Премини към основното съдържание

Население под, във и над трудоспособна възраст по области, общини и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.10_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2021 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Области
Общини
Възрастови категории
Общо В т.ч. в градовете
всичко мъже жени всичко мъже жени
ОБЩО 6 838 937 3 311 311 3 527 626 5 000 496 2 396 362 2 604 134
Под трудоспособна възраст 1 059 727 544 649 515 078 799 535 410 882 388 653
В трудоспособна възраст 4 106 936 2 150 237 1 956 699 3 068 850 1 579 271 1 489 579
Над трудоспособна възраст 1 672 274 616 425 1 055 849 1 132 111 406 209 725 902
БЛАГОЕВГРАД 298 251 144 852 153 399 180 448 86 105 94 343
Под трудоспособна възраст 47 084 24 099 22 985 29 618 15 092 14 526
В трудоспособна възраст 181 943 94 517 87 426 110 647 56 027 54 620
Над трудоспособна възраст 69 224 26 236 42 988 40 183 14 986 25 197
Банско 13 064 6 327 6 737 12 009 5 823 6 186
Под трудоспособна възраст 1 739 856 883 1 616 807 809
В трудоспособна възраст 7 935 4 224 3 711 7 331 3 888 3 443
Над трудоспособна възраст 3 390 1 247 2 143 3 062 1 128 1 934
Белица 9 010 4 429 4 581 2 915 1 422 1 493
Под трудоспособна възраст 1 598 805 793 451 234 217
В трудоспособна възраст 5 603 2 984 2 619 1 739 927 812
Над трудоспособна възраст 1 809 640 1 169 725 261 464
Благоевград 74 066 35 425 38 641 67 810 32 187 35 623
Под трудоспособна възраст 11 724 5 996 5 728 11 058 5 641 5 417
В трудоспособна възраст 46 718 23 444 23 274 43 106 21 379 21 727
Над трудоспособна възраст 15 624 5 985 9 639 13 646 5 167 8 479
Гоце Делчев 29 585 14 287 15 298 18 237 8 589 9 648
Под трудоспособна възраст 5 168 2 666 2 502 3 137 1 597 1 540
В трудоспособна възраст 18 176 9 276 8 900 10 965 5 463 5 502
Над трудоспособна възраст 6 241 2 345 3 896 4 135 1 529 2 606
Гърмен 14 751 7 296 7 455 - - -
Под трудоспособна възраст 2 940 1 502 1 438 - - -
В трудоспособна възраст 9 331 4 847 4 484 - - -
Над трудоспособна възраст 2 480 947 1 533 - - -
Кресна 4 991 2 563 2 428 3 216 1 618 1 598
Под трудоспособна възраст 586 301 285 441 228 213
В трудоспособна възраст 2 944 1 696 1 248 1 938 1 080 858
Над трудоспособна възраст 1 461 566 895 837 310 527
Петрич 47 949 23 292 24 657 26 778 12 750 14 028
Под трудоспособна възраст 7 358 3 758 3 600 4 712 2 414 2 298
В трудоспособна възраст 28 828 15 068 13 760 16 186 8 191 7 995
Над трудоспособна възраст 11 763 4 466 7 297 5 880 2 145 3 735
Разлог 18 822 9 110 9 712 11 243 5 398 5 845
Под трудоспособна възраст 3 022 1 519 1 503 1 929 976 953
В трудоспособна възраст 10 818 5 709 5 109 6 401 3 326 3 075
Над трудоспособна възраст 4 982 1 882 3 100 2 913 1 096 1 817
Сандански 36 335 17 457 18 878 24 682 11 673 13 009
Под трудоспособна възраст 5 654 2 922 2 732 4 265 2 191 2 074
В трудоспособна възраст 21 261 10 978 10 283 14 717 7 369 7 348
Над трудоспособна възраст 9 420 3 557 5 863 5 700 2 113 3 587
Сатовча 13 921 6 902 7 019 - - -
Под трудоспособна възраст 2 119 1 114 1 005 - - -
В трудоспособна възраст 8 815 4 651 4 164 - - -
Над трудоспособна възраст 2 987 1 137 1 850 - - -
Симитли 12 852 6 423 6 429 6 194 3 085 3 109
Под трудоспособна възраст 1 840 948 892 909 458 451
В трудоспособна възраст 7 854 4 275 3 579 3 848 2 090 1 758
Над трудоспособна възраст 3 158 1 200 1 958 1 437 537 900
Струмяни 4 681 2 294 2 387 - - -
Под трудоспособна възраст 680 354 326 - - -
В трудоспособна възраст 2 550 1 410 1 140 - - -
Над трудоспособна възраст 1 451 530 921 - - -
Хаджидимово 8 746 4 398 4 348 2 348 1 168 1 180
Под трудоспособна възраст 1 182 622 560 358 180 178
В трудоспособна възраст 5 236 2 848 2 388 1 394 756 638
Над трудоспособна възраст 2 328 928 1 400 596 232 364
Якоруда 9 478 4 649 4 829 5 016 2 392 2 624
Под трудоспособна възраст 1 474 736 738 742 366 376
В трудоспособна възраст 5 874 3 107 2 767 3 022 1 558 1 464
Над трудоспособна възраст 2 130 806 1 324 1 252 468 784
БУРГАС 408 704 196 999 211 705 311 099 148 136 162 963
Под трудоспособна възраст 67 162 34 437 32 725 51 649 26 489 25 160
В трудоспособна възраст 246 223 127 238 118 985 188 774 96 118 92 656
Над трудоспособна възраст 95 319 35 324 59 995 70 676 25 529 45 147
Айтос 27 326 13 296 14 030 18 974 9 090 9 884
Под трудоспособна възраст 4 995 2 579 2 416 3 554 1 820 1 734
В трудоспособна възраст 16 558 8 564 7 994 11 456 5 827 5 629
Над трудоспособна възраст 5 773 2 153 3 620 3 964 1 443 2 521
Бургас 204 804 96 832 107 972 199 571 94 223 105 348
Под трудоспособна възраст 34 679 17 801 16 878 33 891 17 407 16 484
В трудоспособна възраст 124 906 62 907 61 999 121 921 61 294 60 627
Над трудоспособна възраст 45 219 16 124 29 095 43 759 15 522 28 237
Камено 10 609 5 367 5 242 4 051 1 981 2 070
Под трудоспособна възраст 1 543 783 760 735 377 358
В трудоспособна възраст 6 131 3 431 2 700 2 416 1 279 1 137
Над трудоспособна възраст 2 935 1 153 1 782 900 325 575
Карнобат 22 464 10 928 11 536 16 483 7 916 8 567
Под трудоспособна възраст 4 001 2 066 1 935 3 015 1 539 1 476
В трудоспособна възраст 12 976 6 902 6 074 9 794 5 100 4 694
Над трудоспособна възраст 5 487 1 960 3 527 3 674 1 277 2 397
Малко Търново 2 993 1 472 1 521 1 890 943 947
Под трудоспособна възраст 346 183 163 216 120 96
В трудоспособна възраст 1 514 856 658 1 011 568 443
Над трудоспособна възраст 1 133 433 700 663 255 408
Несебър 30 721 14 923 15 798 21 493 10 355 11 138
Под трудоспособна възраст 4 596 2 334 2 262 3 036 1 539 1 497
В трудоспособна възраст 18 408 9 625 8 783 13 052 6 801 6 251
Над трудоспособна възраст 7 717 2 964 4 753 5 405 2 015 3 390
Поморие 27 839 13 444 14 395 19 204 9 140 10 064
Под трудоспособна възраст 4 209 2 139 2 070 2 744 1 408 1 336
В трудоспособна възраст 16 750 8 695 8 055 11 385 5 842 5 543
Над трудоспособна възраст 6 880 2 610 4 270 5 075 1 890 3 185
Приморско 6 433 3 200 3 233 4 122 2 057 2 065
Под трудоспособна възраст 782 391 391 511 250 261
В трудоспособна възраст 3 891 2 120 1 771 2 590 1 403 1 187
Над трудоспособна възраст 1 760 689 1 071 1 021 404 617
Руен 27 180 13 616 13 564 - - -
Под трудоспособна възраст 4 766 2 457 2 309 - - -
В трудоспособна възраст 17 117 9 065 8 052 - - -
Над трудоспособна възраст 5 297 2 094 3 203 - - -
Созопол 13 982 6 883 7 099 7 178 3 473 3 705
Под трудоспособна възраст 1 797 901 896 786 396 390
В трудоспособна възраст 8 270 4 400 3 870 4 257 2 206 2 051
Над трудоспособна възраст 3 915 1 582 2 333 2 135 871 1 264
Средец 14 000 7 025 6 975 8 270 4 100 4 170
Под трудоспособна възраст 2 445 1 264 1 181 1 572 809 763
В трудоспособна възраст 7 727 4 224 3 503 4 870 2 608 2 262
Над трудоспособна възраст 3 828 1 537 2 291 1 828 683 1 145
Сунгурларе 11 189 5 485 5 704 2 890 1 433 1 457
Под трудоспособна възраст 1 752 906 846 521 285 236
В трудоспособна възраст 6 529 3 527 3 002 1 779 937 842
Над трудоспособна възраст 2 908 1 052 1 856 590 211 379
Царево 9 164 4 528 4 636 6 973 3 425 3 548
Под трудоспособна възраст 1 251 633 618 1 068 539 529
В трудоспособна възраст 5 446 2 922 2 524 4 243 2 253 1 990
Над трудоспособна възраст 2 467 973 1 494 1 662 633 1 029
ВАРНА 468 614 227 990 240 624 390 481 188 820 201 661
Под трудоспособна възраст 76 008 39 113 36 895 64 274 33 161 31 113
В трудоспособна възраст 290 514 151 030 139 484 244 967 126 282 118 685
Над трудоспособна възраст 102 092 37 847 64 245 81 240 29 377 51 863
Аврен 9 654 4 891 4 763 - - -
Под трудоспособна възраст 1 306 682 624 - - -
В трудоспособна възраст 5 550 3 041 2 509 - - -
Над трудоспособна възраст 2 798 1 168 1 630 - - -
Аксаково 22 108 10 952 11 156 11 486 5 592 5 894
Под трудоспособна възраст 3 525 1 800 1 725 2 049 1 068 981
В трудоспособна възраст 13 429 7 089 6 340 7 340 3 778 3 562
Над трудоспособна възраст 5 154 2 063 3 091 2 097 746 1 351
Белослав 10 147 5 076 5 071 7 114 3 572 3 542
Под трудоспособна възраст 1 533 792 741 1 124 602 522
В трудоспособна възраст 6 371 3 475 2 896 4 471 2 428 2 043
Над трудоспособна възраст 2 243 809 1 434 1 519 542 977
Бяла 3 420 1 730 1 690 2 227 1 110 1 117
