Премини към основното съдържание

Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол

Динамичен ред: Pop_6.1.6_Pop_DR.xls

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 465 097 3 108 842 3 356 255 4 752 787 2 263 358 2 489 429 1 712 311 845 485 866 826
Северна и Югоизточна България
Северозападен 676 769 327 157 349 612 431 584 206 607 224 977 245 186 120 551 124 635
Видин 73 496 35 311 38 185 46 694 22 241 24 454 26 802 13 071 13 731
Враца 149 952 72 797 77 156 89 647 43 006 46 642 60 305 29 791 30 514
Ловеч 114 251 55 334 58 917 70 636 33 967 36 669 43 616 21 367 22 249
Монтана 117 143 56 806 60 337 75 089 36 083 39 006 42 054 20 723 21 331
Плевен 221 928 106 910 115 018 149 519 71 311 78 208 72 410 35 599 36 811
Северен централен 690 653 330 661 359 993 459 803 217 598 242 205 230 851 113 063 117 788
Велико Търново 205 214 98 166 107 049 142 877 67 693 75 184 62 338 30 473 31 865
Габрово 96 683 45 861 50 822 76 945 36 234 40 712 19 738 9 628 10 110
Разград 101 568 48 808 52 761 48 585 22 861 25 724 52 984 25 947 27 037
Русе 190 969 91 301 99 668 148 303 70 490 77 813 42 666 20 811 21 855
Силистра 96 220 46 526 49 694 43 094 20 321 22 774 53 126 26 206 26 921
Североизточен 825 762 398 172 427 591 616 022 294 054 321 968 209 741 104 118 105 623
Варна 431 025 207 578 223 447 362 695 173 579 189 116 68 331 34 000 34 331
Добрич 148 106 70 938 77 168 105 227 49 821 55 407 42 879 21 118 21 761
Търговище 96 610 46 910 49 701 54 251 25 808 28 443 42 360 21 102 21 258
Шумен 150 022 72 746 77 276 93 850 44 847 49 003 56 172 27 899 28 273
Югоизточен 951 026 458 193 492 833 685 152 326 670 358 482 265 874 131 523 134 351
Бургас 378 810 182 258 196 552 289 158 137 588 151 571 89 652 44 670 44 982
Сливен 171 039 82 495 88 544 111 838 53 150 58 689 59 201 29 346 29 856
Стара Загора 293 161 140 984 152 177 208 486 99 612 108 874 84 675 41 372 43 303
Ямбол 108 017 52 457 55 560 75 670 36 321 39 349 32 347 16 136 16 211
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 2 017 527 967 595 1 049 932 1 687 874 804 227 883 647 329 654 163 369 166 285
Благоевград 289 189 140 427 148 762 172 481 82 355 90 126 116 708 58 072 58 637
Кюстендил 109 503 52 649 56 854 74 988 35 738 39 251 34 515 16 912 17 604
Перник 112 515 53 869 58 646 88 078 41 781 46 297 24 437 12 088 12 349
София 228 885 111 783 117 102 137 789 66 567 71 222 91 096 45 216 45 880
София (столица) 1 277 436 608 868 668 569 1 214 539 577 786 636 753 62 898 31 082 31 816
Южен централен 1 303 361 627 065 676 296 872 354 414 203 458 151 431 007 212 862 218 145
Кърджали 141 651 69 600 72 052 59 353 28 326 31 027 82 299 41 274 41 025
Пазарджик 226 917 110 142 116 776 139 264 66 634 72 630 87 654 43 508 44 146
Пловдив 631 638 301 291 330 348 468 860 221 442 247 418 162 779 79 849 82 930
Смолян 94 253 45 173 49 081 53 943 25 736 28 207 40 311 19 437 20 874
Хасково 208 902 100 861 108 041 150 936 72 066 78 871 57 966 28 796 29 170
28.04.2023