Премини към основното съдържание

Население под, във и над трудоспособна възраст по области, общини и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.10_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Области
Общини
Възрастови категории
Общо В т.ч. в градовете
всичко мъже жени всичко мъже жени
ОБЩО 6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 899 2 626 287
Под трудоспособна възраст 1 064 035 546 875 517 160 801 130 411 577 389 553
В трудоспособна възраст 4 139 056 2 167 804 1 971 252 3 087 531 1 588 668 1 498 863
Над трудоспособна възраст 1 713 457 635 036 1 078 421 1 154 525 416 654 737 871
БЛАГОЕВГРАД 301 138 146 369 154 769 181 513 86 646 94 867
Под трудоспособна възраст 47 359 24 244 23 115 29 590 15 080 14 510
В трудоспособна възраст 183 855 95 480 88 375 111 640 56 441 55 199
Над трудоспособна възраст 69 924 26 645 43 279 40 283 15 125 25 158
Банско 13 006 6 271 6 735 11 923 5 750 6 173
Под трудоспособна възраст 1 746 844 902 1 616 793 823
В трудоспособна възраст 7 879 4 182 3 697 7 270 3 839 3 431
Над трудоспособна възраст 3 381 1 245 2 136 3 037 1 118 1 919
Белица 9 099 4 470 4 629 2 936 1 429 1 507
Под трудоспособна възраст 1 631 809 822 461 234 227
В трудоспособна възраст 5 649 3 016 2 633 1 743 932 811
Над трудоспособна възраст 1 819 645 1 174 732 263 469
Благоевград 74 452 35 605 38 847 68 179 32 350 35 829
Под трудоспособна възраст 11 659 5 987 5 672 10 996 5 632 5 364
В трудоспособна възраст 47 107 23 590 23 517 43 501 21 520 21 981
Над трудоспособна възраст 15 686 6 028 9 658 13 682 5 198 8 484
Гоце Делчев 29 686 14 370 15 316 18 269 8 631 9 638
Под трудоспособна възраст 5 205 2 685 2 520 3 138 1 600 1 538
В трудоспособна възраст 18 240 9 313 8 927 11 011 5 484 5 527
Над трудоспособна възраст 6 241 2 372 3 869 4 120 1 547 2 573
Гърмен 14 726 7 286 7 440 - - -
Под трудоспособна възраст 2 919 1 498 1 421 - - -
В трудоспособна възраст 9 376 4 872 4 504 - - -
Над трудоспособна възраст 2 431 916 1 515 - - -
Кресна 5 214 2 690 2 524 3 335 1 688 1 647
Под трудоспособна възраст 597 309 288 450 237 213
В трудоспособна възраст 3 089 1 791 1 298 2 024 1 133 891
Над трудоспособна възраст 1 528 590 938 861 318 543
Петрич 48 593 23 682 24 911 26 933 12 826 14 107
Под трудоспособна възраст 7 432 3 802 3 630 4 694 2 401 2 293
В трудоспособна възраст 29 158 15 264 13 894 16 300 8 239 8 061
Над трудоспособна възраст 12 003 4 616 7 387 5 939 2 186 3 753
Разлог 18 966 9 174 9 792 11 267 5 410 5 857
Под трудоспособна възраст 3 025 1 525 1 500 1 911 965 946
В трудоспособна възраст 10 924 5 755 5 169 6 429 3 338 3 091
Над трудоспособна възраст 5 017 1 894 3 123 2 927 1 107 1 820
Сандански 36 893 17 747 19 146 24 932 11 804 13 128
Под трудоспособна възраст 5 676 2 914 2 762 4 273 2 190 2 083
В трудоспособна възраст 21 679 11 186 10 493 14 978 7 486 7 492
Над трудоспособна възраст 9 538 3 647 5 891 5 681 2 128 3 553
Сатовча 14 127 7 008 7 119 - - -
Под трудоспособна възраст 2 165 1 136 1 029 - - -
В трудоспособна възраст 8 950 4 728 4 222 - - -
Над трудоспособна възраст 3 012 1 144 1 868 - - -
Симитли 12 999 6 493 6 506 6 222 3 127 3 095
Под трудоспособна възраст 1 883 970 913 911 467 444
В трудоспособна възраст 7 937 4 313 3 624 3 892 2 113 1 779
Над трудоспособна възраст 3 179 1 210 1 969 1 419 547 872
Струмяни 4 811 2 359 2 452 - - -
Под трудоспособна възраст 682 360 322 - - -
В трудоспособна възраст 2 571 1 424 1 147 - - -
Над трудоспособна възраст 1 558 575 983 - - -
Хаджидимово 8 914 4 486 4 428 2 409 1 197 1 212
Под трудоспособна възраст 1 215 638 577 367 181 186
В трудоспособна възраст 5 331 2 891 2 440 1 424 770 654
Над трудоспособна възраст 2 368 957 1 411 618 246 372
Якоруда 9 652 4 728 4 924 5 108 2 434 2 674
Под трудоспособна възраст 1 524 767 757 773 380 393
В трудоспособна възраст 5 965 3 155 2 810 3 068 1 587 1 481
Над трудоспособна възраст 2 163 806 1 357 1 267 467 800
БУРГАС 409 750 197 692 212 058 311 247 148 393 162 854
Под трудоспособна възраст 67 769 34 785 32 984 51 952 26 625 25 327
В трудоспособна възраст 246 388 127 415 118 973 188 628 96 164 92 464
Над трудоспособна възраст 95 593 35 492 60 101 70 667 25 604 45 063
Айтос 27 610 13 432 14 178 19 142 9 166 9 976
Под трудоспособна възраст 5 040 2 594 2 446 3 553 1 809 1 744
В трудоспособна възраст 16 725 8 674 8 051 11 581 5 909 5 672
Над трудоспособна възраст 5 845 2 164 3 681 4 008 1 448 2 560
Бургас 205 329 97 144 108 185 200 155 94 566 105 589
Под трудоспособна възраст 34 759 17 835 16 924 33 969 17 430 16 539
В трудоспособна възраст 125 012 62 992 62 020 122 078 61 409 60 669
Над трудоспособна възраст 45 558 16 317 29 241 44 108 15 727 28 381
Камено 10 970 5 520 5 450 4 096 2 004 2 092
Под трудоспособна възраст 1 566 793 773 740 380 360
В трудоспособна възраст 6 311 3 518 2 793 2 432 1 299 1 133
Над трудоспособна възраст 3 093 1 209 1 884 924 325 599
Карнобат 22 942 11 179 11 763 16 808 8 096 8 712
Под трудоспособна възраст 4 051 2 098 1 953 3 051 1 559 1 492
В трудоспособна възраст 13 188 7 020 6 168 9 951 5 186 4 765
Над трудоспособна възраст 5 703 2 061 3 642 3 806 1 351 2 455
Малко Търново 3 075 1 520 1 555 1 934 984 950
Под трудоспособна възраст 351 191 160 217 121 96
В трудоспособна възраст 1 547 879 668 1 026 592 434
Над трудоспособна възраст 1 177 450 727 691 271 420
Несебър 29 814 14 513 15 301 20 748 10 025 10 723
Под трудоспособна възраст 4 602 2 337 2 265 3 020 1 524 1 496
В трудоспособна възраст 17 910 9 388 8 522 12 638 6 610 6 028
Над трудоспособна възраст 7 302 2 788 4 514 5 090 1 891 3 199
Поморие 27 791 13 449 14 342 19 110 9 118 9 992
Под трудоспособна възраст 4 285 2 182 2 103 2 784 1 430 1 354
В трудоспособна възраст 16 710 8 681 8 029 11 350 5 835 5 515
Над трудоспособна възраст 6 796 2 586 4 210 4 976 1 853 3 123
Приморско 6 295 3 134 3 161 3 962 1 982 1 980
Под трудоспособна възраст 772 394 378 518 260 258
В трудоспособна възраст 3 836 2 085 1 751 2 492 1 339 1 153
Над трудоспособна възраст 1 687 655 1 032 952 383 569
Руен 27 447 13 761 13 686 - - -
Под трудоспособна възраст 4 901 2 541 2 360 - - -
В трудоспособна възраст 17 207 9 108 8 099 - - -
Над трудоспособна възраст 5 339 2 112 3 227 - - -
Созопол 13 859 6 835 7 024 6 971 3 389 3 582
Под трудоспособна възраст 1 833 931 902 809 406 403
В трудоспособна възраст 8 144 4 335 3 809 4 097 2 141 1 956
Над трудоспособна възраст 3 882 1 569 2 313 2 065 842 1 223
Средец 14 287 7 177 7 110 8 447 4 197 4 250
Под трудоспособна възраст 2 511 1 284 1 227 1 629 840 789
В трудоспособна възраст 7 896 4 317 3 579 4 974 2 658 2 316
Над трудоспособна възраст 3 880 1 576 2 304 1 844 699 1 145
Сунгурларе 11 343 5 577 5 766 2 928 1 452 1 476
Под трудоспособна възраст 1 799 939 860 547 297 250
В трудоспособна възраст 6 577 3 555 3 022 1 777 943 834
Над трудоспособна възраст 2 967 1 083 1 884 604 212 392
Царево 8 988 4 451 4 537 6 946 3 414 3 532
Под трудоспособна възраст 1 299 666 633 1 115 569 546
В трудоспособна възраст 5 325 2 863 2 462 4 232 2 243 1 989
Над трудоспособна възраст 2 364 922 1 442 1 599 602 997
ВАРНА 470 124 228 625 241 499 390 916 188 931 201 985
Под трудоспособна възраст 76 092 39 178 36 914 64 314 33 166 31 148
В трудоспособна възраст 290 191 150 806 139 385 244 245 125 899 118 346
Над трудоспособна възраст 103 841 38 641 65 200 82 357 29 866 52 491
Аврен 9 819 4 975 4 844 - - -
Под трудоспособна възраст 1 319 686 633 - - -
В трудоспособна възраст 5 601 3 075 2 526 - - -
Над трудоспособна възраст 2 899 1 214 1 685 - - -
Аксаково 22 319 11 064 11 255 11 578 5 657 5 921
Под трудоспособна възраст 3 511 1 774 1 737 2 067 1 077 990
В трудоспособна възраст 13 518 7 185 6 333 7 351 3 808 3 543
Над трудоспособна възраст 5 290 2 105 3 185 2 160 772 1 388
Белослав 10 287 5 145 5 142 7 206 3 613 3 593
Под трудоспособна възраст 1 559 804 755 1 146 608 538
В трудоспособна възраст 6 424 3 513 2 911 4 501 2 450 2 051
Над трудоспособна възраст 2 304 828 1 476 1 559 555 1 004
Бяла 3 402 1 722 1 680 2 204 1 105 1 099
Под трудоспособна възраст 486 269 217 242 134 108
