Премини към основното съдържание

Издателска дейност през 2022 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Публикувано на: 27.06.2023 - 11:00

В България през 2022 г. са издадени 11 828 книги и брошури, което е със 129 повече в сравнение с предходната година. С най-голям брой са научните издания – 3 369 заглавия, следвани от художествената литература за възрастни – 1 891. Преводните заглавия са 2 596, като от тях повече от половината са преведени от английски език (56.8%), следват преведените от руски – 6.4%, немски – 5.7%, и френски език – 5.5%. Най-голям е броят на издадените книги и брошури в област София (столица) – 7 734, следвана от областите Пловдив (837) и Варна (670).

През 2022 г. са издавани 191 вестника, от които 25 ежедневника, като в сравнение с предходната година намаляват съответно  с 10 и 4. Най-голям брой вестници се издават в област София (столица) – 47.1% от всички издавани в страната. Издадени са 442 списания и 61 бюлетина, като в сравнение с 2021 г. списанията се увеличават с 2, а бюлетините – с 8.

Прессъобщение
Статистическа област