Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на дейността на читалищата през 2017 година

Публикувано на: 21.05.2018 - 11:00

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на Република България са 3 321, от тях 663 (20.0%) са в градовете, а 2 658 (80.0%) - в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 246. Членовете на читалищата са 272 797, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 34 593, или с 14.5%.

Прессъобщение
Статистическа област