В трудоспособна възраст 1 897 1 029 868 1 209 660 549
Над трудоспособна възраст 1 019 424 595 753 311 442
Варна 341 516 164 590 176 926 332 394 160 041 172 353
Под трудоспособна възраст 56 284 28 940 27 344 54 555 28 055 26 500
В трудоспособна възраст 213 551 109 756 103 795 207 990 106 806 101 184
Над трудоспособна възраст 71 681 25 894 45 787 69 849 25 180 44 669
Ветрино 5 084 2 529 2 555 - - -
Под трудоспособна възраст 494 248 246 - - -
В трудоспособна възраст 2 784 1 561 1 223 - - -
Над трудоспособна възраст 1 806 720 1 086 - - -
Вълчи дол 8 973 4 499 4 474 2 773 1 361 1 412
Под трудоспособна възраст 1 240 651 589 426 232 194
В трудоспособна възраст 5 044 2 796 2 248 1 608 836 772
Над трудоспособна възраст 2 689 1 052 1 637 739 293 446
Девня 8 540 4 288 4 252 7 797 3 891 3 906
Под трудоспособна възраст 1 468 785 683 1 406 749 657
В трудоспособна възраст 5 248 2 794 2 454 4 857 2 565 2 292
Над трудоспособна възраст 1 824 709 1 115 1 534 577 957
Долни чифлик 18 433 9 073 9 360 6 333 3 115 3 218
Под трудоспособна възраст 3 404 1 727 1 677 1 184 606 578
В трудоспособна възраст 11 337 5 852 5 485 4 061 2 098 1 963
Над трудоспособна възраст 3 692 1 494 2 198 1 088 411 677
Дългопол 13 102 6 522 6 580 4 365 2 192 2 173
Под трудоспособна възраст 1 958 1 015 943 689 367 322
В трудоспособна възраст 7 856 4 197 3 659 2 725 1 465 1 260
Над трудоспособна възраст 3 288 1 310 1 978 951 360 591
Провадия 20 845 10 363 10 482 11 764 5 752 6 012
Под трудоспособна възраст 3 217 1 675 1 542 1 791 915 876
В трудоспособна възраст 12 321 6 606 5 715 7 212 3 801 3 411
Над трудоспособна възраст 5 307 2 082 3 225 2 761 1 036 1 725
Суворово 7 804 3 855 3 949 4 502 2 204 2 298
Под трудоспособна възраст 1 152 604 548 808 423 385
В трудоспособна възраст 4 610 2 442 2 168 2 731 1 410 1 321
Над трудоспособна възраст 2 042 809 1 233 963 371 592
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 229 718 110 803 118 915 160 186 76 540 83 646
Под трудоспособна възраст 31 358 16 023 15 335 22 905 11 638 11 267
В трудоспособна възраст 135 728 71 129 64 599 98 628 50 481 48 147
Над трудоспособна възраст 62 632 23 651 38 981 38 653 14 421 24 232
Велико Търново 85 484 40 639 44 845 71 948 33 925 38 023
Под трудоспособна възраст 12 192 6 146 6 046 10 984 5 530 5 454
В трудоспособна възраст 53 419 26 966 26 453 46 064 22 906 23 158
Над трудоспособна възраст 19 873 7 527 12 346 14 900 5 489 9 411
Горна Оряховица 40 751 19 616 21 135 30 459 14 544 15 915
Под трудоспособна възраст 5 483 2 826 2 657 4 150 2 109 2 041
В трудоспособна възраст 23 490 12 384 11 106 17 729 9 239 8 490
Над трудоспособна възраст 11 778 4 406 7 372 8 580 3 196 5 384
Елена 8 358 4 052 4 306 4 643 2 212 2 431
Под трудоспособна възраст 1 133 577 556 500 251 249
В трудоспособна възраст 4 756 2 524 2 232 2 730 1 431 1 299
Над трудоспособна възраст 2 469 951 1 518 1 413 530 883
Златарица 3 606 1 793 1 813 2 040 1 004 1 036
Под трудоспособна възраст 542 280 262 377 200 177
В трудоспособна възраст 2 034 1 131 903 1 147 613 534
Над трудоспособна възраст 1 030 382 648 516 191 325
Лясковец 11 811 5 638 6 173 7 192 3 417 3 775
Под трудоспособна възраст 1 346 688 658 925 482 443
В трудоспособна възраст 6 782 3 617 3 165 4 311 2 242 2 069
Над трудоспособна възраст 3 683 1 333 2 350 1 956 693 1 263
Павликени 20 428 9 902 10 526 10 777 5 201 5 576
Под трудоспособна възраст 2 770 1 409 1 361 1 558 787 771
В трудоспособна възраст 10 986 6 000 4 986 6 091 3 229 2 862
Над трудоспособна възраст 6 672 2 493 4 179 3 128 1 185 1 943
Полски Тръмбеш 12 363 6 069 6 294 3 810 1 895 1 915
Под трудоспособна възраст 1 677 872 805 546 282 264
В трудоспособна възраст 6 580 3 636 2 944 2 218 1 191 1 027
Над трудоспособна възраст 4 106 1 561 2 545 1 046 422 624
Свищов 33 321 16 376 16 945 23 576 11 540 12 036
Под трудоспособна възраст 3 865 2 035 1 830 2 897 1 516 1 381
В трудоспособна възраст 19 993 10 701 9 292 15 020 7 867 7 153
Над трудоспособна възраст 9 463 3 640 5 823 5 659 2 157 3 502
Стражица 11 427 5 651 5 776 4 149 2 025 2 124
Под трудоспособна възраст 2 069 1 048 1 021 756 378 378
В трудоспособна възраст 6 546 3 539 3 007 2 449 1 294 1 155
Над трудоспособна възраст 2 812 1 064 1 748 944 353 591
Сухиндол 2 169 1 067 1 102 1 592 777 815
Под трудоспособна възраст 281 142 139 212 103 109
В трудоспособна възраст 1 142 631 511 869 469 400
Над трудоспособна възраст 746 294 452 511 205 306
ВИДИН 81 212 39 487 41 725 52 439 25 261 27 178
Под трудоспособна възраст 10 453 5 363 5 090 7 495 3 837 3 658
В трудоспособна възраст 43 983 23 776 20 207 30 954 16 170 14 784
Над трудоспособна възраст 26 776 10 348 16 428 13 990 5 254 8 736
Белоградчик 5 320 2 591 2 729 4 339 2 115 2 224
Под трудоспособна възраст 761 373 388 690 341 349
В трудоспособна възраст 2 859 1 575 1 284 2 499 1 344 1 155
Над трудоспособна възраст 1 700 643 1 057 1 150 430 720
Бойница 823 397 426 - - -
Под трудоспособна възраст 42 22 20 - - -
В трудоспособна възраст 301 183 118 - - -
Над трудоспособна възраст 480 192 288 - - -
Брегово 4 190 2 093 2 097 2 021 973 1 048
Под трудоспособна възраст 449 210 239 289 131 158
В трудоспособна възраст 2 057 1 217 840 1 095 599 496
Над трудоспособна възраст 1 684 666 1 018 637 243 394
Видин 51 600 24 848 26 752 41 415 19 877 21 538
Под трудоспособна възраст 6 696 3 454 3 242 5 971 3 070 2 901
В трудоспособна възраст 29 350 15 413 13 937 24 892 12 857 12 035
Над трудоспособна възраст 15 554 5 981 9 573 10 552 3 950 6 602
Грамада 1 683 878 805 1 216 634 582
Под трудоспособна възраст 163 89 74 147 84 63
В трудоспособна възраст 765 470 295 583 351 232
Над трудоспособна възраст 755 319 436 486 199 287
Димово 5 391 2 700 2 691 985 483 502
Под трудоспособна възраст 896 461 435 115 65 50
В трудоспособна възраст 2 733 1 543 1 190 543 302 241
Над трудоспособна възраст 1 762 696 1 066 327 116 211
Кула 3 405 1 626 1 779 2 463 1 179 1 284
Под трудоспособна възраст 354 188 166 283 146 137
В трудоспособна възраст 1 676 925 751 1 342 717 625
Над трудоспособна възраст 1 375 513 862 838 316 522
Макреш 1 248 618 630 - - -
Под трудоспособна възраст 96 54 42 - - -
В трудоспособна възраст 534 317 217 - - -
Над трудоспособна възраст 618 247 371 - - -
Ново село 2 418 1 166 1 252 - - -
Под трудоспособна възраст 239 121 118 - - -
В трудоспособна възраст 1 075 619 456 - - -
Над трудоспособна възраст 1 104 426 678 - - -
Ружинци 3 454 1 723 1 731 - - -
Под трудоспособна възраст 534 282 252 - - -
В трудоспособна възраст 1 808 1 022 786 - - -
Над трудоспособна възраст 1 112 419 693 - - -
Чупрене 1 680 847 833 - - -
Под трудоспособна възраст 223 109 114 - - -
В трудоспособна възраст 825 492 333 - - -
Над трудоспособна възраст 632 246 386 - - -
ВРАЦА 157 637 77 196 80 441 92 639 44 606 48 033
Под трудоспособна възраст 23 353 12 066 11 287 13 992 7 185 6 807
В трудоспособна възраст 90 535 48 660 41 875 55 728 29 015 26 713
Над трудоспособна възраст 43 749 16 470 27 279 22 919 8 406 14 513
Борован 5 039 2 547 2 492 - - -
Под трудоспособна възраст 934 480 454 - - -
В трудоспособна възраст 2 662 1 490 1 172 - - -
Над трудоспособна възраст 1 443 577 866 - - -
Бяла Слатина 20 662 10 211 10 451 9 495 4 576 4 919
Под трудоспособна възраст 3 457 1 764 1 693 1 540 787 753
В трудоспособна възраст 11 553 6 298 5 255 5 442 2 860 2 582
Над трудоспособна възраст 5 652 2 149 3 503 2 513 929 1 584
Враца 63 033 30 414 32 619 51 020 24 381 26 639
Под трудоспособна възраст 9 207 4 752 4 455 7 569 3 869 3 700
В трудоспособна възраст 36 943 19 365 17 578 30 577 15 813 14 764
Над трудоспособна възраст 16 883 6 297 10 586 12 874 4 699 8 175
Козлодуй 18 546 9 135 9 411 11 552 5 682 5 870
Под трудоспособна възраст 3 048 1 588 1 460 1 821 939 882
В трудоспособна възраст 11 905 6 233 5 672 7 700 3 977 3 723
Над трудоспособна възраст 3 593 1 314 2 279 2 031 766 1 265
Криводол 8 170 4 118 4 052 2 544 1 242 1 302
Под трудоспособна възраст 1 106 585 521 394 216 178
В трудоспособна възраст 4 243 2 436 1 807 1 444 772 672
Над трудоспособна възраст 2 821 1 097 1 724 706 254 452
