Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури

Динамичен ред: Culture_1.01.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Година Книги Брошури Книги и брошури на лице от населе-нието - бр.
Брой Тираж Среден тираж на една книга Брой Тираж Среден тираж на една брошура
хиляди хиляди
2 020 9 285 4 568.4 0.5 1 484 1 171.7 0.8 0.8
25.06.2021