Под трудоспособна възраст 474 265 209 236 132 104
В трудоспособна възраст 1 917 1 042 875 1 220 670 550
Над трудоспособна възраст 1 029 423 606 771 308 463
Варна 341 737 164 792 176 945 332 686 160 287 172 399
Под трудоспособна възраст 56 423 29 018 27 405 54 717 28 162 26 555
В трудоспособна възраст 214 576 110 292 104 284 209 020 107 326 101 694
Над трудоспособна възраст 70 738 25 482 45 256 68 949 24 799 44 150
Ветрино 5 089 2 563 2 526 - - -
Под трудоспособна възраст 507 251 256 - - -
В трудоспособна възраст 2 857 1 625 1 232 - - -
Над трудоспособна възраст 1 725 687 1 038 - - -
Вълчи дол 8 767 4 416 4 351 2 736 1 345 1 391
Под трудоспособна възраст 1 220 637 583 411 221 190
В трудоспособна възраст 4 938 2 759 2 179 1 579 822 757
Над трудоспособна възраст 2 609 1 020 1 589 746 302 444
Девня 8 411 4 234 4 177 7 685 3 842 3 843
Под трудоспособна възраст 1 436 762 674 1 371 725 646
В трудоспособна възраст 5 175 2 773 2 402 4 791 2 547 2 244
Над трудоспособна възраст 1 800 699 1 101 1 523 570 953
Долни чифлик 18 261 8 968 9 293 6 269 3 093 3 176
Под трудоспособна възраст 3 341 1 678 1 663 1 126 581 545
В трудоспособна възраст 11 299 5 841 5 458 4 073 2 106 1 967
Над трудоспособна възраст 3 621 1 449 2 172 1 070 406 664
Дългопол 12 855 6 389 6 466 4 296 2 151 2 145
Под трудоспособна възраст 1 938 997 941 695 364 331
В трудоспособна възраст 7 707 4 128 3 579 2 678 1 442 1 236
Над трудоспособна възраст 3 210 1 264 1 946 923 345 578
Провадия 20 461 10 151 10 310 11 557 5 637 5 920
Под трудоспособна възраст 3 184 1 646 1 538 1 759 893 866
В трудоспособна възраст 12 124 6 505 5 619 7 093 3 744 3 349
Над трудоспособна възраст 5 153 2 000 3 153 2 705 1 000 1 705
Суворово 7 704 3 828 3 876 4 425 2 191 2 234
Под трудоспособна възраст 1 121 585 536 786 413 373
В трудоспособна възраст 4 571 2 460 2 111 2 702 1 419 1 283
Над трудоспособна възраст 2 012 783 1 229 937 359 578
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 225 674 108 747 116 927 157 858 75 333 82 525
Под трудоспособна възраст 31 055 15 877 15 178 22 720 11 559 11 161
В трудоспособна възраст 133 939 70 113 63 826 97 365 49 790 47 575
Над трудоспособна възраст 60 680 22 757 37 923 37 773 13 984 23 789
Велико Търново 84 801 40 206 44 595 71 502 33 620 37 882
Под трудоспособна възраст 12 214 6 144 6 070 11 017 5 530 5 487
В трудоспособна възраст 53 148 26 786 26 362 45 915 22 791 23 124
Над трудоспособна възраст 19 439 7 276 12 163 14 570 5 299 9 271
Горна Оряховица 39 922 19 201 20 721 29 867 14 239 15 628
Под трудоспособна възраст 5 420 2 821 2 599 4 098 2 100 1 998
В трудоспособна възраст 23 110 12 149 10 961 17 416 9 048 8 368
Над трудоспособна възраст 11 392 4 231 7 161 8 353 3 091 5 262
Елена 8 269 4 001 4 268 4 542 2 157 2 385
Под трудоспособна възраст 1 112 576 536 490 249 241
В трудоспособна възраст 4 721 2 485 2 236 2 676 1 396 1 280
Над трудоспособна възраст 2 436 940 1 496 1 376 512 864
Златарица 3 536 1 763 1 773 2 004 992 1 012
Под трудоспособна възраст 524 268 256 366 194 172
В трудоспособна възраст 2 024 1 123 901 1 143 609 534
Над трудоспособна възраст 988 372 616 495 189 306
Лясковец 11 492 5 507 5 985 7 010 3 341 3 669
Под трудоспособна възраст 1 332 680 652 912 479 433
В трудоспособна възраст 6 614 3 549 3 065 4 205 2 193 2 012
Над трудоспособна възраст 3 546 1 278 2 268 1 893 669 1 224
Павликени 19 950 9 653 10 297 10 589 5 090 5 499
Под трудоспособна възраст 2 714 1 399 1 315 1 518 778 740
В трудоспособна възраст 10 826 5 889 4 937 6 007 3 175 2 832
Над трудоспособна възраст 6 410 2 365 4 045 3 064 1 137 1 927
Полски Тръмбеш 12 033 5 908 6 125 3 736 1 854 1 882
Под трудоспособна възраст 1 676 848 828 543 274 269
В трудоспособна възраст 6 455 3 566 2 889 2 184 1 174 1 010
Над трудоспособна възраст 3 902 1 494 2 408 1 009 406 603
Свищов 32 275 15 876 16 399 22 917 11 246 11 671
Под трудоспособна възраст 3 744 1 961 1 783 2 815 1 473 1 342
В трудоспособна възраст 19 364 10 397 8 967 14 513 7 640 6 873
Над трудоспособна възраст 9 167 3 518 5 649 5 589 2 133 3 456
Стражица 11 277 5 587 5 690 4 131 2 033 2 098
Под трудоспособна възраст 2 043 1 040 1 003 752 379 373
В трудоспособна възраст 6 547 3 544 3 003 2 453 1 304 1 149
Над трудоспособна възраст 2 687 1 003 1 684 926 350 576
Сухиндол 2 119 1 045 1 074 1 560 761 799
Под трудоспособна възраст 276 140 136 209 103 106
В трудоспособна възраст 1 130 625 505 853 460 393
Над трудоспособна възраст 713 280 433 498 198 300
ВИДИН 78 814 38 216 40 598 51 142 24 607 26 535
Под трудоспособна възраст 10 199 5 227 4 972 7 318 3 755 3 563
В трудоспособна възраст 43 050 23 247 19 803 30 246 15 805 14 441
Над трудоспособна възраст 25 565 9 742 15 823 13 578 5 047 8 531
Белоградчик 5 194 2 519 2 675 4 233 2 059 2 174
Под трудоспособна възраст 748 372 376 676 340 336
В трудоспособна възраст 2 809 1 548 1 261 2 432 1 315 1 117
Над трудоспособна възраст 1 637 599 1 038 1 125 404 721
Бойница 780 375 405 - - -
Под трудоспособна възраст 39 23 16 - - -
В трудоспособна възраст 306 182 124 - - -
Над трудоспособна възраст 435 170 265 - - -
Брегово 3 967 1 947 2 020 1 963 948 1 015
Под трудоспособна възраст 432 197 235 288 128 160
В трудоспособна възраст 1 938 1 128 810 1 064 586 478
Над трудоспособна възраст 1 597 622 975 611 234 377
Видин 50 274 24 151 26 123 40 422 19 365 21 057
Под трудоспособна възраст 6 521 3 362 3 159 5 809 2 991 2 818
В трудоспособна възраст 28 757 15 098 13 659 24 335 12 561 11 774
Над трудоспособна възраст 14 996 5 691 9 305 10 278 3 813 6 465
Грамада 1 587 830 757 1 144 599 545
Под трудоспособна възраст 152 84 68 136 78 58
В трудоспособна възраст 722 450 272 559 343 216
Над трудоспособна възраст 713 296 417 449 178 271
Димово 5 258 2 632 2 626 980 482 498
Под трудоспособна възраст 892 462 430 119 68 51
В трудоспособна възраст 2 704 1 510 1 194 552 301 251
Над трудоспособна възраст 1 662 660 1 002 309 113 196
Кула 3 305 1 588 1 717 2 400 1 154 1 246
Под трудоспособна възраст 357 190 167 290 150 140
В трудоспособна възраст 1 649 912 737 1 304 699 605
Над трудоспособна възраст 1 299 486 813 806 305 501
Макреш 1 176 585 591 - - -
Под трудоспособна възраст 81 45 36 - - -
В трудоспособна възраст 525 317 208 - - -
Над трудоспособна възраст 570 223 347 - - -
Ново село 2 290 1 091 1 199 - - -
Под трудоспособна възраст 228 112 116 - - -
В трудоспособна възраст 1 044 601 443 - - -
Над трудоспособна възраст 1 018 378 640 - - -
Ружинци 3 335 1 667 1 668 - - -
Под трудоспособна възраст 527 273 254 - - -
В трудоспособна възраст 1 773 1 004 769 - - -
Над трудоспособна възраст 1 035 390 645 - - -
Чупрене 1 648 831 817 - - -
Под трудоспособна възраст 222 107 115 - - -
В трудоспособна възраст 823 497 326 - - -
Над трудоспособна възраст 603 227 376 - - -
ВРАЦА 153 700 75 100 78 600 90 634 43 581 47 053
Под трудоспособна възраст 23 080 11 956 11 124 13 824 7 109 6 715
В трудоспособна възраст 88 555 47 447 41 108 54 544 28 375 26 169
Над трудоспособна възраст 42 065 15 697 26 368 22 266 8 097 14 169
Борован 4 930 2 482 2 448 - - -
Под трудоспособна възраст 912 477 435 - - -
В трудоспособна възраст 2 652 1 467 1 185 - - -
Над трудоспособна възраст 1 366 538 828 - - -
Бяла Слатина 20 206 9 962 10 244 9 277 4 465 4 812
Под трудоспособна възраст 3 408 1 733 1 675 1 509 770 739
В трудоспособна възраст 11 373 6 178 5 195 5 338 2 803 2 535
Над трудоспособна възраст 5 425 2 051 3 374 2 430 892 1 538
Враца 61 702 29 713 31 989 50 012 23 863 26 149
Под трудоспособна възраст 9 144 4 739 4 405 7 502 3 853 3 649
В трудоспособна възраст 36 258 18 936 17 322 30 023 15 493 14 530
Над трудоспособна възраст 16 300 6 038 10 262 12 487 4 517 7 970
Козлодуй 18 196 8 952 9 244 11 331 5 560 5 771
Под трудоспособна възраст 3 055 1 588 1 467 1 825 932 893
В трудоспособна възраст 11 640 6 079 5 561 7 509 3 876 3 633
Над трудоспособна възраст 3 501 1 285 2 216 1 997 752 1 245
Криводол 7 934 3 982 3 952 2 502 1 215 1 287
Под трудоспособна възраст 1 119 592 527 391 216 175
В трудоспособна възраст 4 136 2 371 1 765 1 420 758 662