Мездра 17 878 8 755 9 123 8 963 4 282 4 681
Под трудоспособна възраст 2 308 1 163 1 145 1 268 633 635
В трудоспособна възраст 10 175 5 554 4 621 5 401 2 815 2 586
Над трудоспособна възраст 5 395 2 038 3 357 2 294 834 1 460
Мизия 5 861 2 878 2 983 2 504 1 235 1 269
Под трудоспособна възраст 731 375 356 294 153 141
В трудоспособна възраст 3 254 1 824 1 430 1 467 806 661
Над трудоспособна възраст 1 876 679 1 197 743 276 467
Оряхово 9 138 4 484 4 654 4 118 2 024 2 094
Под трудоспособна възраст 1 276 673 603 647 348 299
В трудоспособна възраст 4 818 2 669 2 149 2 292 1 235 1 057
Над трудоспособна възраст 3 044 1 142 1 902 1 179 441 738
Роман 5 261 2 653 2 608 2 443 1 184 1 259
Под трудоспособна възраст 764 404 360 459 240 219
В трудоспособна възраст 2 862 1 615 1 247 1 405 737 668
Над трудоспособна възраст 1 635 634 1 001 579 207 372
Хайредин 4 049 2 001 2 048 - - -
Под трудоспособна възраст 522 282 240 - - -
В трудоспособна възраст 2 120 1 176 944 - - -
Над трудоспособна възраст 1 407 543 864 - - -
ГАБРОВО 105 788 50 874 54 914 84 546 40 448 44 098
Под трудоспособна възраст 13 177 6 753 6 424 10 846 5 577 5 269
В трудоспособна възраст 58 347 31 286 27 061 48 173 25 550 22 623
Над трудоспособна възраст 34 264 12 835 21 429 25 527 9 321 16 206
Габрово 55 768 26 806 28 962 49 175 23 523 25 652
Под трудоспособна възраст 6 697 3 443 3 254 6 180 3 179 3 001
В трудоспособна възраст 30 988 16 616 14 372 27 982 14 906 13 076
Над трудоспособна възраст 18 083 6 747 11 336 15 013 5 438 9 575
Дряново 8 574 4 118 4 456 6 271 3 009 3 262
Под трудоспособна възраст 1 027 509 518 850 426 424
В трудоспособна възраст 4 531 2 468 2 063 3 376 1 819 1 557
Над трудоспособна възраст 3 016 1 141 1 875 2 045 764 1 281
Севлиево 31 660 15 294 16 366 19 875 9 546 10 329
Под трудоспособна възраст 4 509 2 325 2 184 2 906 1 515 1 391
В трудоспособна възраст 17 593 9 358 8 235 11 835 6 128 5 707
Над трудоспособна възраст 9 558 3 611 5 947 5 134 1 903 3 231
Трявна 9 786 4 656 5 130 9 225 4 370 4 855
Под трудоспособна възраст 944 476 468 910 457 453
В трудоспособна възраст 5 235 2 844 2 391 4 980 2 697 2 283
Над трудоспособна възраст 3 607 1 336 2 271 3 335 1 216 2 119
ДОБРИЧ 170 298 82 505 87 793 116 994 55 868 61 126
Под трудоспособна възраст 25 616 13 192 12 424 17 393 9 005 8 388
В трудоспособна възраст 100 750 52 967 47 783 70 161 36 155 34 006
Над трудоспособна възраст 43 932 16 346 27 586 29 440 10 708 18 732
Балчик 19 256 9 479 9 777 10 985 5 321 5 664
Под трудоспособна възраст 2 799 1 444 1 355 1 604 851 753
В трудоспособна възраст 11 587 6 139 5 448 6 621 3 429 3 192
Над трудоспособна възраст 4 870 1 896 2 974 2 760 1 041 1 719
Генерал Тошево 12 558 6 130 6 428 5 963 2 910 3 053
Под трудоспособна възраст 1 743 875 868 788 412 376
В трудоспособна възраст 6 906 3 786 3 120 3 404 1 827 1 577
Над трудоспособна възраст 3 909 1 469 2 440 1 771 671 1 100
Добрич 20 600 10 293 10 307 - - -
Под трудоспособна възраст 3 229 1 661 1 568 - - -
В трудоспособна възраст 11 773 6 461 5 312 - - -
Над трудоспособна възраст 5 598 2 171 3 427 - - -
Добрич - град 80 936 38 328 42 608 80 936 38 328 42 608
Под трудоспособна възраст 12 131 6 251 5 880 12 131 6 251 5 880
В трудоспособна възраст 48 708 24 930 23 778 48 708 24 930 23 778
Над трудоспособна възраст 20 097 7 147 12 950 20 097 7 147 12 950
Каварна 13 773 6 649 7 124 10 627 5 138 5 489
Под трудоспособна възраст 2 027 1 053 974 1 623 837 786
В трудоспособна възраст 8 090 4 190 3 900 6 398 3 300 3 098
Над трудоспособна възраст 3 656 1 406 2 250 2 606 1 001 1 605
Крушари 3 743 1 896 1 847 - - -
Под трудоспособна възраст 655 323 332 - - -
В трудоспособна възраст 2 155 1 221 934 - - -
Над трудоспособна възраст 933 352 581 - - -
Тервел 15 095 7 586 7 509 5 480 2 696 2 784
Под трудоспособна възраст 2 544 1 315 1 229 838 425 413
В трудоспособна възраст 9 167 4 933 4 234 3 347 1 759 1 588
Над трудоспособна възраст 3 384 1 338 2 046 1 295 512 783
Шабла 4 337 2 144 2 193 3 003 1 475 1 528
Под трудоспособна възраст 488 270 218 409 229 180
В трудоспособна възраст 2 364 1 307 1 057 1 683 910 773
Над трудоспособна възраст 1 485 567 918 911 336 575
КЪРДЖАЛИ 160 781 79 430 81 351 64 686 30 886 33 800
Под трудоспособна възраст 24 010 12 454 11 556 11 049 5 744 5 305
В трудоспособна възраст 96 180 50 758 45 422 39 571 19 815 19 756
Над трудоспособна възраст 40 591 16 218 24 373 14 066 5 327 8 739
Ардино 13 618 6 830 6 788 4 195 2 084 2 111
Под трудоспособна възраст 1 471 801 670 580 313 267
В трудоспособна възраст 7 988 4 335 3 653 2 608 1 340 1 268
Над трудоспособна възраст 4 159 1 694 2 465 1 007 431 576
Джебел 9 696 4 882 4 814 3 358 1 633 1 725
Под трудоспособна възраст 1 158 586 572 507 257 250
В трудоспособна възраст 6 030 3 228 2 802 2 216 1 127 1 089
Над трудоспособна възраст 2 508 1 068 1 440 635 249 386
Кирково 22 782 11 285 11 497 - - -
Под трудоспособна възраст 3 192 1 606 1 586 - - -
В трудоспособна възраст 13 110 7 019 6 091 - - -
Над трудоспособна възраст 6 480 2 660 3 820 - - -
Крумовград 18 053 9 079 8 974 4 935 2 355 2 580
Под трудоспособна възраст 2 996 1 584 1 412 822 432 390
В трудоспособна възраст 10 507 5 626 4 881 2 996 1 483 1 513
Над трудоспособна възраст 4 550 1 869 2 681 1 117 440 677
Кърджали 71 320 34 641 36 679 44 123 20 871 23 252
Под трудоспособна възраст 11 939 6 207 5 732 8 047 4 185 3 862
В трудоспособна възраст 43 075 22 181 20 894 26 440 13 165 13 275
Над трудоспособна възраст 16 306 6 253 10 053 9 636 3 521 6 115
Момчилград 16 530 8 286 8 244 8 075 3 943 4 132
Под трудоспособна възраст 2 106 1 082 1 024 1 093 557 536
В трудоспособна възраст 10 238 5 472 4 766 5 311 2 700 2 611
Над трудоспособна възраст 4 186 1 732 2 454 1 671 686 985
Черноочене 8 782 4 427 4 355 - - -
Под трудоспособна възраст 1 148 588 560 - - -
В трудоспособна възраст 5 232 2 897 2 335 - - -
Над трудоспособна възраст 2 402 942 1 460 - - -
КЮСТЕНДИЛ 116 619 56 699 59 920 80 924 38 914 42 010
Под трудоспособна възраст 15 064 7 715 7 349 12 030 6 164 5 866
В трудоспособна възраст 65 261 35 359 29 902 46 604 24 638 21 966
Над трудоспособна възраст 36 294 13 625 22 669 22 290 8 112 14 178
Бобов дол 7 158 3 719 3 439 4 665 2 444 2 221
Под трудоспособна възраст 754 401 353 607 321 286
В трудоспособна възраст 4 219 2 444 1 775 3 094 1 769 1 325
Над трудоспособна възраст 2 185 874 1 311 964 354 610
Бобошево 2 577 1 286 1 291 1 158 552 606
Под трудоспособна възраст 249 129 120 131 66 65
В трудоспособна възраст 1 316 770 546 634 348 286
Над трудоспособна възраст 1 012 387 625 393 138 255
Дупница 38 480 18 310 20 170 28 881 13 644 15 237
Под трудоспособна възраст 5 810 2 944 2 866 4 674 2 375 2 299
В трудоспособна възраст 21 647 11 308 10 339 16 295 8 407 7 888
Над трудоспособна възраст 11 023 4 058 6 965 7 912 2 862 5 050
Кочериново 4 300 2 064 2 236 2 007 955 1 052
Под трудоспособна възраст 391 195 196 253 116 137
В трудоспособна възраст 2 258 1 243 1 015 1 112 592 520
Над трудоспособна възраст 1 651 626 1 025 642 247 395
Кюстендил 52 269 25 391 26 878 38 629 18 571 20 058
Под трудоспособна възраст 6 649 3 410 3 239 5 604 2 876 2 728
В трудоспособна възраст 29 481 15 995 13 486 22 346 11 842 10 504
Над трудоспособна възраст 16 139 5 986 10 153 10 679 3 853 6 826
Невестино 1 958 1 009 949 - - -
Под трудоспособна възраст 87 42 45 - - -
В трудоспособна възраст 840 541 299 - - -
Над трудоспособна възраст 1 031 426 605 - - -
Рила 2 470 1 219 1 251 2 061 1 007 1 054
Под трудоспособна възраст 283 142 141 264 131 133
В трудоспособна възраст 1 319 749 570 1 110 618 492
Над трудоспособна възраст 868 328 540 687 258 429
Сапарева баня 6 639 3 253 3 386 3 523 1 741 1 782
Под трудоспособна възраст 806 431 375 497 279 218
В трудоспособна възраст 3 781 2 036 1 745 2 013 1 062 951
Над трудоспособна възраст 2 052 786 1 266 1 013 400 613
Трекляно 768 448 320 - - -
Под трудоспособна възраст 35 21 14 - - -
В трудоспособна възраст 400 273 127 - - -
Над трудоспособна възраст 333 154 179 - - -
ЛОВЕЧ 122 490 59 580 62 910 75 680 36 533 39 147
Под трудоспособна възраст 17 662 8 977 8 685 11 258 5 748 5 510
