Премини към основното съдържание

Издадена оригинална и преводна литература по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.06.xls

ИЗДАДЕНА ОРИГИНАЛНА И ПРЕВОДНА ЛИТЕРАТУРА ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Оригинална Преводна
заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил. заглавия - бр. тираж - хил.
Общо 11 700 4 990 8 997 3 214 2 703 1 776
Общ отдел 966 547 621 302 345 245
Философия, психология 503 365 283 221 220 144
Религия 303 203 146 93 157 110
Обществени науки 1 955 798 1 801 728 154 69
Социология, статистика 179 47 150 32 29 15
Политика, икономически науки, икономика 632 129 564 108 68 21
Право, публична администрация 348 86 335 82 13 4
Военно дело, военни науки 118 18 116 17 2 1
Социални проблеми, социална помощ 47 7 44 6 3 0
Възпитание, образование 566 496 533 469 33 26
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 64 15 58 13 6 2
Езикознание 314 192 307 188 7 4
Филология, лингвистика 314 192 307 188 7 4
Естествени науки и математика 349 127 321 115 28 12
Математика 68 37 67 37 1 0
Естествени науки 281 89 254 78 27 12
Техника. Медицина. Приложни науки 1 368 281 1 252 219 116 62
Медицина, здравеопазване 652 156 556 104 96 52
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 336 39 332 36 4 3
Селско стопанство, ветеринарна медицина 179 30 172 27 7 4
Домакинство и комунални услуги 66 37 62 36 4 1
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 135 19 130 15 5 4
Изкуство и развлечения 678 190 580 143 98 48
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 35 12 34 11 1 1
Пластични и графични изкуства, фотография 252 82 213 64 39 18
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 203 49 179 38 24 11
Игри и спорт 188 47 154 30 34 17
Литература 4 472 2 015 3 000 982 1 472 1 033
История на литературата и литературна критика 156 56 145 52 11 4
Художествена литература 4 316 1 959 2 855 930 1 461 1 029
География. История 792 270 686 222 106 48
География и пътешествия 59 30 51 24 8 6
История, биографии, генеалогия, хералдика 733 240 635 198 98 42
27.06.2022