Над трудоспособна възраст 2 679 1 019 1 660 691 241 450
Мездра 17 297 8 446 8 851 8 678 4 134 4 544
Под трудоспособна възраст 2 243 1 131 1 112 1 236 616 620
В трудоспособна възраст 9 854 5 382 4 472 5 228 2 731 2 497
Над трудоспособна възраст 5 200 1 933 3 267 2 214 787 1 427
Мизия 5 666 2 787 2 879 2 468 1 227 1 241
Под трудоспособна възраст 715 367 348 299 155 144
В трудоспособна възраст 3 153 1 770 1 383 1 428 794 634
Над трудоспособна възраст 1 798 650 1 148 741 278 463
Оряхово 8 813 4 325 4 488 3 976 1 961 2 015
Под трудоспособна възраст 1 224 645 579 610 329 281
В трудоспособна възраст 4 681 2 588 2 093 2 227 1 198 1 029
Над трудоспособна възраст 2 908 1 092 1 816 1 139 434 705
Роман 5 068 2 540 2 528 2 390 1 156 1 234
Под трудоспособна възраст 747 405 342 452 238 214
В трудоспособна възраст 2 770 1 558 1 212 1 371 722 649
Над трудоспособна възраст 1 551 577 974 567 196 371
Хайредин 3 888 1 911 1 977 - - -
Под трудоспособна възраст 513 279 234 - - -
В трудоспособна възраст 2 038 1 118 920 - - -
Над трудоспособна възраст 1 337 514 823 - - -
ГАБРОВО 103 404 49 703 53 701 82 576 39 461 43 115
Под трудоспособна възраст 12 951 6 651 6 300 10 612 5 484 5 128
В трудоспособна възраст 57 313 30 693 26 620 47 166 24 966 22 200
Над трудоспособна възраст 33 140 12 359 20 781 24 798 9 011 15 787
Габрово 54 608 26 210 28 398 48 133 22 979 25 154
Под трудоспособна възраст 6 606 3 392 3 214 6 075 3 129 2 946
В трудоспособна възраст 30 441 16 283 14 158 27 443 14 576 12 867
Над трудоспособна възраст 17 561 6 535 11 026 14 615 5 274 9 341
Дряново 8 313 3 987 4 326 6 107 2 934 3 173
Под трудоспособна възраст 976 473 503 814 407 407
В трудоспособна възраст 4 416 2 431 1 985 3 310 1 800 1 510
Над трудоспособна възраст 2 921 1 083 1 838 1 983 727 1 256
Севлиево 30 957 14 946 16 011 19 363 9 274 10 089
Под трудоспособна възраст 4 444 2 312 2 132 2 833 1 495 1 338
В трудоспособна възраст 17 339 9 193 8 146 11 560 5 960 5 600
Над трудоспособна възраст 9 174 3 441 5 733 4 970 1 819 3 151
Трявна 9 526 4 560 4 966 8 973 4 274 4 699
Под трудоспособна възраст 925 474 451 890 453 437
В трудоспособна възраст 5 117 2 786 2 331 4 853 2 630 2 223
Над трудоспособна възраст 3 484 1 300 2 184 3 230 1 191 2 039
ДОБРИЧ 167 314 80 910 86 404 114 734 54 663 60 071
Под трудоспособна възраст 25 072 12 957 12 115 16 973 8 837 8 136
В трудоспособна възраст 99 159 52 016 47 143 68 828 35 404 33 424
Над трудоспособна възраст 43 083 15 937 27 146 28 933 10 422 18 511
Балчик 19 022 9 349 9 673 10 870 5 248 5 622
Под трудоспособна възраст 2 718 1 402 1 316 1 555 821 734
В трудоспособна възраст 11 485 6 062 5 423 6 568 3 387 3 181
Над трудоспособна възраст 4 819 1 885 2 934 2 747 1 040 1 707
Генерал Тошево 12 165 5 916 6 249 5 830 2 835 2 995
Под трудоспособна възраст 1 686 846 840 773 404 369
В трудоспособна възраст 6 718 3 674 3 044 3 322 1 778 1 544
Над трудоспособна възраст 3 761 1 396 2 365 1 735 653 1 082
Добрич 20 412 10 172 10 240 - - -
Под трудоспособна възраст 3 241 1 657 1 584 - - -
В трудоспособна възраст 11 708 6 395 5 313 - - -
Над трудоспособна възраст 5 463 2 120 3 343 - - -
Добрич - град 79 269 37 471 41 798 79 269 37 471 41 798
Под трудоспособна възраст 11 845 6 141 5 704 11 845 6 141 5 704
В трудоспособна възраст 47 686 24 385 23 301 47 686 24 385 23 301
Над трудоспособна възраст 19 738 6 945 12 793 19 738 6 945 12 793
Каварна 13 532 6 519 7 013 10 426 5 030 5 396
Под трудоспособна възраст 1 960 1 026 934 1 566 819 747
В трудоспособна възраст 8 001 4 135 3 866 6 309 3 244 3 065
Над трудоспособна възраст 3 571 1 358 2 213 2 551 967 1 584
Крушари 3 659 1 845 1 814 - - -
Под трудоспособна възраст 626 309 317 - - -
В трудоспособна възраст 2 119 1 184 935 - - -
Над трудоспособна възраст 914 352 562 - - -
Тервел 14 941 7 510 7 431 5 385 2 640 2 745
Под трудоспособна възраст 2 509 1 307 1 202 827 426 401
В трудоспособна възраст 9 086 4 880 4 206 3 294 1 720 1 574
Над трудоспособна възраст 3 346 1 323 2 023 1 264 494 770
Шабла 4 314 2 128 2 186 2 954 1 439 1 515
Под трудоспособна възраст 487 269 218 407 226 181
В трудоспособна възраст 2 356 1 301 1 055 1 649 890 759
Над трудоспособна възраст 1 471 558 913 898 323 575
КЪРДЖАЛИ 161 024 79 623 81 401 64 566 30 895 33 671
Под трудоспособна възраст 24 061 12 533 11 528 11 070 5 774 5 296
В трудоспособна възраст 96 019 50 622 45 397 39 349 19 750 19 599
Над трудоспособна възраст 40 944 16 468 24 476 14 147 5 371 8 776
Ардино 13 464 6 743 6 721 4 088 2 018 2 070
Под трудоспособна възраст 1 473 810 663 586 323 263
В трудоспособна възраст 7 839 4 232 3 607 2 510 1 272 1 238
Над трудоспособна възраст 4 152 1 701 2 451 992 423 569
Джебел 9 751 4 910 4 841 3 391 1 662 1 729
Под трудоспособна възраст 1 125 572 553 505 259 246
В трудоспособна възраст 6 030 3 232 2 798 2 218 1 136 1 082
Над трудоспособна възраст 2 596 1 106 1 490 668 267 401
Кирково 22 990 11 369 11 621 - - -
Под трудоспособна възраст 3 267 1 646 1 621 - - -
В трудоспособна възраст 13 180 7 001 6 179 - - -
Над трудоспособна възраст 6 543 2 722 3 821 - - -
Крумовград 18 112 9 133 8 979 4 868 2 310 2 558
Под трудоспособна възраст 3 026 1 616 1 410 815 423 392
В трудоспособна възраст 10 532 5 625 4 907 2 946 1 455 1 491
Над трудоспособна възраст 4 554 1 892 2 662 1 107 432 675
Кърджали 71 404 34 747 36 657 44 071 20 901 23 170
Под трудоспособна възраст 11 976 6 254 5 722 8 075 4 216 3 859
В трудоспособна възраст 43 009 22 161 20 848 26 380 13 169 13 211
Над трудоспособна възраст 16 419 6 332 10 087 9 616 3 516 6 100
Момчилград 16 635 8 353 8 282 8 148 4 004 4 144
Под трудоспособна възраст 2 086 1 070 1 016 1 089 553 536
В трудоспособна възраст 10 252 5 491 4 761 5 295 2 718 2 577
Над трудоспособна възраст 4 297 1 792 2 505 1 764 733 1 031
Черноочене 8 668 4 368 4 300 - - -
Под трудоспособна възраст 1 108 565 543 - - -
В трудоспособна възраст 5 177 2 880 2 297 - - -
Над трудоспособна възраст 2 383 923 1 460 - - -
КЮСТЕНДИЛ 113 440 55 037 58 403 79 031 37 918 41 113
Под трудоспособна възраст 14 748 7 548 7 200 11 819 6 064 5 755
В трудоспособна възраст 63 520 34 389 29 131 45 449 23 958 21 491
Над трудоспособна възраст 35 172 13 100 22 072 21 763 7 896 13 867
Бобов дол 6 860 3 546 3 314 4 502 2 348 2 154
Под трудоспособна възраст 720 376 344 574 301 273
В трудоспособна възраст 4 063 2 346 1 717 2 984 1 694 1 290
Над трудоспособна възраст 2 077 824 1 253 944 353 591
Бобошево 2 424 1 210 1 214 1 086 518 568
Под трудоспособна възраст 230 121 109 126 66 60
В трудоспособна възраст 1 247 730 517 592 326 266
Над трудоспособна възраст 947 359 588 368 126 242
Дупница 37 633 17 877 19 756 28 333 13 347 14 986
Под трудоспособна възраст 5 708 2 875 2 833 4 612 2 329 2 283
В трудоспособна възраст 21 177 11 072 10 105 15 974 8 226 7 748
Над трудоспособна възраст 10 748 3 930 6 818 7 747 2 792 4 955
Кочериново 4 129 1 966 2 163 1 957 929 1 028
Под трудоспособна възраст 385 192 193 247 115 132
В трудоспособна възраст 2 140 1 177 963 1 059 565 494
Над трудоспособна възраст 1 604 597 1 007 651 249 402
Кюстендил 51 044 24 752 26 292 37 799 18 133 19 666
Под трудоспособна възраст 6 534 3 369 3 165 5 530 2 860 2 670
В трудоспособна възраст 28 832 15 621 13 211 21 853 11 531 10 322
Над трудоспособна възраст 15 678 5 762 9 916 10 416 3 742 6 674
Невестино 1 831 938 893 - - -
Под трудоспособна възраст 77 37 40 - - -
В трудоспособна възраст 770 492 278 - - -
Над трудоспособна възраст 984 409 575 - - -
Рила 2 366 1 168 1 198 1 958 961 997
Под трудоспособна възраст 260 134 126 241 124 117
В трудоспособна възраст 1 254 708 546 1 045 580 465
Над трудоспособна възраст 852 326 526 672 257 415
Сапарева баня 6 439 3 163 3 276 3 396 1 682 1 714
Под трудоспособна възраст 795 420 375 489 269 220
В трудоспособна възраст 3 668 1 988 1 680 1 942 1 036 906
Над трудоспособна възраст 1 976 755 1 221 965 377 588
Трекляно 714 417 297 - - -
Под трудоспособна възраст 39 24 15 - - -
В трудоспособна възраст 369 255 114 - - -
Над трудоспособна възраст 306 138 168 - - -
ЛОВЕЧ 119 780 58 181 61 599 74 042 35 670 38 372