В трудоспособна възраст 67 732 36 475 31 257 43 443 22 902 20 541
Над трудоспособна възраст 37 096 14 128 22 968 20 979 7 883 13 096
Априлци 2 797 1 353 1 444 2 503 1 212 1 291
Под трудоспособна възраст 245 141 104 222 131 91
В трудоспособна възраст 1 405 750 655 1 295 686 609
Над трудоспособна възраст 1 147 462 685 986 395 591
Летница 3 315 1 634 1 681 2 387 1 187 1 200
Под трудоспособна възраст 543 278 265 453 237 216
В трудоспособна възраст 1 699 958 741 1 273 698 575
Над трудоспособна възраст 1 073 398 675 661 252 409
Ловеч 41 527 19 999 21 528 30 353 14 517 15 836
Под трудоспособна възраст 5 020 2 566 2 454 3 969 2 027 1 942
В трудоспособна възраст 23 052 12 347 10 705 17 885 9 344 8 541
Над трудоспособна възраст 13 455 5 086 8 369 8 499 3 146 5 353
Луковит 16 287 7 993 8 294 8 197 3 975 4 222
Под трудоспособна възраст 3 399 1 717 1 682 1 770 907 863
В трудоспособна възраст 8 934 4 812 4 122 4 655 2 413 2 242
Над трудоспособна възраст 3 954 1 464 2 490 1 772 655 1 117
Тетевен 18 977 9 350 9 627 8 496 4 131 4 365
Под трудоспособна възраст 2 911 1 503 1 408 1 305 684 621
В трудоспособна възраст 10 887 5 848 5 039 4 706 2 533 2 173
Над трудоспособна възраст 5 179 1 999 3 180 2 485 914 1 571
Троян 28 319 13 659 14 660 18 889 9 074 9 815
Под трудоспособна възраст 3 360 1 673 1 687 2 539 1 269 1 270
В трудоспособна възраст 15 780 8 485 7 295 10 997 5 782 5 215
Над трудоспособна възраст 9 179 3 501 5 678 5 353 2 023 3 330
Угърчин 5 526 2 707 2 819 2 339 1 173 1 166
Под трудоспособна възраст 1 000 491 509 572 279 293
В трудоспособна възраст 2 767 1 530 1 237 1 181 660 521
Над трудоспособна възраст 1 759 686 1 073 586 234 352
Ябланица 5 742 2 885 2 857 2 516 1 264 1 252
Под трудоспособна възраст 1 184 608 576 428 214 214
В трудоспособна възраст 3 208 1 745 1 463 1 451 786 665
Над трудоспособна възраст 1 350 532 818 637 264 373
МОНТАНА 125 395 61 166 64 229 79 817 38 344 41 473
Под трудоспособна възраст 18 245 9 432 8 813 12 238 6 307 5 931
В трудоспособна възраст 69 985 37 580 32 405 46 961 24 370 22 591
Над трудоспособна възраст 37 165 14 154 23 011 20 618 7 667 12 951
Берковица 15 939 7 728 8 211 11 668 5 651 6 017
Под трудоспособна възраст 2 279 1 203 1 076 1 842 993 849
В трудоспособна възраст 8 769 4 663 4 106 6 766 3 524 3 242
Над трудоспособна възраст 4 891 1 862 3 029 3 060 1 134 1 926
Бойчиновци 7 966 3 998 3 968 1 246 611 635
Под трудоспособна възраст 1 245 651 594 147 70 77
В трудоспособна възраст 4 190 2 380 1 810 654 365 289
Над трудоспособна възраст 2 531 967 1 564 445 176 269
Брусарци 4 174 2 088 2 086 900 440 460
Под трудоспособна възраст 580 308 272 84 44 40
В трудоспособна възраст 2 162 1 211 951 492 274 218
Над трудоспособна възраст 1 432 569 863 324 122 202
Вълчедръм 8 206 4 053 4 153 2 978 1 406 1 572
Под трудоспособна възраст 1 284 687 597 361 190 171
В трудоспособна възраст 4 501 2 453 2 048 1 587 847 740
Над трудоспособна възраст 2 421 913 1 508 1 030 369 661
Вършец 6 784 3 310 3 474 5 365 2 627 2 738
Под трудоспособна възраст 1 131 569 562 1 022 515 507
В трудоспособна възраст 3 644 1 985 1 659 3 042 1 631 1 411
Над трудоспособна възраст 2 009 756 1 253 1 301 481 820
Георги Дамяново 2 208 1 151 1 057 - - -
Под трудоспособна възраст 110 59 51 - - -
В трудоспособна възраст 1 058 685 373 - - -
Над трудоспособна възраст 1 040 407 633 - - -
Лом 23 528 11 286 12 242 19 033 9 132 9 901
Под трудоспособна възраст 3 357 1 694 1 663 2 846 1 454 1 392
В трудоспособна възраст 13 328 7 032 6 296 11 102 5 793 5 309
Над трудоспособна възраст 6 843 2 560 4 283 5 085 1 885 3 200
Медковец 3 382 1 695 1 687 - - -
Под трудоспособна възраст 478 253 225 - - -
В трудоспособна възраст 1 728 994 734 - - -
Над трудоспособна възраст 1 176 448 728 - - -
Монтана 46 208 22 401 23 807 37 122 17 749 19 373
Под трудоспособна възраст 6 964 3 596 3 368 5 822 2 995 2 827
В трудоспособна възраст 27 036 14 118 12 918 22 552 11 493 11 059
Над трудоспособна възраст 12 208 4 687 7 521 8 748 3 261 5 487
Чипровци 3 121 1 533 1 588 1 505 728 777
Под трудоспособна възраст 198 94 104 114 46 68
В трудоспособна възраст 1 522 903 619 766 443 323
Над трудоспособна възраст 1 401 536 865 625 239 386
Якимово 3 879 1 923 1 956 - - -
Под трудоспособна възраст 619 318 301 - - -
В трудоспособна възраст 2 047 1 156 891 - - -
Над трудоспособна възраст 1 213 449 764 - - -
ПАЗАРДЖИК 251 300 122 821 128 479 157 414 76 046 81 368
Под трудоспособна възраст 40 618 20 986 19 632 26 179 13 533 12 646
В трудоспособна възраст 149 460 79 513 69 947 93 744 49 047 44 697
Над трудоспособна възраст 61 222 22 322 38 900 37 491 13 466 24 025
Батак 5 130 2 536 2 594 2 650 1 327 1 323
Под трудоспособна възраст 597 310 287 257 133 124
В трудоспособна възраст 3 069 1 686 1 383 1 513 852 661
Над трудоспособна възраст 1 464 540 924 880 342 538
Белово 7 427 3 596 3 831 3 307 1 603 1 704
Под трудоспособна възраст 836 436 400 382 207 175
В трудоспособна възраст 4 206 2 284 1 922 1 922 1 026 896
Над трудоспособна възраст 2 385 876 1 509 1 003 370 633
Брацигово 8 349 4 123 4 226 3 675 1 817 1 858
Под трудоспособна възраст 1 159 601 558 490 257 233
В трудоспособна възраст 4 644 2 540 2 104 2 093 1 128 965
Над трудоспособна възраст 2 546 982 1 564 1 092 432 660
Велинград 33 464 16 103 17 361 21 026 9 963 11 063
Под трудоспособна възраст 5 961 3 056 2 905 3 698 1 881 1 817
В трудоспособна възраст 19 880 10 379 9 501 11 940 6 189 5 751
Над трудоспособна възраст 7 623 2 668 4 955 5 388 1 893 3 495
Лесичово 5 204 2 621 2 583 - - -
Под трудоспособна възраст 770 397 373 - - -
В трудоспособна възраст 2 944 1 662 1 282 - - -
Над трудоспособна възраст 1 490 562 928 - - -
Пазарджик 105 161 51 228 53 933 66 690 31 949 34 741
Под трудоспособна възраст 17 293 8 934 8 359 11 234 5 782 5 452
В трудоспособна възраст 63 146 33 262 29 884 40 268 20 750 19 518
Над трудоспособна възраст 24 722 9 032 15 690 15 188 5 417 9 771
Панагюрище 21 957 10 764 11 193 15 628 7 597 8 031
Под трудоспособна възраст 2 974 1 557 1 417 2 202 1 170 1 032
В трудоспособна възраст 12 685 6 863 5 822 9 206 4 881 4 325
Над трудоспособна възраст 6 298 2 344 3 954 4 220 1 546 2 674
Пещера 17 329 8 463 8 866 15 452 7 556 7 896
Под трудоспособна възраст 3 000 1 592 1 408 2 837 1 518 1 319
В трудоспособна възраст 10 118 5 358 4 760 9 078 4 784 4 294
Над трудоспособна възраст 4 211 1 513 2 698 3 537 1 254 2 283
Ракитово 14 383 7 101 7 282 11 862 5 858 6 004
Под трудоспособна възраст 2 709 1 376 1 333 2 309 1 178 1 131
В трудоспособна възраст 8 993 4 774 4 219 7 442 3 927 3 515
Над трудоспособна възраст 2 681 951 1 730 2 111 753 1 358
Септември 23 749 11 806 11 943 10 001 4 904 5 097
Под трудоспособна възраст 4 025 2 081 1 944 1 725 878 847
В трудоспособна възраст 14 206 7 685 6 521 5 925 3 175 2 750
Над трудоспособна възраст 5 518 2 040 3 478 2 351 851 1 500
Стрелча 4 485 2 131 2 354 3 767 1 775 1 992
Под трудоспособна възраст 584 287 297 549 267 282
В трудоспособна възраст 2 472 1 344 1 128 2 132 1 134 998
Над трудоспособна възраст 1 429 500 929 1 086 374 712
Сърница 4 662 2 349 2 313 3 356 1 697 1 659
Под трудоспособна възраст 710 359 351 496 262 234
В трудоспособна възраст 3 097 1 676 1 421 2 225 1 201 1 024
Над трудоспособна възраст 855 314 541 635 234 401
ПЕРНИК 120 426 58 550 61 876 93 788 45 080 48 708
Под трудоспособна възраст 15 998 8 317 7 681 13 745 7 157 6 588
В трудоспособна възраст 69 745 37 301 32 444 56 247 29 422 26 825
Над трудоспособна възраст 34 683 12 932 21 751 23 796 8 501 15 295
Брезник 6 083 2 977 3 106 3 843 1 860 1 983
Под трудоспособна възраст 652 334 318 528 266 262
В трудоспособна възраст 3 238 1 781 1 457 2 237 1 195 1 042
Над трудоспособна възраст 2 193 862 1 331 1 078 399 679
Земен 2 403 1 236 1 167 1 467 753 714
Под трудоспособна възраст 174 101 73 132 81 51
В трудоспособна възраст 1 227 751 476 826 484 342
Над трудоспособна възраст 1 002 384 618 509 188 321
Ковачевци 1 496 781 715 - - -
Под трудоспособна възраст 106 43 63 - - -
В трудоспособна възраст 667 433 234 - - -
