Премини към основното съдържание

Основни данни в областта на културата за 2008 г.

Публикувано на: 22.05.2009 - 11:00

Националният статистически институт осигурява информация за състоянието и дейността на културните институции (библиотеки с над 200 хил. броя библиотечни документа, музеи и театри) и аудио-визуалната дейност (филмово производство, кина, радио- и телевизионна дейност) в страната. Основните показатели и обхвата на наблюденията са дефинирани според изискванията на ЮНЕСКО и ЕВРОСТАТ.

Прессъобщение
Статистическа област