Премини към основното съдържание

Издадени книги и брошури

Динамичен ред: Culture_1.01.xls

ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ
Години Книги Брошури Книги и брошури на лице от населението - бр.
Брой Тираж Среден тираж на една книга Брой Тираж Среден тираж на една брошура
хиляди  хиляди 
2021 9 922 4 056.0 0.4 1 778 933.6 0.5 0.7
27.06.2022