Над трудоспособна възраст 723 305 418 - - -
Перник 87 683 42 291 45 392 73 501 35 131 38 370
Под трудоспособна възраст 12 346 6 398 5 948 10 849 5 627 5 222
В трудоспособна възраст 51 872 27 340 24 532 43 953 22 860 21 093
Над трудоспособна възраст 23 465 8 553 14 912 18 699 6 644 12 055
Радомир 18 887 9 303 9 584 12 688 6 188 6 500
Под трудоспособна възраст 2 251 1 194 1 057 1 855 979 876
В трудоспособна възраст 10 761 5 860 4 901 7 870 4 147 3 723
Над трудоспособна възраст 5 875 2 249 3 626 2 963 1 062 1 901
Трън 3 874 1 962 1 912 2 289 1 148 1 141
Под трудоспособна възраст 469 247 222 381 204 177
В трудоспособна възраст 1 980 1 136 844 1 361 736 625
Над трудоспособна възраст 1 425 579 846 547 208 339
ПЛЕВЕН 233 438 113 082 120 356 153 832 73 621 80 211
Под трудоспособна възраст 34 954 17 851 17 103 23 525 12 006 11 519
В трудоспособна възраст 129 391 68 859 60 532 88 856 46 153 42 703
Над трудоспособна възраст 69 093 26 372 42 721 41 451 15 462 25 989
Белене 8 006 4 196 3 810 6 696 3 578 3 118
Под трудоспособна възраст 853 459 394 767 410 357
В трудоспособна възраст 4 642 2 719 1 923 4 078 2 393 1 685
Над трудоспособна възраст 2 511 1 018 1 493 1 851 775 1 076
Гулянци 9 969 4 886 5 083 2 816 1 360 1 456
Под трудоспособна възраст 1 143 573 570 506 263 243
В трудоспособна възраст 4 804 2 724 2 080 1 494 805 689
Над трудоспособна възраст 4 022 1 589 2 433 816 292 524
Долна Митрополия 17 578 8 649 8 929 6 744 3 303 3 441
Под трудоспособна възраст 2 618 1 331 1 287 1 142 563 579
В трудоспособна възраст 9 054 4 997 4 057 3 762 2 020 1 742
Над трудоспособна възраст 5 906 2 321 3 585 1 840 720 1 120
Долни Дъбник 10 628 5 203 5 425 3 821 1 817 2 004
Под трудоспособна възраст 1 898 963 935 655 333 322
В трудоспособна възраст 5 512 2 984 2 528 2 078 1 084 994
Над трудоспособна възраст 3 218 1 256 1 962 1 088 400 688
Искър 5 839 2 910 2 929 2 739 1 348 1 391
Под трудоспособна възраст 833 417 416 406 198 208
В трудоспособна възраст 3 122 1 729 1 393 1 491 816 675
Над трудоспособна възраст 1 884 764 1 120 842 334 508
Кнежа 11 894 5 779 6 115 9 149 4 421 4 728
Под трудоспособна възраст 1 941 963 978 1 548 769 779
В трудоспособна възраст 6 592 3 543 3 049 5 164 2 736 2 428
Над трудоспособна възраст 3 361 1 273 2 088 2 437 916 1 521
Левски 16 891 8 124 8 767 8 567 4 042 4 525
Под трудоспособна възраст 2 354 1 197 1 157 1 278 634 644
В трудоспособна възраст 9 146 4 914 4 232 4 837 2 495 2 342
Над трудоспособна възраст 5 391 2 013 3 378 2 452 913 1 539
Никопол 7 721 3 854 3 867 2 765 1 345 1 420
Под трудоспособна възраст 940 513 427 438 224 214
В трудоспособна възраст 3 792 2 156 1 636 1 452 778 674
Над трудоспособна възраст 2 989 1 185 1 804 875 343 532
Плевен 115 355 54 902 60 453 94 626 44 592 50 034
Под трудоспособна възраст 17 874 9 149 8 725 14 284 7 326 6 958
В трудоспособна възраст 66 642 34 305 32 337 55 517 28 233 27 284
Над трудоспособна възраст 30 839 11 448 19 391 24 825 9 033 15 792
Пордим 5 639 2 765 2 874 1 820 897 923
Под трудоспособна възраст 720 359 361 338 175 163
В трудоспособна възраст 2 920 1 632 1 288 1 034 557 477
Над трудоспособна възраст 1 999 774 1 225 448 165 283
Червен бряг 23 918 11 814 12 104 14 089 6 918 7 171
Под трудоспособна възраст 3 780 1 927 1 853 2 163 1 111 1 052
В трудоспособна възраст 13 165 7 156 6 009 7 949 4 236 3 713
Над трудоспособна възраст 6 973 2 731 4 242 3 977 1 571 2 406
ПЛОВДИВ 666 398 319 851 346 547 498 739 237 108 261 631
Под трудоспособна възраст 105 145 54 137 51 008 81 152 41 744 39 408
В трудоспособна възраст 402 178 208 121 194 057 305 726 155 724 150 002
Над трудоспособна възраст 159 075 57 593 101 482 111 861 39 640 72 221
Асеновград 60 491 29 135 31 356 48 236 23 131 25 105
Под трудоспособна възраст 8 873 4 548 4 325 7 434 3 826 3 608
В трудоспособна възраст 36 402 18 892 17 510 29 429 15 088 14 341
Над трудоспособна възраст 15 216 5 695 9 521 11 373 4 217 7 156
Брезово 6 444 3 172 3 272 1 624 816 808
Под трудоспособна възраст 783 425 358 244 138 106
В трудоспособна възраст 3 293 1 869 1 424 945 521 424
Над трудоспособна възраст 2 368 878 1 490 435 157 278
Калояново 11 057 5 475 5 582 - - -
Под трудоспособна възраст 1 330 685 645 - - -
В трудоспособна възраст 6 156 3 395 2 761 - - -
Над трудоспособна възраст 3 571 1 395 2 176 - - -
Карлово 47 103 22 600 24 503 27 203 12 815 14 388
Под трудоспособна възраст 7 297 3 729 3 568 3 805 1 909 1 896
В трудоспособна възраст 27 041 14 356 12 685 15 798 8 247 7 551
Над трудоспособна възраст 12 765 4 515 8 250 7 600 2 659 4 941
Кричим 7 752 3 802 3 950 7 752 3 802 3 950
Под трудоспособна възраст 1 267 632 635 1 267 632 635
В трудоспособна възраст 4 738 2 513 2 225 4 738 2 513 2 225
Над трудоспособна възраст 1 747 657 1 090 1 747 657 1 090
Куклен 6 869 3 367 3 502 5 891 2 885 3 006
Под трудоспособна възраст 941 492 449 893 470 423
В трудоспособна възраст 4 107 2 176 1 931 3 595 1 893 1 702
Над трудоспособна възраст 1 821 699 1 122 1 403 522 881
Лъки 2 393 1 146 1 247 1 761 870 891
Под трудоспособна възраст 170 84 86 155 78 77
В трудоспособна възраст 1 404 749 655 1 099 594 505
Над трудоспособна възраст 819 313 506 507 198 309
Марица 32 371 16 115 16 256 - - -
Под трудоспособна възраст 5 000 2 630 2 370 - - -
В трудоспособна възраст 19 476 10 464 9 012 - - -
Над трудоспособна възраст 7 895 3 021 4 874 - - -
Перущица 4 785 2 359 2 426 4 785 2 359 2 426
Под трудоспособна възраст 794 401 393 794 401 393
В трудоспособна възраст 2 831 1 519 1 312 2 831 1 519 1 312
Над трудоспособна възраст 1 160 439 721 1 160 439 721
Пловдив 342 048 161 934 180 114 342 048 161 934 180 114
Под трудоспособна възраст 57 296 29 529 27 767 57 296 29 529 27 767
В трудоспособна възраст 212 456 107 110 105 346 212 456 107 110 105 346
Над трудоспособна възраст 72 296 25 295 47 001 72 296 25 295 47 001
Първомай 23 053 11 133 11 920 11 813 5 580 6 233
Под трудоспособна възраст 3 292 1 707 1 585 1 812 937 875
В трудоспособна възраст 12 972 6 953 6 019 6 775 3 491 3 284
Над трудоспособна възраст 6 789 2 473 4 316 3 226 1 152 2 074
Раковски 25 423 12 493 12 930 14 696 7 115 7 581
Под трудоспособна възраст 4 590 2 376 2 214 2 682 1 401 1 281
В трудоспособна възраст 15 185 8 036 7 149 8 952 4 658 4 294
Над трудоспособна възраст 5 648 2 081 3 567 3 062 1 056 2 006
Родопи 32 481 15 915 16 566 - - -
Под трудоспособна възраст 4 056 2 062 1 994 - - -
В трудоспособна възраст 19 309 10 321 8 988 - - -
Над трудоспособна възраст 9 116 3 532 5 584 - - -
Садово 14 841 7 364 7 477 2 456 1 227 1 229
Под трудоспособна възраст 2 330 1 203 1 127 429 225 204
В трудоспособна възраст 8 849 4 797 4 052 1 461 790 671
Над трудоспособна възраст 3 662 1 364 2 298 566 212 354
Сопот 9 098 4 360 4 738 8 108 3 880 4 228
Под трудоспособна възраст 1 321 699 622 1 170 614 556
В трудоспособна възраст 5 446 2 870 2 576 4 838 2 557 2 281
Над трудоспособна възраст 2 331 791 1 540 2 100 709 1 391
Стамболийски 19 785 9 595 10 190 10 738 5 136 5 602
Под трудоспособна възраст 3 429 1 764 1 665 1 660 840 820
В трудоспособна възраст 11 494 6 043 5 451 6 118 3 199 2 919
Над трудоспособна възраст 4 862 1 788 3 074 2 960 1 097 1 863
Съединение 9 723 4 789 4 934 5 397 2 630 2 767
Под трудоспособна възраст 1 326 658 668 828 416 412
В трудоспособна възраст 5 381 2 958 2 423 3 163 1 681 1 482
Над трудоспособна възраст 3 016 1 173 1 843 1 406 533 873
Хисаря 10 681 5 097 5 584 6 231 2 928 3 303
Под трудоспособна възраст 1 050 513 537 683 328 355
В трудоспособна възраст 5 638 3 100 2 538 3 528 1 863 1 665
Над трудоспособна възраст 3 993 1 484 2 509 2 020 737 1 283
РАЗГРАД 109 810 53 467 56 343 51 160 24 360 26 800
Под трудоспособна възраст 15 991 8 196 7 795 7 612 3 893 3 719
В трудоспособна възраст 65 671 34 813 30 858 30 743 15 842 14 901
Над трудоспособна възраст 28 148 10 458 17 690 12 805 4 625 8 180
Завет 8 938 4 409 4 529 2 608 1 281 1 327
Под трудоспособна възраст 1 290 641 649 417 207 210
В трудоспособна възраст 5 392 2 939 2 453 1 596 866 730
Над трудоспособна възраст 2 256 829 1 427 595 208 387
