Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_1.09.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Книги Брошури
заглавия - бр тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо за страната 11 700 4 990 9 922 4 056 1 778 934
Северна и Югоизточна България 2 629 522 2 252 433 377 89
Северозападен 306 51 276 47 30 5
Видин 53 6 52 6 1 0
Враца 55 17 52 16 3 1
Ловеч 16 3 16 3 - -
Монтана 4 3 4 3 - -
Плевен 178 23 152 19 26 4
Северен централен 785 194 680 147 105 46
Велико Търново 444 68 397 60 47 7
Габрово 69 12 63 11 6 1
Разград 13 4 6 1 7 3
Русе 158 26 144 24 14 1
Силистра 101 84 70 51 31 33
Североизточен 914 124 812 110 102 14
Варна 629 91 558 81 71 10
Добрич 49 7 39 6 10 1
Търговище 1 0 1 0    
Шумен 235 25 214 23 21 3
Югоизточен район 624 153 484 128 140 25
Бургас 287 99 250 89 37 10
Сливен 94 21 69 15 25 6
Стара Загора 212 29 141 22 71 7
Ямбол 31 4 24 3 7 1
Югозападна и Южнацентрална България 9 071 4 468 7 670 3 623 1 401 845
Югозападен 8 107 4 020 6 838 3 252 1 269 768
Благоевград 93 14 81 12 12 2
Кюстендил 47 21 39 19 8 2
Перник 9 3 5 1 4 2
София 45 9 35 6 10 3
София (столица) 7 913 3 973 6 678 3 214 1 235 759
Южен централен 964 448 832 371 132 77
Кърджали 2 0 2 0 - -
Пазарджик 53 13 34 8 19 5
Пловдив 864 424 756 352 108 71
Смолян 6 1 4 1 2 0
Хасково 39 11 36 10 3 1
27.06.2022