Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_1.09.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо за страната 11 828 5 566 10 544 4 605 1 284 960
Северна и Югоизточна България 2 984 595 2 745 516 239 79
Северозападен 350 75 319 71 31 4
Видин 39 5 39 5 - -
Враца 50 37 42 35 8 1
Ловеч 10 1 10 1 - -
Монтана 6 2 5 2 1 0
Плевен 245 31 223 28 22 3
Северен централен 1 091 175 1 037 160 54 16
Велико Търново 749 119 726 109 23 10
Габрово 127 24 118 22 9 2
Разград 19 5 14 3 5 2
Русе 186 27 174 26 12 1
Силистра 10 1 5 1 5 1
Североизточен 922 132 850 116 72 16
Варна 670 101 623 91 47 11
Добрич 76 11 53 6 23 5
Търговище 2 0 2 0 - -
Шумен 174 19 172 19 2 0
Югоизточен район 621 213 539 169 82 43
Бургас 360 125 311 113 49 12
Сливен 34 7 27 6 7 1
Стара Загора 191 75 170 45 21 30
Ямбол 36 6 31 5 5 1
Югозападна и Южнацентрална България 8 844 4 971 7 799 4 089 1 045 881
Югозападен 7 894 4 616 6 951 3 795 943 822
Благоевград 73 19 72 19 1 0
Кюстендил 23 8 19 6 4 2
Перник 19 6 11 3 8 3
София 45 6 41 6 4 0
София (столица) 7 734 4 578 6 808 3 761 926 817
Южен централен 950 354 848 295 102 59
Кърджали 3 1 3 1 - -
Пазарджик 31 9 28 9 3 0
Пловдив 837 327 742 268 95 58
Смолян 51 10 48 10 3 0
Хасково 28 7 27 7 1 0
27.06.2023