Исперих 20 142 9 976 10 166 7 868 3 833 4 035
Под трудоспособна възраст 3 046 1 600 1 446 1 277 673 604
В трудоспособна възраст 12 252 6 552 5 700 4 729 2 462 2 267
Над трудоспособна възраст 4 844 1 824 3 020 1 862 698 1 164
Кубрат 15 410 7 516 7 894 6 205 2 962 3 243
Под трудоспособна възраст 2 113 1 099 1 014 888 451 437
В трудоспособна възраст 8 781 4 719 4 062 3 589 1 876 1 713
Над трудоспособна възраст 4 516 1 698 2 818 1 728 635 1 093
Лозница 8 263 4 120 4 143 1 982 961 1 021
Под трудоспособна възраст 1 133 577 556 305 159 146
В трудоспособна възраст 5 148 2 800 2 348 1 190 623 567
Над трудоспособна възраст 1 982 743 1 239 487 179 308
Разград 45 624 21 763 23 861 29 399 13 821 15 578
Под трудоспособна възраст 6 873 3 493 3 380 4 335 2 204 2 131
В трудоспособна възраст 27 193 14 078 13 115 17 783 9 048 8 735
Над трудоспособна възраст 11 558 4 192 7 366 7 281 2 569 4 712
Самуил 6 365 3 194 3 171 - - -
Под трудоспособна възраст 890 436 454 - - -
В трудоспособна възраст 3 906 2 140 1 766 - - -
Над трудоспособна възраст 1 569 618 951 - - -
Цар Калоян 5 068 2 489 2 579 3 098 1 502 1 596
Под трудоспособна възраст 646 350 296 390 199 191
В трудоспособна възраст 2 999 1 585 1 414 1 856 967 889
Над трудоспособна възраст 1 423 554 869 852 336 516
РУСЕ 212 729 103 521 109 208 162 914 78 900 84 014
Под трудоспособна възраст 29 082 15 088 13 994 23 374 12 106 11 268
В трудоспособна възраст 126 168 67 108 59 060 99 317 52 194 47 123
Над трудоспособна възраст 57 479 21 325 36 154 40 223 14 600 25 623
Борово 4 992 2 411 2 581 1 735 865 870
Под трудоспособна възраст 538 286 252 197 110 87
В трудоспособна възраст 2 663 1 455 1 208 954 526 428
Над трудоспособна възраст 1 791 670 1 121 584 229 355
Бяла 11 553 5 672 5 881 7 188 3 485 3 703
Под трудоспособна възраст 1 713 896 817 870 455 415
В трудоспособна възраст 6 280 3 410 2 870 4 045 2 173 1 872
Над трудоспособна възраст 3 560 1 366 2 194 2 273 857 1 416
Ветово 11 106 5 543 5 563 8 332 4 200 4 132
Под трудоспособна възраст 1 614 869 745 1 276 689 587
В трудоспособна възраст 6 537 3 544 2 993 5 048 2 754 2 294
Над трудоспособна възраст 2 955 1 130 1 825 2 008 757 1 251
Две могили 7 855 3 886 3 969 3 620 1 783 1 837
Под трудоспособна възраст 939 481 458 486 248 238
В трудоспособна възраст 4 350 2 415 1 935 2 166 1 166 1 000
Над трудоспособна възраст 2 566 990 1 576 968 369 599
Иваново 8 633 4 275 4 358 - - -
Под трудоспособна възраст 647 347 300 - - -
В трудоспособна възраст 4 481 2 549 1 932 - - -
Над трудоспособна възраст 3 505 1 379 2 126 - - -
Русе 153 833 74 438 79 395 139 249 67 194 72 055
Под трудоспособна възраст 21 851 11 283 10 568 20 114 10 381 9 733
В трудоспособна възраст 93 721 49 227 44 494 85 352 44 650 40 702
Над трудоспособна възраст 38 261 13 928 24 333 33 783 12 163 21 620
Сливо поле 10 017 4 930 5 087 2 790 1 373 1 417
Под трудоспособна възраст 1 286 674 612 431 223 208
В трудоспособна възраст 5 686 3 106 2 580 1 752 925 827
Над трудоспособна възраст 3 045 1 150 1 895 607 225 382
Ценово 4 740 2 366 2 374 - - -
Под трудоспособна възраст 494 252 242 - - -
В трудоспособна възраст 2 450 1 402 1 048 - - -
Над трудоспособна възраст 1 796 712 1 084 - - -
СИЛИСТРА 106 852 52 049 54 803 46 750 22 216 24 534
Под трудоспособна възраст 15 670 8 122 7 548 6 413 3 356 3 057
В трудоспособна възраст 61 401 32 524 28 877 26 721 13 831 12 890
Над трудоспособна възраст 29 781 11 403 18 378 13 616 5 029 8 587
Алфатар 2 566 1 303 1 263 1 336 651 685
Под трудоспособна възраст 288 154 134 95 48 47
В трудоспособна възраст 1 396 789 607 722 396 326
Над трудоспособна възраст 882 360 522 519 207 312
Главиница 9 705 4 761 4 944 1 275 597 678
Под трудоспособна възраст 1 434 738 696 159 81 78
В трудоспособна възраст 5 554 2 982 2 572 720 371 349
Над трудоспособна възраст 2 717 1 041 1 676 396 145 251
Дулово 27 217 13 283 13 934 6 371 3 060 3 311
Под трудоспособна възраст 4 652 2 395 2 257 1 194 628 566
В трудоспособна възраст 16 265 8 473 7 792 3 747 1 901 1 846
Над трудоспособна възраст 6 300 2 415 3 885 1 430 531 899
Кайнарджа 5 001 2 516 2 485 - - -
Под трудоспособна възраст 1 233 595 638 - - -
В трудоспособна възраст 3 030 1 619 1 411 - - -
Над трудоспособна възраст 738 302 436 - - -
Силистра 44 237 21 233 23 004 30 169 14 254 15 915
Под трудоспособна възраст 5 619 2 944 2 675 3 835 2 010 1 825
В трудоспособна възраст 25 077 13 155 11 922 17 251 8 905 8 346
Над трудоспособна възраст 13 541 5 134 8 407 9 083 3 339 5 744
Ситово 4 886 2 465 2 421 - - -
Под трудоспособна възраст 661 356 305 - - -
В трудоспособна възраст 2 723 1 511 1 212 - - -
Над трудоспособна възраст 1 502 598 904 - - -
Тутракан 13 240 6 488 6 752 7 599 3 654 3 945
Под трудоспособна възраст 1 783 940 843 1 130 589 541
В трудоспособна възраст 7 356 3 995 3 361 4 281 2 258 2 023
Над трудоспособна възраст 4 101 1 553 2 548 2 188 807 1 381
СЛИВЕН 182 551 88 576 93 975 119 023 56 942 62 081
Под трудоспособна възраст 36 025 18 451 17 574 22 216 11 407 10 809
В трудоспособна възраст 104 116 54 574 49 542 69 726 35 865 33 861
Над трудоспособна възраст 42 410 15 551 26 859 27 081 9 670 17 411
Котел 17 887 8 864 9 023 5 003 2 393 2 610
Под трудоспособна възраст 3 353 1 709 1 644 658 332 326
В трудоспособна възраст 10 593 5 689 4 904 2 926 1 541 1 385
Над трудоспособна възраст 3 941 1 466 2 475 1 419 520 899
Нова Загора 34 758 16 880 17 878 19 939 9 602 10 337
Под трудоспособна възраст 6 701 3 409 3 292 3 825 1 965 1 860
В трудоспособна възраст 19 534 10 341 9 193 11 966 6 137 5 829
Над трудоспособна възраст 8 523 3 130 5 393 4 148 1 500 2 648
Сливен 116 666 56 262 60 404 84 878 40 330 44 548
Под трудоспособна възраст 22 766 11 745 11 021 15 377 7 907 7 470
В трудоспособна възраст 66 709 34 603 32 106 49 774 25 444 24 330
Над трудоспособна възраст 27 191 9 914 17 277 19 727 6 979 12 748
Твърдица 13 240 6 570 6 670 9 203 4 617 4 586
Под трудоспособна възраст 3 205 1 588 1 617 2 356 1 203 1 153
В трудоспособна възраст 7 280 3 941 3 339 5 060 2 743 2 317
Над трудоспособна възраст 2 755 1 041 1 714 1 787 671 1 116
СМОЛЯН 101 887 48 940 52 947 57 776 27 517 30 259
Под трудоспособна възраст 12 513 6 304 6 209 7 901 3 970 3 931
В трудоспособна възраст 59 209 31 827 27 382 34 632 18 058 16 574
Над трудоспособна възраст 30 165 10 809 19 356 15 243 5 489 9 754
Баните 3 547 1 656 1 891 - - -
Под трудоспособна възраст 229 112 117 - - -
В трудоспособна възраст 1 743 988 755 - - -
Над трудоспособна възраст 1 575 556 1 019 - - -
Борино 3 012 1 505 1 507 - - -
Под трудоспособна възраст 313 161 152 - - -
В трудоспособна възраст 1 822 1 039 783 - - -
Над трудоспособна възраст 877 305 572 - - -
Девин 10 489 5 008 5 481 5 874 2 752 3 122
Под трудоспособна възраст 1 154 571 583 721 356 365
В трудоспособна възраст 5 970 3 261 2 709 3 464 1 815 1 649
Над трудоспособна възраст 3 365 1 176 2 189 1 689 581 1 108
Доспат 7 745 3 785 3 960 2 032 981 1 051
Под трудоспособна възраст 993 517 476 268 145 123
В трудоспособна възраст 4 854 2 565 2 289 1 199 607 592
Над трудоспособна възраст 1 898 703 1 195 565 229 336
Златоград 10 442 4 924 5 518 6 203 2 887 3 316
Под трудоспособна възраст 1 273 607 666 798 378 420
В трудоспособна възраст 6 081 3 219 2 862 3 659 1 893 1 766
Над трудоспособна възраст 3 088 1 098 1 990 1 746 616 1 130
Мадан 10 568 5 142 5 426 5 221 2 549 2 672
Под трудоспособна възраст 1 381 716 665 764 408 356
В трудоспособна възраст 6 311 3 403 2 908 3 347 1 737 1 610
Над трудоспособна възраст 2 876 1 023 1 853 1 110 404 706
Неделино 5 552 2 671 2 881 3 697 1 778 1 919
Под трудоспособна възраст 582 302 280 445 229 216
В трудоспособна възраст 3 199 1 753 1 446 2 174 1 156 1 018
Над трудоспособна възраст 1 771 616 1 155 1 078 393 685
Рудозем 8 794 4 339 4 455 3 363 1 640 1 723
Под трудоспособна възраст 1 346 689 657 544 271 273
В трудоспособна възраст 5 188 2 818 2 370 1 988 1 062 926
Над трудоспособна възраст 2 260 832 1 428 831 307 524
Смолян 35 288 16 775 18 513 26 718 12 655 14 063
Под трудоспособна възраст 4 531 2 268 2 263 3 726 1 861 1 865