Под трудоспособна възраст 17 385 8 832 8 553 11 061 5 637 5 424
В трудоспособна възраст 66 420 35 743 30 677 42 575 22 437 20 138
Над трудоспособна възраст 35 975 13 606 22 369 20 406 7 596 12 810
Априлци 2 741 1 314 1 427 2 442 1 172 1 270
Под трудоспособна възраст 231 127 104 209 118 91
В трудоспособна възраст 1 364 728 636 1 250 661 589
Над трудоспособна възраст 1 146 459 687 983 393 590
Летница 3 257 1 609 1 648 2 352 1 176 1 176
Под трудоспособна възраст 544 283 261 446 237 209
В трудоспособна възраст 1 689 950 739 1 266 699 567
Над трудоспособна възраст 1 024 376 648 640 240 400
Ловеч 40 516 19 442 21 074 29 659 14 130 15 529
Под трудоспособна възраст 4 915 2 498 2 417 3 893 1 964 1 929
В трудоспособна възраст 22 535 12 060 10 475 17 454 9 122 8 332
Над трудоспособна възраст 13 066 4 884 8 182 8 312 3 044 5 268
Луковит 16 039 7 861 8 178 8 105 3 923 4 182
Под трудоспособна възраст 3 369 1 696 1 673 1 756 896 860
В трудоспособна възраст 8 888 4 777 4 111 4 638 2 402 2 236
Над трудоспособна възраст 3 782 1 388 2 394 1 711 625 1 086
Тетевен 18 521 9 105 9 416 8 255 4 008 4 247
Под трудоспособна възраст 2 868 1 470 1 398 1 277 666 611
В трудоспособна възраст 10 592 5 685 4 907 4 554 2 449 2 105
Над трудоспособна възраст 5 061 1 950 3 111 2 424 893 1 531
Троян 27 687 13 363 14 324 18 449 8 863 9 586
Под трудоспособна възраст 3 289 1 656 1 633 2 481 1 254 1 227
В трудоспособна възраст 15 473 8 326 7 147 10 810 5 689 5 121
Над трудоспособна възраст 8 925 3 381 5 544 5 158 1 920 3 238
Угърчин 5 387 2 650 2 737 2 294 1 155 1 139
Под трудоспособна възраст 986 494 492 569 287 282
В трудоспособна възраст 2 700 1 490 1 210 1 155 642 513
Над трудоспособна възраст 1 701 666 1 035 570 226 344
Ябланица 5 632 2 837 2 795 2 486 1 243 1 243
Под трудоспособна възраст 1 183 608 575 430 215 215
В трудоспособна възраст 3 179 1 727 1 452 1 448 773 675
Над трудоспособна възраст 1 270 502 768 608 255 353
МОНТАНА 122 179 59 481 62 698 78 143 37 504 40 639
Под трудоспособна възраст 17 969 9 246 8 723 12 041 6 155 5 886
В трудоспособна възраст 68 688 36 839 31 849 46 008 23 927 22 081
Над трудоспособна възраст 35 522 13 396 22 126 20 094 7 422 12 672
Берковица 15 520 7 497 8 023 11 372 5 498 5 874
Под трудоспособна възраст 2 223 1 162 1 061 1 800 962 838
В трудоспособна възраст 8 520 4 526 3 994 6 569 3 423 3 146
Над трудоспособна възраст 4 777 1 809 2 968 3 003 1 113 1 890
Бойчиновци 7 750 3 878 3 872 1 232 607 625
Под трудоспособна възраст 1 252 661 591 140 68 72
В трудоспособна възраст 4 135 2 336 1 799 662 373 289
Над трудоспособна възраст 2 363 881 1 482 430 166 264
Брусарци 4 029 2 002 2 027 882 432 450
Под трудоспособна възраст 543 286 257 84 44 40
В трудоспособна възраст 2 139 1 191 948 488 270 218
Над трудоспособна възраст 1 347 525 822 310 118 192
Вълчедръм 7 990 3 950 4 040 2 890 1 370 1 520
Под трудоспособна възраст 1 281 682 599 354 185 169
В трудоспособна възраст 4 445 2 411 2 034 1 558 833 725
Над трудоспособна възраст 2 264 857 1 407 978 352 626
Вършец 6 626 3 242 3 384 5 265 2 593 2 672
Под трудоспособна възраст 1 109 560 549 1 004 506 498
В трудоспособна възраст 3 583 1 968 1 615 3 000 1 627 1 373
Над трудоспособна възраст 1 934 714 1 220 1 261 460 801
Георги Дамяново 2 089 1 070 1 019 - - -
Под трудоспособна възраст 102 59 43 - - -
В трудоспособна възраст 1 009 635 374 - - -
Над трудоспособна възраст 978 376 602 - - -
Лом 22 916 10 994 11 922 18 593 8 926 9 667
Под трудоспособна възраст 3 299 1 672 1 627 2 789 1 427 1 362
В трудоспособна възраст 13 084 6 899 6 185 10 885 5 692 5 193
Над трудоспособна възраст 6 533 2 423 4 110 4 919 1 807 3 112
Медковец 3 272 1 635 1 637 - - -
Под трудоспособна възраст 464 239 225 - - -
В трудоспособна възраст 1 689 961 728 - - -
Над трудоспособна възраст 1 119 435 684 - - -
Монтана 45 229 21 867 23 362 36 455 17 387 19 068
Под трудоспособна възраст 6 871 3 508 3 363 5 756 2 919 2 837
В трудоспособна възраст 26 578 13 895 12 683 22 102 11 281 10 821
Над трудоспособна възраст 11 780 4 464 7 316 8 597 3 187 5 410
Чипровци 3 005 1 471 1 534 1 454 691 763
Под трудоспособна възраст 202 92 110 114 44 70
В трудоспособна възраст 1 491 878 613 744 428 316
Над трудоспособна възраст 1 312 501 811 596 219 377
Якимово 3 753 1 875 1 878 - - -
Под трудоспособна възраст 623 325 298 - - -
В трудоспособна възраст 2 015 1 139 876 - - -
Над трудоспособна възраст 1 115 411 704 - - -
ПАЗАРДЖИК 247 360 120 697 126 663 155 064 74 761 80 303
Под трудоспособна възраст 40 092 20 749 19 343 25 884 13 419 12 465
В трудоспособна възраст 147 285 78 205 69 080 92 247 48 121 44 126
Над трудоспособна възраст 59 983 21 743 38 240 36 933 13 221 23 712
Батак 5 008 2 474 2 534 2 577 1 291 1 286
Под трудоспособна възраст 577 287 290 252 131 121
В трудоспособна възраст 2 998 1 655 1 343 1 470 827 643
Над трудоспособна възраст 1 433 532 901 855 333 522
Белово 7 242 3 490 3 752 3 287 1 575 1 712
Под трудоспособна възраст 820 427 393 395 213 182
В трудоспособна възраст 4 085 2 218 1 867 1 886 995 891
Над трудоспособна възраст 2 337 845 1 492 1 006 367 639
Брацигово 8 188 4 041 4 147 3 628 1 795 1 833
Под трудоспособна възраст 1 145 590 555 480 247 233
В трудоспособна възраст 4 566 2 503 2 063 2 071 1 129 942
Над трудоспособна възраст 2 477 948 1 529 1 077 419 658
Велинград 33 102 15 903 17 199 20 826 9 847 10 979
Под трудоспособна възраст 5 923 3 042 2 881 3 703 1 892 1 811
В трудоспособна възраст 19 627 10 225 9 402 11 784 6 076 5 708
Над трудоспособна възраст 7 552 2 636 4 916 5 339 1 879 3 460
Лесичово 5 085 2 570 2 515 - - -
Под трудоспособна възраст 749 383 366 - - -
В трудоспособна възраст 2 895 1 636 1 259 - - -
Над трудоспособна възраст 1 441 551 890 - - -
Пазарджик 103 681 50 455 53 226 65 671 31 411 34 260
Под трудоспособна възраст 17 023 8 830 8 193 11 037 5 701 5 336
В трудоспособна възраст 62 422 32 826 29 596 39 649 20 370 19 279
Над трудоспособна възраст 24 236 8 799 15 437 14 985 5 340 9 645
Панагюрище 21 430 10 478 10 952 15 275 7 417 7 858
Под трудоспособна възраст 2 915 1 519 1 396 2 164 1 149 1 015
В трудоспособна възраст 12 373 6 687 5 686 9 007 4 772 4 235
Над трудоспособна възраст 6 142 2 272 3 870 4 104 1 496 2 608
Пещера 16 983 8 283 8 700 15 175 7 407 7 768
Под трудоспособна възраст 2 899 1 550 1 349 2 744 1 479 1 265
В трудоспособна възраст 9 924 5 239 4 685 8 922 4 693 4 229
Над трудоспособна възраст 4 160 1 494 2 666 3 509 1 235 2 274
Ракитово 14 280 7 035 7 245 11 802 5 821 5 981
Под трудоспособна възраст 2 720 1 384 1 336 2 341 1 202 1 139
В трудоспособна възраст 8 948 4 729 4 219 7 393 3 884 3 509
Над трудоспособна възраст 2 612 922 1 690 2 068 735 1 333
Септември 23 348 11 578 11 770 9 792 4 789 5 003
Под трудоспособна възраст 4 016 2 084 1 932 1 711 866 845
В трудоспособна възраст 13 946 7 523 6 423 5 759 3 085 2 674
Над трудоспособна възраст 5 386 1 971 3 415 2 322 838 1 484
Стрелча 4 396 2 071 2 325 3 710 1 733 1 977
Под трудоспособна възраст 600 295 305 565 276 289
В трудоспособна възраст 2 440 1 317 1 123 2 104 1 109 995
Над трудоспособна възраст 1 356 459 897 1 041 348 693
Сърница 4 617 2 319 2 298 3 321 1 675 1 646
Под трудоспособна възраст 705 358 347 492 263 229
В трудоспособна възраст 3 061 1 647 1 414 2 202 1 181 1 021
Над трудоспособна възраст 851 314 537 627 231 396
ПЕРНИК 118 023 57 252 60 771 92 158 44 193 47 965
Под трудоспособна възраст 15 815 8 224 7 591 13 633 7 114 6 519
В трудоспособна възраст 68 685 36 662 32 023 55 420 28 923 26 497
Над трудоспособна възраст 33 523 12 366 21 157 23 105 8 156 14 949
Брезник 5 904 2 899 3 005 3 735 1 810 1 925
Под трудоспособна възраст 663 342 321 539 275 264
В трудоспособна възраст 3 166 1 726 1 440 2 188 1 153 1 035
Над трудоспособна възраст 2 075 831 1 244 1 008 382 626
Земен 2 330 1 184 1 146 1 413 719 694
Под трудоспособна възраст 175 95 80 130 75 55
В трудоспособна възраст 1 174 714 460 780 462 318
Над трудоспособна възраст 981 375 606 503 182 321
Ковачевци 1 434 755 679 - - -
Под трудоспособна възраст 101 41 60 - - -
