Премини към основното съдържание

Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и възрастови коефициенти на възрастова зависимост

Динамичен ред: Pop_6.1.9_Pop_DR.xls

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ
Статистически райони
Области
2020
Структура на населението по местоживеене Полово съотношение Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години Отношение на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години
% брой жени на 1000 мъже % %
град село общо общо общо
Общо за страната 72.9 27.1 1 065 56.7 34.1
Северна и Югоизточна България 68.8 31.2 1 060 59.8 36.8
Северозападен 63.1 36.9 1 055 66.9 44.3
Видин 64.6 35.4 1 057 72.1 51.5
Враца 58.8 41.2 1 042 62.5 40.0
Ловеч 61.8 38.2 1 056 68.2 45.6
Монтана 63.7 36.3 1 050 66.8 44.1
Плевен 65.9 34.1 1 064 67.7 44.2
Северен централен 66.1 33.9 1 063 59.9 39.3
Велико Търново 69.7 30.3 1 073 58.6 38.3
Габрово 79.9 20.1 1 079 68.8 49.2
Разград 46.6 53.4 1 054 55.9 34.7
Русе 76.6 23.4 1 055 58.0 37.8
Силистра 43.8 56.2 1 053 62.2 40.0
Североизточен 72.7 27.3 1 056 54.9 32.2
Варна 83.2 16.8 1 056 52.9 29.7
Добрич 68.7 31.3 1 064 57.9 35.7
Търговище 54.2 45.8 1 050 57.8 34.8
Шумен 59.9 40.1 1 052 55.9 34.4
Югоизточен 71.3 28.7 1 066 59.6 34.3
Бургас 76.0 24.0 1 073 55.6 31.5
Сливен 65.2 34.8 1 061 63.5 33.2
Стара Загора 69.6 30.4 1 069 60.6 36.4
Ямбол 68.8 31.2 1 045 65.7 40.5
Югозападна и Южна централна България 77.0 23.0 1 069 53.8 31.5
Югозападен 83.7 16.3 1 072 51.8 29.8
Благоевград 60.3 39.7 1 057 53.4 30.8
Кюстендил 69.4 30.6 1 057 65.9 46.0
Перник 77.9 22.1 1 057 60.6 40.7
София 59.0 41.0 1 034 58.4 37.0
София (столица) 95.5 4.5 1 086 48.5 26.2
Южен централен 66.9 33.1 1 064 56.7 34.0
Кърджали 40.2 59.8 1 024 54.7 32.9
Пазарджик 62.6 37.4 1 046 56.8 33.0
Пловдив 74.8 25.2 1 083 55.7 32.5
Смолян 56.7 43.3 1 082 58.2 40.1
Хасково 71.9 28.1 1 049 60.5 37.2
13.04.2021