В трудоспособна възраст 20 432 10 762 9 670 16 020 8 275 7 745
Над трудоспособна възраст 10 325 3 745 6 580 6 972 2 519 4 453
Чепеларе 6 450 3 135 3 315 4 668 2 275 2 393
Под трудоспособна възраст 711 361 350 635 322 313
В трудоспособна възраст 3 609 2 019 1 590 2 781 1 513 1 268
Над трудоспособна възраст 2 130 755 1 375 1 252 440 812
СОФИЯ 238 476 117 261 121 215 140 641 68 239 72 402
Под трудоспособна възраст 34 318 17 591 16 727 22 947 11 767 11 180
В трудоспособна възраст 140 841 75 496 65 345 84 783 44 320 40 463
Над трудоспособна възраст 63 317 24 174 39 143 32 911 12 152 20 759
Антон 1 474 724 750 - - -
Под трудоспособна възраст 228 117 111 - - -
В трудоспособна възраст 826 455 371 - - -
Над трудоспособна възраст 420 152 268 - - -
Божурище 9 781 4 834 4 947 5 876 2 880 2 996
Под трудоспособна възраст 1 398 733 665 950 492 458
В трудоспособна възраст 5 959 3 159 2 800 3 662 1 916 1 746
Над трудоспособна възраст 2 424 942 1 482 1 264 472 792
Ботевград 30 665 14 768 15 897 19 012 9 016 9 996
Под трудоспособна възраст 5 152 2 659 2 493 3 413 1 749 1 664
В трудоспособна възраст 17 781 9 202 8 579 11 211 5 619 5 592
Над трудоспособна възраст 7 732 2 907 4 825 4 388 1 648 2 740
Годеч 5 234 2 619 2 615 4 115 2 013 2 102
Под трудоспособна възраст 508 261 247 462 233 229
В трудоспособна възраст 2 949 1 633 1 316 2 447 1 321 1 126
Над трудоспособна възраст 1 777 725 1 052 1 206 459 747
Горна Малина 7 536 3 898 3 638 - - -
Под трудоспособна възраст 895 450 445 - - -
В трудоспособна възраст 4 483 2 551 1 932 - - -
Над трудоспособна възраст 2 158 897 1 261 - - -
Долна баня 4 427 2 157 2 270 4 381 2 132 2 249
Под трудоспособна възраст 855 432 423 854 431 423
В трудоспособна възраст 2 656 1 407 1 249 2 624 1 389 1 235
Над трудоспособна възраст 916 318 598 903 312 591
Драгоман 4 993 2 424 2 569 3 097 1 507 1 590
Под трудоспособна възраст 497 238 259 378 186 192
В трудоспособна възраст 2 767 1 488 1 279 1 869 999 870
Над трудоспособна възраст 1 729 698 1 031 850 322 528
Елин Пелин 23 570 11 650 11 920 6 869 3 295 3 574
Под трудоспособна възраст 3 288 1 687 1 601 1 259 631 628
В трудоспособна възраст 14 424 7 752 6 672 4 158 2 137 2 021
Над трудоспособна възраст 5 858 2 211 3 647 1 452 527 925
Етрополе 11 058 5 529 5 529 9 446 4 742 4 704
Под трудоспособна възраст 1 631 885 746 1 413 778 635
В трудоспособна възраст 6 461 3 509 2 952 5 752 3 100 2 652
Над трудоспособна възраст 2 966 1 135 1 831 2 281 864 1 417
Златица 4 993 2 417 2 576 4 386 2 114 2 272
Под трудоспособна възраст 701 360 341 617 315 302
В трудоспособна възраст 2 962 1 569 1 393 2 683 1 413 1 270
Над трудоспособна възраст 1 330 488 842 1 086 386 700
Ихтиман 17 440 8 595 8 845 12 640 6 198 6 442
Под трудоспособна възраст 3 468 1 755 1 713 2 924 1 496 1 428
В трудоспособна възраст 10 284 5 482 4 802 7 511 3 944 3 567
Над трудоспособна възраст 3 688 1 358 2 330 2 205 758 1 447
Копривщица 1 962 954 1 008 1 962 954 1 008
Под трудоспособна възраст 206 86 120 206 86 120
В трудоспособна възраст 1 106 598 508 1 106 598 508
Над трудоспособна възраст 650 270 380 650 270 380
Костенец 11 064 5 389 5 675 7 156 3 442 3 714
Под трудоспособна възраст 1 383 687 696 812 390 422
В трудоспособна възраст 6 580 3 598 2 982 4 366 2 357 2 009
Над трудоспособна възраст 3 101 1 104 1 997 1 978 695 1 283
Костинброд 18 688 9 194 9 494 11 976 5 855 6 121
Под трудоспособна възраст 2 306 1 196 1 110 1 661 868 793
В трудоспособна възраст 11 645 6 190 5 455 7 426 3 902 3 524
Над трудоспособна възраст 4 737 1 808 2 929 2 889 1 085 1 804
Мирково 2 365 1 208 1 157 - - -
Под трудоспособна възраст 271 134 137 - - -
В трудоспособна възраст 1 283 738 545 - - -
Над трудоспособна възраст 811 336 475 - - -
Пирдоп 7 192 3 455 3 737 6 496 3 110 3 386
Под трудоспособна възраст 1 004 522 482 937 493 444
В трудоспособна възраст 4 276 2 251 2 025 3 893 2 034 1 859
Над трудоспособна възраст 1 912 682 1 230 1 666 583 1 083
Правец 7 570 3 819 3 751 3 761 1 852 1 909
Под трудоспособна възраст 1 375 729 646 564 304 260
В трудоспособна възраст 4 260 2 298 1 962 2 282 1 185 1 097
Над трудоспособна възраст 1 935 792 1 143 915 363 552
Самоков 36 124 17 541 18 583 24 942 11 967 12 975
Под трудоспособна възраст 5 593 2 882 2 711 4 539 2 320 2 219
В трудоспособна възраст 20 816 11 013 9 803 14 844 7 637 7 207
Над трудоспособна възраст 9 715 3 646 6 069 5 559 2 010 3 549
Своге 20 395 10 173 10 222 7 496 3 683 3 813
Под трудоспособна възраст 2 059 1 042 1 017 1 020 522 498
В трудоспособна възраст 12 171 6 709 5 462 4 634 2 460 2 174
Над трудоспособна възраст 6 165 2 422 3 743 1 842 701 1 141
Сливница 9 131 4 521 4 610 7 030 3 479 3 551
Под трудоспособна възраст 1 117 565 552 938 473 465
В трудоспособна възраст 5 454 2 927 2 527 4 315 2 309 2 006
Над трудоспособна възраст 2 560 1 029 1 531 1 777 697 1 080
Чавдар 1 221 606 615 - - -
Под трудоспособна възраст 160 74 86 - - -
В трудоспособна възраст 706 402 304 - - -
Над трудоспособна възраст 355 130 225 - - -
Челопеч 1 593 786 807 - - -
Под трудоспособна възраст 223 97 126 - - -
В трудоспособна възраст 992 565 427 - - -
Над трудоспособна възраст 378 124 254 - - -
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 1 308 412 627 198 681 214 1 249 277 597 964 651 313
Под трудоспособна възраст 207 730 106 835 100 895 199 365 102 487 96 878
В трудоспособна възраст 837 560 427 938 409 622 800 683 408 427 392 256
Над трудоспособна възраст 263 122 92 425 170 697 249 229 87 050 162 179
Столична 1 308 412 627 198 681 214 1 249 277 597 964 651 313
Под трудоспособна възраст 207 730 106 835 100 895 199 365 102 487 96 878
В трудоспособна възраст 837 560 427 938 409 622 800 683 408 427 392 256
Над трудоспособна възраст 263 122 92 425 170 697 249 229 87 050 162 179
СТАРА ЗАГОРА 311 400 150 524 160 876 216 888 103 549 113 339
Под трудоспособна възраст 49 888 25 710 24 178 36 196 18 636 17 560
В трудоспособна възраст 181 348 95 381 85 967 129 942 66 794 63 148
Над трудоспособна възраст 80 164 29 433 50 731 50 750 18 119 32 631
Братя Даскалови 7 897 4 011 3 886 - - -
Под трудоспособна възраст 1 276 649 627 - - -
В трудоспособна възраст 4 117 2 351 1 766 - - -
Над трудоспособна възраст 2 504 1 011 1 493 - - -
Гурково 5 093 2 532 2 561 2 743 1 370 1 373
Под трудоспособна възраст 1 080 552 528 565 284 281
В трудоспособна възраст 2 977 1 614 1 363 1 596 882 714
Над трудоспособна възраст 1 036 366 670 582 204 378
Гълъбово 11 061 5 502 5 559 7 034 3 528 3 506
Под трудоспособна възраст 1 545 823 722 1 100 584 516
В трудоспособна възраст 6 315 3 519 2 796 4 204 2 314 1 890
Над трудоспособна възраст 3 201 1 160 2 041 1 730 630 1 100
Казанлък 66 903 31 991 34 912 48 399 22 881 25 518
Под трудоспособна възраст 10 563 5 436 5 127 7 887 4 058 3 829
В трудоспособна възраст 38 151 19 904 18 247 27 814 14 234 13 580
Над трудоспособна възраст 18 189 6 651 11 538 12 698 4 589 8 109
Мъглиж 9 962 5 019 4 943 3 025 1 519 1 506
Под трудоспособна възраст 1 823 949 874 507 257 250
В трудоспособна възраст 5 429 3 024 2 405 1 749 975 774
Над трудоспособна възраст 2 710 1 046 1 664 769 287 482
Николаево 4 540 2 289 2 251 2 751 1 376 1 375
Под трудоспособна възраст 1 228 655 573 770 424 346
В трудоспособна възраст 2 413 1 311 1 102 1 455 762 693
Над трудоспособна възраст 899 323 576 526 190 336
Опан 2 837 1 420 1 417 - - -
Под трудоспособна възраст 199 116 83 - - -
В трудоспособна възраст 1 375 790 585 - - -
Над трудоспособна възраст 1 263 514 749 - - -
Павел баня 13 263 6 428 6 835 2 533 1 182 1 351
Под трудоспособна възраст 2 197 1 146 1 051 388 186 202
В трудоспособна възраст 7 526 4 044 3 482 1 451 762 689
Над трудоспособна възраст 3 540 1 238 2 302 694 234 460
Раднево 17 615 8 731 8 884 10 984 5 382 5 602
Под трудоспособна възраст 2 384 1 214 1 170 1 644 830 814
В трудоспособна възраст 10 420 5 664 4 756 6 936 3 642 3 294
Над трудоспособна възраст 4 811 1 853 2 958 2 404 910 1 494
Стара Загора 152 956 73 197 79 759 125 732 59 648 66 084
Под трудоспособна възраст 24 296 12 478 11 818 20 948 10 752 10 196
В трудоспособна възраст 92 210 47 515 44 695 76 996 39 093 37 903