В трудоспособна възраст 655 429 226 - - -
Над трудоспособна възраст 678 285 393 - - -
Перник 86 134 41 451 44 683 72 258 34 447 37 811
Под трудоспособна възраст 12 217 6 338 5 879 10 746 5 582 5 164
В трудоспособна възраст 51 182 26 918 24 264 43 369 22 499 20 870
Над трудоспособна възраст 22 735 8 195 14 540 18 143 6 366 11 777
Радомир 18 408 9 035 9 373 12 462 6 064 6 398
Под трудоспособна възраст 2 185 1 158 1 027 1 835 977 858
В трудоспособна възраст 10 535 5 741 4 794 7 721 4 064 3 657
Над трудоспособна възраст 5 688 2 136 3 552 2 906 1 023 1 883
Трън 3 813 1 928 1 885 2 290 1 153 1 137
Под трудоспособна възраст 474 250 224 383 205 178
В трудоспособна възраст 1 973 1 134 839 1 362 745 617
Над трудоспособна възраст 1 366 544 822 545 203 342
ПЛЕВЕН 228 300 110 376 117 924 151 150 72 143 79 007
Под трудоспособна възраст 34 540 17 638 16 902 23 197 11 820 11 377
В трудоспособна възраст 126 834 67 293 59 541 87 231 45 213 42 018
Над трудоспособна възраст 66 926 25 445 41 481 40 722 15 110 25 612
Белене 7 745 4 055 3 690 6 496 3 459 3 037
Под трудоспособна възраст 818 447 371 732 398 334
В трудоспособна възраст 4 486 2 605 1 881 3 940 2 292 1 648
Над трудоспособна възраст 2 441 1 003 1 438 1 824 769 1 055
Гулянци 9 614 4 704 4 910 2 759 1 327 1 432
Под трудоспособна възраст 1 118 561 557 495 258 237
В трудоспособна възраст 4 661 2 610 2 051 1 474 782 692
Над трудоспособна възраст 3 835 1 533 2 302 790 287 503
Долна Митрополия 17 050 8 402 8 648 6 596 3 222 3 374
Под трудоспособна възраст 2 560 1 316 1 244 1 122 560 562
В трудоспособна възраст 8 864 4 893 3 971 3 706 1 986 1 720
Над трудоспособна възраст 5 626 2 193 3 433 1 768 676 1 092
Долни Дъбник 10 390 5 068 5 322 3 725 1 777 1 948
Под трудоспособна възраст 1 893 959 934 642 330 312
В трудоспособна възраст 5 408 2 919 2 489 2 012 1 057 955
Над трудоспособна възраст 3 089 1 190 1 899 1 071 390 681
Искър 5 712 2 834 2 878 2 700 1 323 1 377
Под трудоспособна възраст 809 401 408 395 194 201
В трудоспособна възраст 3 082 1 705 1 377 1 480 805 675
Над трудоспособна възраст 1 821 728 1 093 825 324 501
Кнежа 11 672 5 649 6 023 9 022 4 341 4 681
Под трудоспособна възраст 1 924 960 964 1 541 768 773
В трудоспособна възраст 6 506 3 463 3 043 5 100 2 680 2 420
Над трудоспособна възраст 3 242 1 226 2 016 2 381 893 1 488
Левски 16 381 7 875 8 506 8 357 3 942 4 415
Под трудоспособна възраст 2 317 1 176 1 141 1 260 632 628
В трудоспособна възраст 8 868 4 750 4 118 4 706 2 421 2 285
Над трудоспособна възраст 5 196 1 949 3 247 2 391 889 1 502
Никопол 7 447 3 693 3 754 2 710 1 306 1 404
Под трудоспособна възраст 902 484 418 425 213 212
В трудоспособна възраст 3 711 2 105 1 606 1 436 772 664
Над трудоспособна възраст 2 834 1 104 1 730 849 321 528
Плевен 113 464 53 895 59 569 93 214 43 828 49 386
Под трудоспособна възраст 17 761 9 076 8 685 14 145 7 222 6 923
В трудоспособна възраст 65 506 33 694 31 812 54 588 27 755 26 833
Над трудоспособна възраст 30 197 11 125 19 072 24 481 8 851 15 630
Пордим 5 421 2 659 2 762 1 779 871 908
Под трудоспособна възраст 707 355 352 322 167 155
В трудоспособна възраст 2 834 1 570 1 264 1 022 544 478
Над трудоспособна възраст 1 880 734 1 146 435 160 275
Червен бряг 23 404 11 542 11 862 13 792 6 747 7 045
Под трудоспособна възраст 3 731 1 903 1 828 2 118 1 078 1 040
В трудоспособна възраст 12 908 6 979 5 929 7 767 4 119 3 648
Над трудоспособна възраст 6 765 2 660 4 105 3 907 1 550 2 357
ПЛОВДИВ 662 907 318 186 344 721 497 753 236 735 261 018
Под трудоспособна възраст 105 779 54 461 51 318 81 707 42 085 39 622
В трудоспособна възраст 401 596 207 744 193 852 306 137 155 908 150 229
Над трудоспособна възраст 155 532 55 981 99 551 109 909 38 742 71 167
Асеновград 59 934 28 860 31 074 47 815 22 904 24 911
Под трудоспособна възраст 8 918 4 586 4 332 7 484 3 858 3 626
В трудоспособна възраст 36 040 18 693 17 347 29 092 14 889 14 203
Над трудоспособна възраст 14 976 5 581 9 395 11 239 4 157 7 082
Брезово 6 300 3 100 3 200 1 604 807 797
Под трудоспособна възраст 789 421 368 240 132 108
В трудоспособна възраст 3 241 1 839 1 402 936 517 419
Над трудоспособна възраст 2 270 840 1 430 428 158 270
Калояново 10 791 5 365 5 426 - - -
Под трудоспособна възраст 1 343 694 649 - - -
В трудоспособна възраст 6 078 3 365 2 713 - - -
Над трудоспособна възраст 3 370 1 306 2 064 - - -
Карлово 46 437 22 296 24 141 26 732 12 612 14 120
Под трудоспособна възраст 7 268 3 703 3 565 3 750 1 882 1 868
В трудоспособна възраст 26 691 14 199 12 492 15 556 8 150 7 406
Над трудоспособна възраст 12 478 4 394 8 084 7 426 2 580 4 846
Кричим 7 636 3 747 3 889 7 636 3 747 3 889
Под трудоспособна възраст 1 258 628 630 1 258 628 630
В трудоспособна възраст 4 682 2 486 2 196 4 682 2 486 2 196
Над трудоспособна възраст 1 696 633 1 063 1 696 633 1 063
Куклен 6 682 3 301 3 381 5 787 2 852 2 935
Под трудоспособна възраст 926 491 435 890 474 416
В трудоспособна възраст 3 995 2 130 1 865 3 529 1 870 1 659
Над трудоспособна възраст 1 761 680 1 081 1 368 508 860
Лъки 2 305 1 102 1 203 1 697 834 863
Под трудоспособна възраст 159 82 77 142 75 67
В трудоспособна възраст 1 333 710 623 1 041 559 482
Над трудоспособна възраст 813 310 503 514 200 314
Марица 31 886 15 858 16 028 - - -
Под трудоспособна възраст 4 938 2 588 2 350 - - -
В трудоспособна възраст 19 310 10 379 8 931 - - -
Над трудоспособна възраст 7 638 2 891 4 747 - - -
Перущица 4 735 2 323 2 412 4 735 2 323 2 412
Под трудоспособна възраст 784 401 383 784 401 383
В трудоспособна възраст 2 811 1 503 1 308 2 811 1 503 1 308
Над трудоспособна възраст 1 140 419 721 1 140 419 721
Пловдив 343 070 162 536 180 534 343 070 162 536 180 534
Под трудоспособна възраст 57 886 29 859 28 027 57 886 29 859 28 027
В трудоспособна възраст 214 036 107 904 106 132 214 036 107 904 106 132
Над трудоспособна възраст 71 148 24 773 46 375 71 148 24 773 46 375
Първомай 22 574 10 920 11 654 11 621 5 498 6 123
Под трудоспособна възраст 3 258 1 689 1 569 1 819 949 870
В трудоспособна възраст 12 756 6 859 5 897 6 669 3 448 3 221
Над трудоспособна възраст 6 560 2 372 4 188 3 133 1 101 2 032
Раковски 25 326 12 407 12 919 14 679 7 093 7 586
Под трудоспособна възраст 4 751 2 429 2 322 2 778 1 443 1 335
В трудоспособна възраст 15 051 7 959 7 092 8 885 4 618 4 267
Над трудоспособна възраст 5 524 2 019 3 505 3 016 1 032 1 984
Родопи 32 215 15 761 16 454 - - -
Под трудоспособна възраст 4 162 2 127 2 035 - - -
В трудоспособна възраст 19 166 10 198 8 968 - - -
Над трудоспособна възраст 8 887 3 436 5 451 - - -
Садово 14 647 7 265 7 382 2 437 1 222 1 215
Под трудоспособна възраст 2 330 1 205 1 125 423 222 201
В трудоспособна възраст 8 790 4 749 4 041 1 463 793 670
Над трудоспособна възраст 3 527 1 311 2 216 551 207 344
Сопот 8 921 4 270 4 651 7 935 3 792 4 143
Под трудоспособна възраст 1 279 659 620 1 125 575 550
В трудоспособна възраст 5 367 2 840 2 527 4 761 2 525 2 236
Над трудоспособна възраст 2 275 771 1 504 2 049 692 1 357
Стамболийски 19 509 9 459 10 050 10 573 5 069 5 504
Под трудоспособна възраст 3 386 1 733 1 653 1 647 847 800
В трудоспособна възраст 11 412 5 999 5 413 6 071 3 161 2 910
Над трудоспособна възраст 4 711 1 727 2 984 2 855 1 061 1 794
Съединение 9 504 4 655 4 849 5 290 2 573 2 717
Под трудоспособна възраст 1 305 648 657 801 404 397
В трудоспособна възраст 5 295 2 904 2 391 3 124 1 661 1 463
Над трудоспособна възраст 2 904 1 103 1 801 1 365 508 857
Хисаря 10 435 4 961 5 474 6 142 2 873 3 269
Под трудоспособна възраст 1 039 518 521 680 336 344
В трудоспособна възраст 5 542 3 028 2 514 3 481 1 824 1 657
Над трудоспособна възраст 3 854 1 415 2 439 1 981 713 1 268
РАЗГРАД 107 764 52 358 55 406 50 155 23 819 26 336
Под трудоспособна възраст 15 760 8 081 7 679 7 509 3 815 3 694
В трудоспособна възраст 64 549 34 119 30 430 30 144 15 521 14 623
Над трудоспособна възраст 27 455 10 158 17 297 12 502 4 483 8 019
Завет 8 726 4 298 4 428 2 555 1 258 1 297
Под трудоспособна възраст 1 240 628 612 411 211 200
В трудоспособна възраст 5 290 2 869 2 421 1 562 847 715
Над трудоспособна възраст 2 196 801 1 395 582 200 382
