Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури по статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_1.09.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони
Области
Общо Книги Брошури
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо за страната 10 769 5 740 9 285 4 568 1 484 1 172
Северна и Югоизточна България
Северозападен 240 39 218 36 22 2
Видин 8 2 4 1 4 0
Враца 26 6 22 5 4 1
Ловеч 7 2 7 2 - -
Монтана 12 1 10 1 2 0
Плевен 187 28 175 27 12 1
Северен централен 1 040 209 959 187 81 22
Велико Търново 600 139 556 126 44 13
Габрово 88 15 81 14 7 1
Разград 35 9 30 8 5 1
Русе 247 32 233 27 14 4
Силистра 70 14 59 12 11 2
Североизточен 1 116 199 940 141 176 58
Варна 799 162 671 110 128 52
Добрич 48 7 35 6 13 1
Търговище 2 0 2 0 - -
Шумен 267 30 232 25 35 4
Югоизточен район 519 181 463 170 56 11
Бургас 282 148 260 140 22 7
Сливен 23 2 18 1 5 1
Стара Загора 179 25 157 23 22 2
Ямбол 35 6 28 5 7 1
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 6 962 4 802 5 931 3 767 1 031 1 035
Благоевград 106 21 96 18 10 3
Кюстендил 8 5 5 4 3 1
Перник 27 8 14 5 13 3
София 29 9 24 5 5 3
София (столица) 6 792 4 759 5 792 3 734 1 000 1 025
Южен централен 892 311 774 268 118 43
Кърджали - - - - - -
Пазарджик 47 13 35 10 12 3
Пловдив 759 282 665 245 94 37
Смолян 64 10 57 9 7 1
Хасково 22 7 17 4 5 3
25.06.2021