Над трудоспособна възраст 36 450 13 204 23 246 27 788 9 803 17 985
Чирпан 19 273 9 404 9 869 13 687 6 663 7 024
Под трудоспособна възраст 3 297 1 692 1 605 2 387 1 261 1 126
В трудоспособна възраст 10 415 5 645 4 770 7 741 4 130 3 611
Над трудоспособна възраст 5 561 2 067 3 494 3 559 1 272 2 287
ТЪРГОВИЩЕ 110 027 53 665 56 362 59 592 28 330 31 262
Под трудоспособна възраст 17 156 8 759 8 397 9 382 4 784 4 598
В трудоспособна възраст 65 174 34 403 30 771 36 256 18 439 17 817
Над трудоспособна възраст 27 697 10 503 17 194 13 954 5 107 8 847
Антоново 5 431 2 803 2 628 1 398 681 717
Под трудоспособна възраст 794 417 377 227 118 109
В трудоспособна възраст 3 252 1 821 1 431 898 456 442
Над трудоспособна възраст 1 385 565 820 273 107 166
Омуртаг 20 674 10 284 10 390 7 018 3 309 3 709
Под трудоспособна възраст 3 103 1 589 1 514 1 264 629 635
В трудоспособна възраст 12 483 6 639 5 844 4 271 2 105 2 166
Над трудоспособна възраст 5 088 2 056 3 032 1 483 575 908
Опака 5 755 2 925 2 830 2 413 1 196 1 217
Под трудоспособна възраст 812 424 388 333 173 160
В трудоспособна възраст 3 499 1 931 1 568 1 472 779 693
Над трудоспособна възраст 1 444 570 874 608 244 364
Попово 24 451 11 796 12 655 13 624 6 498 7 126
Под трудоспособна възраст 3 483 1 827 1 656 1 888 1 004 884
В трудоспособна възраст 14 082 7 483 6 599 8 305 4 297 4 008
Над трудоспособна възраст 6 886 2 486 4 400 3 431 1 197 2 234
Търговище 53 716 25 857 27 859 35 139 16 646 18 493
Под трудоспособна възраст 8 964 4 502 4 462 5 670 2 860 2 810
В трудоспособна възраст 31 858 16 529 15 329 21 310 10 802 10 508
Над трудоспособна възраст 12 894 4 826 8 068 8 159 2 984 5 175
ХАСКОВО 223 625 109 127 114 498 160 813 77 795 83 018
Под трудоспособна възраст 34 600 17 647 16 953 25 948 13 288 12 660
В трудоспособна възраст 129 527 69 110 60 417 95 767 50 127 45 640
Над трудоспособна възраст 59 498 22 370 37 128 39 098 14 380 24 718
Димитровград 45 650 21 957 23 693 33 985 16 282 17 703
Под трудоспособна възраст 6 420 3 244 3 176 4 906 2 467 2 439
В трудоспособна възраст 25 485 13 658 11 827 19 709 10 392 9 317
Над трудоспособна възраст 13 745 5 055 8 690 9 370 3 423 5 947
Ивайловград 5 474 2 736 2 738 3 102 1 536 1 566
Под трудоспособна възраст 696 344 352 342 175 167
В трудоспособна възраст 3 035 1 689 1 346 1 805 980 825
Над трудоспособна възраст 1 743 703 1 040 955 381 574
Любимец 9 021 4 495 4 526 6 823 3 381 3 442
Под трудоспособна възраст 1 623 828 795 1 235 627 608
В трудоспособна възраст 4 977 2 721 2 256 3 934 2 103 1 831
Над трудоспособна възраст 2 421 946 1 475 1 654 651 1 003
Маджарово 2 025 1 041 984 576 299 277
Под трудоспособна възраст 178 87 91 55 29 26
В трудоспособна възраст 1 210 701 509 325 195 130
Над трудоспособна възраст 637 253 384 196 75 121
Минерални бани 6 461 3 336 3 125 - - -
Под трудоспособна възраст 774 408 366 - - -
В трудоспособна възраст 3 974 2 238 1 736 - - -
Над трудоспособна възраст 1 713 690 1 023 - - -
Свиленград 21 154 10 432 10 722 17 108 8 426 8 682
Под трудоспособна възраст 3 273 1 683 1 590 2 800 1 448 1 352
В трудоспособна възраст 12 525 6 663 5 862 10 559 5 518 5 041
Над трудоспособна възраст 5 356 2 086 3 270 3 749 1 460 2 289
Симеоновград 8 923 4 494 4 429 7 125 3 607 3 518
Под трудоспособна възраст 1 995 1 008 987 1 710 868 842
В трудоспособна възраст 5 124 2 813 2 311 4 179 2 283 1 896
Над трудоспособна възраст 1 804 673 1 131 1 236 456 780
Стамболово 6 142 3 063 3 079 - - -
Под трудоспособна възраст 927 451 476 - - -
В трудоспособна възраст 3 612 1 981 1 631 - - -
Над трудоспособна възраст 1 603 631 972 - - -
Тополовград 9 384 4 663 4 721 4 645 2 269 2 376
Под трудоспособна възраст 1 156 571 585 605 303 302
В трудоспособна възраст 4 924 2 765 2 159 2 642 1 410 1 232
Над трудоспособна възраст 3 304 1 327 1 977 1 398 556 842
Харманли 24 529 12 395 12 134 19 151 9 675 9 476
Под трудоспособна възраст 4 175 2 175 2 000 3 370 1 759 1 611
В трудоспособна възраст 14 511 7 965 6 546 11 749 6 429 5 320
Над трудоспособна възраст 5 843 2 255 3 588 4 032 1 487 2 545
Хасково 84 862 40 515 44 347 68 298 32 320 35 978
Под трудоспособна възраст 13 383 6 848 6 535 10 925 5 612 5 313
В трудоспособна възраст 50 150 25 916 24 234 40 865 20 817 20 048
Над трудоспособна възраст 21 329 7 751 13 578 16 508 5 891 10 617
ШУМЕН 171 781 83 696 88 085 102 877 49 175 53 702
Под трудоспособна възраст 25 278 13 059 12 219 16 087 8 271 7 816
В трудоспособна възраст 103 026 54 305 48 721 62 673 32 281 30 392
Над трудоспособна възраст 43 477 16 332 27 145 24 117 8 623 15 494
Велики Преслав 12 148 5 969 6 179 6 916 3 342 3 574
Под трудоспособна възраст 1 572 823 749 916 477 439
В трудоспособна възраст 7 065 3 824 3 241 4 074 2 148 1 926
Над трудоспособна възраст 3 511 1 322 2 189 1 926 717 1 209
Венец 7 145 3 550 3 595 - - -
Под трудоспособна възраст 918 492 426 - - -
В трудоспособна възраст 4 238 2 280 1 958 - - -
Над трудоспособна възраст 1 989 778 1 211 - - -
Върбица 10 412 5 237 5 175 3 352 1 663 1 689
Под трудоспособна възраст 1 604 840 764 695 357 338
В трудоспособна възраст 6 484 3 493 2 991 2 113 1 106 1 007
Над трудоспособна възраст 2 324 904 1 420 544 200 344
Каолиново 12 888 6 454 6 434 1 512 769 743
Под трудоспособна възраст 1 854 980 874 189 105 84
В трудоспособна възраст 8 094 4 294 3 800 939 507 432
Над трудоспособна възраст 2 940 1 180 1 760 384 157 227
Каспичан 7 478 3 685 3 793 3 532 1 713 1 819
Под трудоспособна възраст 1 121 576 545 433 222 211
В трудоспособна възраст 4 404 2 347 2 057 2 112 1 113 999
Над трудоспособна възраст 1 953 762 1 191 987 378 609
Никола Козлево 6 310 3 176 3 134 - - -
Под трудоспособна възраст 1 183 622 561 - - -
В трудоспособна възраст 3 857 2 052 1 805 - - -
Над трудоспособна възраст 1 270 502 768 - - -
Нови пазар 15 799 7 690 8 109 10 939 5 325 5 614
Под трудоспособна възраст 2 511 1 276 1 235 1 788 936 852
В трудоспособна възраст 9 292 4 920 4 372 6 611 3 480 3 131
Над трудоспособна възраст 3 996 1 494 2 502 2 540 909 1 631
Смядово 6 109 2 963 3 146 3 629 1 759 1 870
Под трудоспособна възраст 824 406 418 562 281 281
В трудоспособна възраст 3 511 1 903 1 608 2 170 1 152 1 018
Над трудоспособна възраст 1 774 654 1 120 897 326 571
Хитрино 7 105 3 576 3 529 - - -
Под трудоспособна възраст 674 361 313 - - -
В трудоспособна възраст 3 957 2 178 1 779 - - -
Над трудоспособна възраст 2 474 1 037 1 437 - - -
Шумен 86 387 41 396 44 991 72 997 34 604 38 393
Под трудоспособна възраст 13 017 6 683 6 334 11 504 5 893 5 611
В трудоспособна възраст 52 124 27 014 25 110 44 654 22 775 21 879
Над трудоспособна възраст 21 246 7 699 13 547 16 839 5 936 10 903
ЯМБОЛ 116 486 56 961 59 525 80 115 38 687 41 428
Под трудоспособна възраст 18 911 9 640 9 271 14 026 7 096 6 930
В трудоспособна възраст 65 306 34 840 30 466 46 979 24 544 22 435
Над трудоспособна възраст 32 269 12 481 19 788 19 110 7 047 12 063
Болярово 3 461 1 741 1 720 1 077 547 530
Под трудоспособна възраст 441 224 217 112 68 44
В трудоспособна възраст 1 814 1 009 805 675 369 306
Над трудоспособна възраст 1 206 508 698 290 110 180
Елхово 13 846 6 842 7 004 9 121 4 403 4 718
Под трудоспособна възраст 1 967 991 976 1 236 607 629
В трудоспособна възраст 7 752 4 194 3 558 5 349 2 802 2 547
Над трудоспособна възраст 4 127 1 657 2 470 2 536 994 1 542
Стралджа 11 699 5 895 5 804 5 482 2 772 2 710
Под трудоспособна възраст 2 303 1 180 1 123 1 411 720 691
В трудоспособна възраст 6 140 3 385 2 755 3 103 1 677 1 426
Над трудоспособна възраст 3 256 1 330 1 926 968 375 593
Тунджа 23 045 11 518 11 527 - - -
Под трудоспособна възраст 2 933 1 544 1 389 - - -
В трудоспособна възраст 11 748 6 556 5 192 - - -
Над трудоспособна възраст 8 364 3 418 4 946 - - -
Ямбол 64 435 30 965 33 470 64 435 30 965 33 470
Под трудоспособна възраст 11 267 5 701 5 566 11 267 5 701 5 566
В трудоспособна възраст 37 852 19 696 18 156 37 852 19 696 18 156
Над трудоспособна възраст 15 316 5 568 9 748 15 316 5 568 9 748

*За 2020 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месец за мъжете.
12.04.2021