Исперих 19 828 9 797 10 031 7 697 3 743 3 954
Под трудоспособна възраст 2 997 1 585 1 412 1 243 655 588
В трудоспособна възраст 12 117 6 432 5 685 4 658 2 411 2 247
Над трудоспособна възраст 4 714 1 780 2 934 1 796 677 1 119
Кубрат 15 015 7 312 7 703 6 054 2 872 3 182
Под трудоспособна възраст 2 074 1 087 987 884 448 436
В трудоспособна възраст 8 554 4 587 3 967 3 481 1 809 1 672
Над трудоспособна възраст 4 387 1 638 2 749 1 689 615 1 074
Лозница 8 128 4 035 4 093 1 929 926 1 003
Под трудоспособна възраст 1 116 565 551 294 149 145
В трудоспособна възраст 5 053 2 741 2 312 1 162 607 555
Над трудоспособна възраст 1 959 729 1 230 473 170 303
Разград 44 894 21 392 23 502 28 931 13 581 15 350
Под трудоспособна възраст 6 830 3 469 3 361 4 304 2 167 2 137
В трудоспособна възраст 26 778 13 849 12 929 17 482 8 907 8 575
Над трудоспособна възраст 11 286 4 074 7 212 7 145 2 507 4 638
Самуил 6 269 3 127 3 142 - - -
Под трудоспособна възраст 883 420 463 - - -
В трудоспособна възраст 3 841 2 100 1 741 - - -
Над трудоспособна възраст 1 545 607 938 - - -
Цар Калоян 4 904 2 397 2 507 2 989 1 439 1 550
Под трудоспособна възраст 620 327 293 373 185 188
В трудоспособна възраст 2 916 1 541 1 375 1 799 940 859
Над трудоспособна възраст 1 368 529 839 817 314 503
РУСЕ 209 084 101 745 107 339 160 791 77 875 82 916
Под трудоспособна възраст 28 837 14 921 13 916 23 194 11 993 11 201
В трудоспособна възраст 124 586 66 296 58 290 98 356 51 719 46 637
Над трудоспособна възраст 55 661 20 528 35 133 39 241 14 163 25 078
Борово 4 873 2 335 2 538 1 698 840 858
Под трудоспособна възраст 550 289 261 206 111 95
В трудоспособна възраст 2 595 1 405 1 190 920 504 416
Над трудоспособна възраст 1 728 641 1 087 572 225 347
Бяла 11 223 5 508 5 715 6 991 3 395 3 596
Под трудоспособна възраст 1 691 879 812 851 446 405
В трудоспособна възраст 6 162 3 358 2 804 3 960 2 132 1 828
Над трудоспособна възраст 3 370 1 271 2 099 2 180 817 1 363
Ветово 10 950 5 459 5 491 8 216 4 133 4 083
Под трудоспособна възраст 1 601 858 743 1 263 680 583
В трудоспособна възраст 6 479 3 504 2 975 4 992 2 714 2 278
Над трудоспособна възраст 2 870 1 097 1 773 1 961 739 1 222
Две могили 7 619 3 767 3 852 3 579 1 762 1 817
Под трудоспособна възраст 931 473 458 490 245 245
В трудоспособна възраст 4 230 2 343 1 887 2 149 1 154 995
Над трудоспособна възраст 2 458 951 1 507 940 363 577
Иваново 8 285 4 097 4 188 - - -
Под трудоспособна възраст 618 330 288 - - -
В трудоспособна възраст 4 370 2 482 1 888 - - -
Над трудоспособна възраст 3 297 1 285 2 012 - - -
Русе 151 754 73 462 78 292 137 533 66 383 71 150
Под трудоспособна възраст 21 670 11 182 10 488 19 951 10 288 9 663
В трудоспособна възраст 92 784 48 778 44 006 84 608 44 302 40 306
Над трудоспособна възраст 37 300 13 502 23 798 32 974 11 793 21 181
Сливо поле 9 776 4 812 4 964 2 774 1 362 1 412
Под трудоспособна възраст 1 282 666 616 433 223 210
В трудоспособна възраст 5 562 3 048 2 514 1 727 913 814
Над трудоспособна възраст 2 932 1 098 1 834 614 226 388
Ценово 4 604 2 305 2 299 - - -
Под трудоспособна възраст 494 244 250 - - -
В трудоспособна възраст 2 404 1 378 1 026 - - -
Над трудоспособна възраст 1 706 683 1 023 - - -
СИЛИСТРА 104 869 51 062 53 807 45 829 21 785 24 044
Под трудоспособна възраст 15 473 8 017 7 456 6 375 3 331 3 044
В трудоспособна възраст 60 456 31 997 28 459 26 177 13 565 12 612
Над трудоспособна възраст 28 940 11 048 17 892 13 277 4 889 8 388
Алфатар 2 516 1 290 1 226 1 318 655 663
Под трудоспособна възраст 279 152 127 87 44 43
В трудоспособна възраст 1 397 791 606 725 405 320
Над трудоспособна възраст 840 347 493 506 206 300
Главиница 9 580 4 706 4 874 1 254 591 663
Под трудоспособна възраст 1 432 751 681 171 92 79
В трудоспособна възраст 5 540 2 951 2 589 690 351 339
Над трудоспособна възраст 2 608 1 004 1 604 393 148 245
Дулово 26 846 13 098 13 748 6 281 3 026 3 255
Под трудоспособна възраст 4 587 2 353 2 234 1 188 622 566
В трудоспособна възраст 16 094 8 383 7 711 3 699 1 879 1 820
Над трудоспособна възраст 6 165 2 362 3 803 1 394 525 869
Кайнарджа 4 955 2 488 2 467 - - -
Под трудоспособна възраст 1 207 587 620 - - -
В трудоспособна възраст 3 028 1 611 1 417 - - -
Над трудоспособна възраст 720 290 430 - - -
Силистра 43 265 20 743 22 522 29 498 13 925 15 573
Под трудоспособна възраст 5 554 2 901 2 653 3 799 1 982 1 817
В трудоспособна възраст 24 490 12 859 11 631 16 841 8 713 8 128
Над трудоспособна възраст 13 221 4 983 8 238 8 858 3 230 5 628
Ситово 4 727 2 382 2 345 - - -
Под трудоспособна възраст 645 346 299 - - -
В трудоспособна възраст 2 663 1 475 1 188 - - -
Над трудоспособна възраст 1 419 561 858 - - -
Тутракан 12 980 6 355 6 625 7 478 3 588 3 890
Под трудоспособна възраст 1 769 927 842 1 130 591 539
В трудоспособна възраст 7 244 3 927 3 317 4 222 2 217 2 005
Над трудоспособна възраст 3 967 1 501 2 466 2 126 780 1 346
СЛИВЕН 180 058 87 332 92 726 117 394 56 125 61 269
Под трудоспособна възраст 35 817 18 341 17 476 22 073 11 344 10 729
В трудоспособна възраст 102 910 53 891 49 019 68 842 35 371 33 471
Над трудоспособна възраст 41 331 15 100 26 231 26 479 9 410 17 069
Котел 17 654 8 729 8 925 4 924 2 350 2 574
Под трудоспособна възраст 3 268 1 671 1 597 647 329 318
В трудоспособна възраст 10 518 5 611 4 907 2 904 1 518 1 386
Над трудоспособна възраст 3 868 1 447 2 421 1 373 503 870
Нова Загора 34 041 16 563 17 478 19 562 9 423 10 139
Под трудоспособна възраст 6 646 3 399 3 247 3 768 1 941 1 827
В трудоспособна възраст 19 117 10 132 8 985 11 702 6 003 5 699
Над трудоспособна възраст 8 278 3 032 5 246 4 092 1 479 2 613
Сливен 115 241 55 545 59 696 83 740 39 761 43 979
Под трудоспособна възраст 22 656 11 654 11 002 15 250 7 840 7 410
В трудоспособна възраст 66 068 34 265 31 803 49 192 25 131 24 061
Над трудоспособна възраст 26 517 9 626 16 891 19 298 6 790 12 508
Твърдица 13 122 6 495 6 627 9 168 4 591 4 577
Под трудоспособна възраст 3 247 1 617 1 630 2 408 1 234 1 174
В трудоспособна възраст 7 207 3 883 3 324 5 044 2 719 2 325
Над трудоспособна възраст 2 668 995 1 673 1 716 638 1 078
СМОЛЯН 99 318 47 662 51 656 56 554 26 913 29 641
Под трудоспособна възраст 12 171 6 104 6 067 7 692 3 861 3 831
В трудоспособна възраст 57 283 30 814 26 469 33 632 17 563 16 069
Над трудоспособна възраст 29 864 10 744 19 120 15 230 5 489 9 741
Баните 3 381 1 583 1 798 - - -
Под трудоспособна възраст 208 101 107 - - -
В трудоспособна възраст 1 672 948 724 - - -
Над трудоспособна възраст 1 501 534 967 - - -
Борино 2 968 1 474 1 494 - - -
Под трудоспособна възраст 296 152 144 - - -
В трудоспособна възраст 1 787 1 011 776 - - -
Над трудоспособна възраст 885 311 574 - - -
Девин 10 142 4 823 5 319 5 721 2 672 3 049
Под трудоспособна възраст 1 128 550 578 700 343 357
В трудоспособна възраст 5 726 3 128 2 598 3 359 1 765 1 594
Над трудоспособна възраст 3 288 1 145 2 143 1 662 564 1 098
Доспат 7 564 3 696 3 868 1 986 955 1 031
Под трудоспособна възраст 959 492 467 255 135 120
В трудоспособна възраст 4 725 2 491 2 234 1 171 591 580
Над трудоспособна възраст 1 880 713 1 167 560 229 331
Златоград 10 240 4 826 5 414 6 113 2 843 3 270
Под трудоспособна възраст 1 254 597 657 786 376 410
В трудоспособна възраст 5 870 3 115 2 755 3 550 1 838 1 712
Над трудоспособна възраст 3 116 1 114 2 002 1 777 629 1 148
Мадан 10 340 5 016 5 324 5 129 2 500 2 629
Под трудоспособна възраст 1 354 713 641 744 404 340
В трудоспособна възраст 6 124 3 281 2 843 3 242 1 673 1 569
Над трудоспособна възраст 2 862 1 022 1 840 1 143 423 720
Неделино 5 355 2 576 2 779 3 602 1 733 1 869
Под трудоспособна възраст 533 268 265 423 216 207
В трудоспособна възраст 3 041 1 683 1 358 2 093 1 118 975
Над трудоспособна възраст 1 781 625 1 156 1 086 399 687
Рудозем 8 614 4 240 4 374 3 302 1 610 1 692
Под трудоспособна възраст 1 319 672 647 536 265 271
В трудоспособна възраст 5 042 2 734 2 308 1 944 1 037 907
Над трудоспособна възраст 2 253 834 1 419 822 308 514
Смолян 34 465 16 377 18 088 26 167 12 372 13 795
Под трудоспособна възраст 4 430 2 202 2 228 3 637 1 807 1 830
