556 108 132 1 099
Социология, статистика 113 13 932 106 289 1 049
Политика, икономически науки, икономика 16 783 740 19
Право, публична администрация 3 424 149 10
Военно дело, военни науки 2 76 198 4
Възпитание, образование 11 225 243 7
Търговия, комуникации, транспорт 1 52 222 4
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 2 64 291 6
Езикознание 1 3 3 1
Филология, лингвистика 1 3 3 1
Естествени науки и математика 2 76 32 1
Естествени науки 2 76 32 1
Техника. Медицина. Приложни науки 32 1 612 5 105 109
Медицина, здравеопазване 10 256 1 015 33
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 1 52 319 6
Селско стопанство, ветеринарна медицина 11 492 2 654 51
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 10 812 1 117 18
Изкуство и развлечения 8 1 324 7 156 34
Пластични и графични изкуства, фотография 1 24 5 0
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 1 52 780 15
Игри и спорт 6 1 248 6 371 19
Литература 8 187 392 9
История на литературата и литературна критика 1 52 34 1
Художествена литература 7 135 357 9
География/История 1 1 1 1
История, биографии, генеалогия,хералдика 1 1 1 1

1 Десетичната класификация - национален вариант.
25.06.2021