Премини към основното съдържание

Издадена оригинална и преводна литература по десетична класификация

Динамичен ред: Culture_1.06.xls

ИЗДАДЕНА ОРИГИНАЛНА И ПРЕВОДНА ЛИТЕРАТУРА ПО ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Десетична класификация Общо Оригинална Преводна
заглавия-  бр. тираж-  хил. заглавия-   бр. тираж-  хил. заглавия-  бр. тираж-  хил.
Общо 10 769 5 740 6 900 3 031 3 869 2 709
Общ отдел 787 607 390 247 397 360
Философия, психология 447 282 188 95 259 187
Религия 302 91 86 21 216 70
Обществени науки 1 918 1 700 1 554 1 432 364 268
Социология, статистика 143 29 113 13 30 16
Политика, икономически науки, икономика 547 109 449 54 98 55
Право, публична администрация 323 75 262 43 61 32
Военно дело, военни науки 123 21 107 11 16 11
Социални проблеми, социална помощ 59 8 54 6 5 2
Възпитание, образование 675 1 444 534 1 300 141 144
Търговия, комуникации, транспорт 1 0 1 0 - -
Етнография, културна антропология (нрави, обичаи, традиции, бит, фолклор) 47 14 34 6 13 9
Езикознание 285 184 234 142 51 42
Филология, лингвистика 285 184 234 142 51 42
Естествени науки и математика 381 304 309 248 72 56
Математика 101 98 77 80 24 18
Естествени науки 280 206 232 168 48 38
Техника. Медицина. Приложни науки 1 421 301 1 194 157 227 143
Медицина, здравеопазване 667 145 525 59 142 86
Техника, технология, промишленост, занаяти, строителство 353 46 333 35 20 12
Селско стопанство, ветеринарна медицина 185 48 167 38 18 10
Домакинство и комунални услуги 37 33 11 8 26 25
Управление, администрация и организация на промишлеността, търговията и комуникациите 179 28 158 17 21 12
Изкуство и развлечения 543 196 405 104 138 92
Планиране на населени места, регионално, градско и селско планиране, архитектура 38 7 33 3 5 3
Пластични и графични изкуства, фотография 191 71 130 34 61 37
Музика, изпълнителско изкуство, театър, филми, кино 188 87 140 52 48 35
Игри и спорт 126 31 102 15 24 17
Литература 3 978 1 787 2 037 432 1 941 1 355
История на литературата и литературна критика 180 118 134 89 46 30
Художествена литература 3 798 1 669 1 903 343 1 895 1 325
География/История 707 288 503 152 204 135
География и пътешествия 44 72 26 46 18 27
История, биографии, генеалогия, хералдика 663 215 477 107 186 109
25.06.2021