В трудоспособна възраст 19 826 10 472 9 354 15 581 8 068 7 513
Над трудоспособна възраст 10 209 3 703 6 506 6 949 2 497 4 452
Чепеларе 6 249 3 051 3 198 4 534 2 228 2 306
Под трудоспособна възраст 690 357 333 611 315 296
В трудоспособна възраст 3 470 1 951 1 519 2 692 1 473 1 219
Над трудоспособна възраст 2 089 743 1 346 1 231 440 791
СОФИЯ 233 607 114 801 118 806 138 547 67 116 71 431
Под трудоспособна възраст 34 234 17 515 16 719 22 853 11 655 11 198
В трудоспособна възраст 138 341 74 211 64 130 83 563 43 685 39 878
Над трудоспособна възраст 61 032 23 075 37 957 32 131 11 776 20 355
Антон 1 442 712 730 - - -
Под трудоспособна възраст 224 122 102 - - -
В трудоспособна възраст 810 443 367 - - -
Над трудоспособна възраст 408 147 261 - - -
Божурище 9 595 4 753 4 842 5 811 2 855 2 956
Под трудоспособна възраст 1 383 736 647 934 497 437
В трудоспособна възраст 5 910 3 128 2 782 3 650 1 897 1 753
Над трудоспособна възраст 2 302 889 1 413 1 227 461 766
Ботевград 30 188 14 507 15 681 18 807 8 893 9 914
Под трудоспособна възраст 5 161 2 637 2 524 3 445 1 746 1 699
В трудоспособна възраст 17 505 9 073 8 432 11 053 5 542 5 511
Над трудоспособна възраст 7 522 2 797 4 725 4 309 1 605 2 704
Годеч 5 031 2 522 2 509 3 991 1 958 2 033
Под трудоспособна възраст 482 254 228 439 228 211
В трудоспособна възраст 2 857 1 585 1 272 2 391 1 295 1 096
Над трудоспособна възраст 1 692 683 1 009 1 161 435 726
Горна Малина 7 270 3 771 3 499 - - -
Под трудоспособна възраст 905 463 442 - - -
В трудоспособна възраст 4 329 2 472 1 857 - - -
Над трудоспособна възраст 2 036 836 1 200 - - -
Долна баня 4 366 2 134 2 232 4 318 2 107 2 211
Под трудоспособна възраст 858 432 426 857 431 426
В трудоспособна възраст 2 599 1 389 1 210 2 567 1 369 1 198
Над трудоспособна възраст 909 313 596 894 307 587
Драгоман 4 842 2 352 2 490 3 034 1 470 1 564
Под трудоспособна възраст 501 239 262 375 182 193
В трудоспособна възраст 2 693 1 455 1 238 1 831 979 852
Над трудоспособна възраст 1 648 658 990 828 309 519
Елин Пелин 23 181 11 473 11 708 6 755 3 232 3 523
Под трудоспособна възраст 3 294 1 693 1 601 1 238 620 618
В трудоспособна възраст 14 235 7 667 6 568 4 106 2 109 1 997
Над трудоспособна възраст 5 652 2 113 3 539 1 411 503 908
Етрополе 10 845 5 403 5 442 9 262 4 624 4 638
Под трудоспособна възраст 1 633 878 755 1 405 763 642
В трудоспособна възраст 6 316 3 412 2 904 5 614 3 014 2 600
Над трудоспособна възраст 2 896 1 113 1 783 2 243 847 1 396
Златица 4 862 2 349 2 513 4 279 2 063 2 216
Под трудоспособна възраст 680 341 339 601 300 301
В трудоспособна възраст 2 891 1 542 1 349 2 615 1 388 1 227
Над трудоспособна възраст 1 291 466 825 1 063 375 688
Ихтиман 17 226 8 491 8 735 12 515 6 136 6 379
Под трудоспособна възраст 3 442 1 746 1 696 2 901 1 484 1 417
В трудоспособна възраст 10 214 5 449 4 765 7 473 3 924 3 549
Над трудоспособна възраст 3 570 1 296 2 274 2 141 728 1 413
Копривщица 1 911 937 974 1 911 937 974
Под трудоспособна възраст 199 82 117 199 82 117
В трудоспособна възраст 1 076 585 491 1 076 585 491
Над трудоспособна възраст 636 270 366 636 270 366
Костенец 10 859 5 274 5 585 6 999 3 347 3 652
Под трудоспособна възраст 1 382 684 698 796 376 420
В трудоспособна възраст 6 432 3 511 2 921 4 259 2 298 1 961
Над трудоспособна възраст 3 045 1 079 1 966 1 944 673 1 271
Костинброд 18 331 9 055 9 276 11 824 5 786 6 038
Под трудоспособна възраст 2 304 1 189 1 115 1 626 837 789
В трудоспособна възраст 11 494 6 140 5 354 7 405 3 900 3 505
Над трудоспособна възраст 4 533 1 726 2 807 2 793 1 049 1 744
Мирково 2 307 1 186 1 121 - - -
Под трудоспособна възраст 271 139 132 - - -
В трудоспособна възраст 1 249 721 528 - - -
Над трудоспособна възраст 787 326 461 - - -
Пирдоп 7 075 3 378 3 697 6 403 3 047 3 356
Под трудоспособна възраст 996 511 485 933 484 449
В трудоспособна възраст 4 209 2 208 2 001 3 837 1 998 1 839
Над трудоспособна възраст 1 870 659 1 211 1 633 565 1 068
Правец 7 510 3 794 3 716 3 739 1 842 1 897
Под трудоспособна възраст 1 395 732 663 585 307 278
В трудоспособна възраст 4 232 2 287 1 945 2 243 1 168 1 075
Над трудоспособна възраст 1 883 775 1 108 911 367 544
Самоков 35 384 17 152 18 232 24 629 11 807 12 822
Под трудоспособна възраст 5 569 2 869 2 700 4 533 2 314 2 219
В трудоспособна възраст 20 458 10 818 9 640 14 670 7 547 7 123
Над трудоспособна възраст 9 357 3 465 5 892 5 426 1 946 3 480
Своге 19 658 9 758 9 900 7 361 3 597 3 764
Под трудоспособна възраст 2 038 1 021 1 017 1 037 529 508
В трудоспособна възраст 11 788 6 492 5 296 4 541 2 404 2 137
Над трудоспособна възраст 5 832 2 245 3 587 1 783 664 1 119
Сливница 8 924 4 412 4 512 6 909 3 415 3 494
Под трудоспособна възраст 1 132 569 563 949 475 474
В трудоспособна възраст 5 350 2 873 2 477 4 232 2 268 1 964
Над трудоспособна възраст 2 442 970 1 472 1 728 672 1 056
Чавдар 1 216 607 609 - - -
Под трудоспособна възраст 164 80 84 - - -
В трудоспособна възраст 703 401 302 - - -
Над трудоспособна възраст 349 126 223 - - -
Челопеч 1 584 781 803 - - -
Под трудоспособна възраст 221 98 123 - - -
В трудоспособна възраст 991 560 431 - - -
Над трудоспособна възраст 372 123 249 - - -
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 1 307 439 628 006 679 433 1 248 452 598 854 649 598
Под трудоспособна възраст 210 016 107 976 102 040 201 612 103 602 98 010
В трудоспособна възраст 841 623 430 895 410 728 804 592 411 341 393 251
Над трудоспособна възраст 255 800 89 135 166 665 242 248 83 911 158 337
Столична 1 307 439 628 006 679 433 1 248 452 598 854 649 598
Под трудоспособна възраст 210 016 107 976 102 040 201 612 103 602 98 010
В трудоспособна възраст 841 623 430 895 410 728 804 592 411 341 393 251
Над трудоспособна възраст 255 800 89 135 166 665 242 248 83 911 158 337
СТАРА ЗАГОРА 307 140 148 455 158 685 214 540 102 389 112 151
Под трудоспособна възраст 49 699 25 630 24 069 36 077 18 615 17 462
В трудоспособна възраст 179 426 94 357 85 069 128 707 66 115 62 592
Над трудоспособна възраст 78 015 28 468 49 547 49 756 17 659 32 097
Братя Даскалови 7 736 3 938 3 798 - - -
Под трудоспособна възраст 1 293 662 631 - - -
В трудоспособна възраст 4 082 2 336 1 746 - - -
Над трудоспособна възраст 2 361 940 1 421 - - -
Гурково 5 275 2 662 2 613 2 807 1 417 1 390
Под трудоспособна възраст 1 080 550 530 564 286 278
В трудоспособна възраст 3 165 1 750 1 415 1 659 927 732
Над трудоспособна възраст 1 030 362 668 584 204 380
Гълъбово 10 779 5 333 5 446 6 876 3 442 3 434
Под трудоспособна възраст 1 534 805 729 1 073 564 509
В трудоспособна възраст 6 175 3 450 2 725 4 126 2 282 1 844
Над трудоспособна възраст 3 070 1 078 1 992 1 677 596 1 081
Казанлък 66 169 31 574 34 595 47 918 22 594 25 324
Под трудоспособна възраст 10 553 5 443 5 110 7 924 4 101 3 823
В трудоспособна възраст 37 780 19 641 18 139 27 507 14 003 13 504
Над трудоспособна възраст 17 836 6 490 11 346 12 487 4 490 7 997
Мъглиж 9 754 4 913 4 841 2 963 1 495 1 468
Под трудоспособна възраст 1 777 916 861 486 250 236
В трудоспособна възраст 5 380 2 997 2 383 1 739 971 768
Над трудоспособна възраст 2 597 1 000 1 597 738 274 464
Николаево 4 470 2 256 2 214 2 720 1 357 1 363
Под трудоспособна възраст 1 223 652 571 764 419 345
В трудоспособна възраст 2 406 1 303 1 103 1 448 755 693
Над трудоспособна възраст 841 301 540 508 183 325
Опан 2 734 1 367 1 367 - - -
Под трудоспособна възраст 194 104 90 - - -
В трудоспособна възраст 1 331 771 560 - - -
Над трудоспособна възраст 1 209 492 717 - - -
Павел баня 13 075 6 369 6 706 2 482 1 178 1 304
Под трудоспособна възраст 2 158 1 138 1 020 370 176 194
В трудоспособна възраст 7 490 4 043 3 447 1 421 762 659
Над трудоспособна възраст 3 427 1 188 2 239 691 240 451
Раднево 17 193 8 518 8 675 10 784 5 290 5 494
Под трудоспособна възраст 2 392 1 216 1 176 1 650 840 810
В трудоспособна възраст 10 165 5 521 4 644 6 784 3 563 3 221
Над трудоспособна възраст 4 636 1 781 2 855 2 350 887 1 463
Стара Загора 151 096 72 337 78 759 124 599 59 112 65 487
Под трудоспособна възраст 24 215 12 450 11 765 20 878 10 725 10 153
