Премини към основното съдържание

Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и възрастови коефициенти на възрастова зависимост

Динамичен ред: Pop_6.1.9_Pop_DR.xls

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ
Статистически райони
Области
2021
Структура на населението по местоживеене Полово съотношение Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години Отношение на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години
% брой жени на 1000 мъже % %
град село общо общо общо
Общо за страната 73.1 26.9 1 065 56.7 34.0
Северна и Югоизточна България 69.0 31.0 1 062 59.9 36.8
Северозападен 63.3 36.7 1 059 66.9 44.0
Видин 64.9 35.1 1 062 71.4 50.9
Враца 59.0 41.0 1 047 62.7 39.8
Ловеч 61.8 38.2 1 059 68.3 45.5
Монтана 64.0 36.0 1 054 66.6 43.7
Плевен 66.2 33.8 1 068 67.8 44.1
Северен централен 66.2 33.8 1 065 60.0 39.2
Велико Търново 69.9 30.1 1 075 58.7 38.2
Габрово 79.9 20.1 1 080 68.8 49.2
Разград 46.5 53.5 1 058 56.4 35.0
Русе 76.9 23.1 1 055 57.9 37.5
Силистра 43.7 56.3 1 054 62.6 40.1
Североизточен 72.9 27.1 1 057 54.8 32.2
Варна 83.3 16.7 1 055 52.6 29.5
Добрич 68.6 31.4 1 068 57.9 36.0
Търговище 54.3 45.7 1 053 57.8 34.8
Шумен 60.0 40.0 1 054 56.2 34.7
Югоизточен 71.5 28.5 1 068 59.8 34.4
Бургас 76.1 23.9 1 075 55.7 31.8
Сливен 65.2 34.8 1 062 63.8 33.2
Стара Загора 69.9 30.1 1 069 60.8 36.4
Ямбол 69.1 30.9 1 048 66.4 41.0
Югозападна и Южна централна България 77.1 22.9 1 068 53.8 31.3
Югозападен 84.0 16.0 1 071 51.7 29.5
Благоевград 60.5 39.5 1 059 53.7 31.0
Кюстендил 69.7 30.3 1 061 66.3 46.2
Перник 78.1 21.9 1 061 60.7 40.5
София 59.3 40.7 1 035 58.7 37.0
София (столица) 95.5 4.5 1 082 48.2 25.7
Южен централен 67.0 33.0 1 064 57.0 34.1
Кърджали 40.1 59.9 1 022 56.0 34.1
Пазарджик 62.7 37.3 1 049 57.0 33.2
Пловдив 75.1 24.9 1 083 55.6 32.2
Смолян 56.9 43.1 1 084 59.8 41.6
Хасково 71.7 28.3 1 048 60.9 37.5
29.04.2022