В трудоспособна възраст 91 207 47 006 44 201 76 428 38 806 37 622
Над трудоспособна възраст 35 674 12 881 22 793 27 293 9 581 17 712
Чирпан 18 859 9 188 9 671 13 391 6 504 6 887
Под трудоспособна възраст 3 280 1 694 1 586 2 368 1 254 1 114
В трудоспособна възраст 10 245 5 539 4 706 7 595 4 046 3 549
Над трудоспособна възраст 5 334 1 955 3 379 3 428 1 204 2 224
ТЪРГОВИЩЕ 108 117 52 668 55 449 58 690 27 858 30 832
Под трудоспособна възраст 16 856 8 605 8 251 9 327 4 746 4 581
В трудоспособна възраст 64 307 33 907 30 400 35 744 18 179 17 565
Над трудоспособна възраст 26 954 10 156 16 798 13 619 4 933 8 686
Антоново 5 346 2 764 2 582 1 361 660 701
Под трудоспособна възраст 782 409 373 226 118 108
В трудоспособна възраст 3 221 1 812 1 409 866 442 424
Над трудоспособна възраст 1 343 543 800 269 100 169
Омуртаг 20 346 10 104 10 242 6 871 3 242 3 629
Под трудоспособна възраст 2 991 1 518 1 473 1 218 611 607
В трудоспособна възраст 12 339 6 573 5 766 4 207 2 080 2 127
Над трудоспособна възраст 5 016 2 013 3 003 1 446 551 895
Опака 5 565 2 820 2 745 2 341 1 153 1 188
Под трудоспособна възраст 781 404 377 325 161 164
В трудоспособна възраст 3 400 1 865 1 535 1 424 754 670
Над трудоспособна възраст 1 384 551 833 592 238 354
Попово 23 819 11 487 12 332 13 324 6 359 6 965
Под трудоспособна възраст 3 389 1 777 1 612 1 866 991 875
В трудоспособна възраст 13 849 7 368 6 481 8 153 4 230 3 923
Над трудоспособна възраст 6 581 2 342 4 239 3 305 1 138 2 167
Търговище 53 041 25 493 27 548 34 793 16 444 18 349
Под трудоспособна възраст 8 913 4 497 4 416 5 692 2 865 2 827
В трудоспособна възраст 31 498 16 289 15 209 21 094 10 673 10 421
Над трудоспособна възраст 12 630 4 707 7 923 8 007 2 906 5 101
ХАСКОВО 220 269 107 562 112 707 157 963 76 382 81 581
Под трудоспособна възраст 34 244 17 485 16 759 25 554 13 087 12 467
В трудоспособна възраст 127 891 68 215 59 676 93 958 49 165 44 793
Над трудоспособна възраст 58 134 21 862 36 272 38 451 14 130 24 321
Димитровград 44 649 21 500 23 149 33 280 15 958 17 322
Под трудоспособна възраст 6 342 3 224 3 118 4 824 2 433 2 391
В трудоспособна възраст 24 934 13 361 11 573 19 244 10 157 9 087
Над трудоспособна възраст 13 373 4 915 8 458 9 212 3 368 5 844
Ивайловград 5 298 2 636 2 662 2 943 1 446 1 497
Под трудоспособна възраст 659 316 343 312 154 158
В трудоспособна възраст 2 932 1 643 1 289 1 695 919 776
Над трудоспособна възраст 1 707 677 1 030 936 373 563
Любимец 8 890 4 422 4 468 6 751 3 333 3 418
Под трудоспособна възраст 1 598 829 769 1 229 639 590
В трудоспособна възраст 4 934 2 663 2 271 3 872 2 042 1 830
Над трудоспособна възраст 2 358 930 1 428 1 650 652 998
Маджарово 2 023 1 051 972 567 294 273
Под трудоспособна възраст 185 92 93 52 27 25
В трудоспособна възраст 1 203 706 497 315 191 124
Над трудоспособна възраст 635 253 382 200 76 124
Минерални бани 6 554 3 383 3 171 - - -
Под трудоспособна възраст 811 427 384 - - -
В трудоспособна възраст 4 017 2 238 1 779 - - -
Над трудоспособна възраст 1 726 718 1 008 - - -
Свиленград 20 867 10 298 10 569 16 959 8 347 8 612
Под трудоспособна възраст 3 261 1 674 1 587 2 781 1 431 1 350
В трудоспособна възраст 12 335 6 567 5 768 10 402 5 441 4 961
Над трудоспособна възраст 5 271 2 057 3 214 3 776 1 475 2 301
Симеоновград 8 745 4 397 4 348 6 994 3 534 3 460
Под трудоспособна възраст 1 993 1 014 979 1 703 868 835
В трудоспособна възраст 5 049 2 757 2 292 4 108 2 232 1 876
Над трудоспособна възраст 1 703 626 1 077 1 183 434 749
Стамболово 6 383 3 199 3 184 - - -
Под трудоспособна възраст 927 447 480 - - -
В трудоспособна възраст 3 788 2 082 1 706 - - -
Над трудоспособна възраст 1 668 670 998 - - -
Тополовград 9 115 4 513 4 602 4 553 2 204 2 349
Под трудоспособна възраст 1 158 583 575 602 306 296
В трудоспособна възраст 4 790 2 659 2 131 2 595 1 366 1 229
Над трудоспособна възраст 3 167 1 271 1 896 1 356 532 824
Харманли 24 113 12 165 11 948 18 830 9 485 9 345
Под трудоспособна възраст 4 097 2 131 1 966 3 289 1 706 1 583
В трудоспособна възраст 14 362 7 867 6 495 11 588 6 330 5 258
Над трудоспособна възраст 5 654 2 167 3 487 3 953 1 449 2 504
Хасково 83 632 39 998 43 634 67 086 31 781 35 305
Под трудоспособна възраст 13 213 6 748 6 465 10 762 5 523 5 239
В трудоспособна възраст 49 547 25 672 23 875 40 139 20 487 19 652
Над трудоспособна възраст 20 872 7 578 13 294 16 185 5 771 10 414
ШУМЕН 169 423 82 477 86 946 101 639 48 579 53 060
Под трудоспособна възраст 24 932 12 869 12 063 16 000 8 230 7 770
В трудоспособна възраст 101 643 53 532 48 111 61 929 31 905 30 024
Над трудоспособна възраст 42 848 16 076 26 772 23 710 8 444 15 266
Велики Преслав 11 816 5 789 6 027 6 741 3 249 3 492
Под трудоспособна възраст 1 540 789 751 905 467 438
В трудоспособна възраст 6 864 3 723 3 141 3 959 2 096 1 863
Над трудоспособна възраст 3 412 1 277 2 135 1 877 686 1 191
Венец 7 082 3 517 3 565 - - -
Под трудоспособна възраст 885 470 415 - - -
В трудоспособна възраст 4 199 2 262 1 937 - - -
Над трудоспособна възраст 1 998 785 1 213 - - -
Върбица 10 237 5 155 5 082 3 287 1 630 1 657
Под трудоспособна възраст 1 518 789 729 664 338 326
В трудоспособна възраст 6 400 3 466 2 934 2 086 1 092 994
Над трудоспособна възраст 2 319 900 1 419 537 200 337
Каолиново 12 803 6 397 6 406 1 524 775 749
Под трудоспособна възраст 1 819 963 856 190 106 84
В трудоспособна възраст 7 989 4 233 3 756 947 508 439
Над трудоспособна възраст 2 995 1 201 1 794 387 161 226
Каспичан 7 320 3 607 3 713 3 473 1 696 1 777
Под трудоспособна възраст 1 105 572 533 438 229 209
В трудоспособна възраст 4 330 2 307 2 023 2 083 1 102 981
Над трудоспособна възраст 1 885 728 1 157 952 365 587
Никола Козлево 6 244 3 146 3 098 - - -
Под трудоспособна възраст 1 176 624 552 - - -
В трудоспособна възраст 3 828 2 028 1 800 - - -
Над трудоспособна възраст 1 240 494 746 - - -
Нови пазар 15 486 7 552 7 934 10 707 5 227 5 480
Под трудоспособна възраст 2 459 1 261 1 198 1 751 932 819
В трудоспособна възраст 9 129 4 835 4 294 6 474 3 416 3 058
Над трудоспособна възраст 3 898 1 456 2 442 2 482 879 1 603
Смядово 5 952 2 879 3 073 3 565 1 724 1 841
Под трудоспособна възраст 812 404 408 554 274 280
В трудоспособна възраст 3 425 1 854 1 571 2 122 1 131 991
Над трудоспособна възраст 1 715 621 1 094 889 319 570
Хитрино 7 073 3 544 3 529 - - -
Под трудоспособна възраст 645 344 301 - - -
В трудоспособна възраст 3 903 2 131 1 772 - - -
Над трудоспособна възраст 2 525 1 069 1 456 - - -
Шумен 85 410 40 891 44 519 72 342 34 278 38 064
Под трудоспособна възраст 12 973 6 653 6 320 11 498 5 884 5 614
В трудоспособна възраст 51 576 26 693 24 883 44 258 22 560 21 698
Над трудоспособна възраст 20 861 7 545 13 316 16 586 5 834 10 752
ЯМБОЛ 114 361 55 833 58 528 79 063 38 142 40 921
Под трудоспособна възраст 18 688 9 557 9 131 13 869 7 049 6 820
В трудоспособна възраст 64 178 34 205 29 973 46 253 24 138 22 115
Над трудоспособна възраст 31 495 12 071 19 424 18 941 6 955 11 986
Болярово 3 435 1 724 1 711 1 063 539 524
Под трудоспособна възраст 423 212 211 110 67 43
В трудоспособна възраст 1 789 995 794 650 359 291
Над трудоспособна възраст 1 223 517 706 303 113 190
Елхово 13 530 6 687 6 843 8 947 4 320 4 627
Под трудоспособна възраст 1 938 989 949 1 212 600 612
В трудоспособна възраст 7 577 4 074 3 503 5 214 2 721 2 493
Над трудоспособна възраст 4 015 1 624 2 391 2 521 999 1 522
Стралджа 11 331 5 712 5 619 5 397 2 739 2 658
Под трудоспособна възраст 2 274 1 168 1 106 1 398 717 681
В трудоспособна възраст 6 012 3 332 2 680 3 058 1 665 1 393
Над трудоспособна възраст 3 045 1 212 1 833 941 357 584
Тунджа 22 409 11 166 11 243 - - -
Под трудоспособна възраст 2 904 1 523 1 381 - - -
В трудоспособна възраст 11 469 6 411 5 058 - - -
Над трудоспособна възраст 8 036 3 232 4 804 - - -
Ямбол 63 656 30 544 33 112 63 656 30 544 33 112
Под трудоспособна възраст 11 149 5 665 5 484 11 149 5 665 5 484
В трудоспособна възраст 37 331 19 393 17 938 37 331 19 393 17 938
Над трудоспособна възраст 15 176 5 486 9 690 15 176 5 486 9 690

*За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.
29.04.2022