Премини към основното съдържание

Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол

Динамичен ред: Pop_6.1.6_Pop_DR.xls

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 934 015 3 359 681 3 574 335 5 084 297 2 439 337 2 644 960 1 849 719 920 344 929 375
Северна и Югоизточна България 3 439 039 1 670 231 1 768 808 2 382 819 1 144 708 1 238 111 1 056 221 525 524 530 697
Северозападен 724 165 352 811 371 354 459 571 221 271 238 300 264 594 131 541 133 054
Видин 82 024 39 928 42 096 53 107 25 639 27 468 28 917 14 290 14 628
Враца 158 554 77 715 80 839 93 272 44 938 48 334 65 282 32 777 32 505
Ловеч 122 518 59 619 62 899 76 430 36 947 39 483 46 088 22 672 23 416
Монтана 126 198 61 644 64 555 80 753 38 895 41 859 45 445 22 749 22 696
Плевен 234 872 113 906 120 966 156 009 74 853 81 157 78 863 39 053 39 810
Северен централен 769 174 373 095 396 079 512 909 246 477 266 432 256 265 126 618 129 647
Велико Търново 231 143 111 602 119 541 162 362 77 755 84 607 68 781 33 847 34 934
Габрово 106 193 51 086 55 107 85 906 41 181 44 725 20 288 9 906 10 382
Разград 110 300 53 740 56 560 51 660 24 612 27 048 58 640 29 128 29 512
Русе 214 103 104 274 109 830 165 717 80 416 85 301 48 387 23 858 24 529
Силистра 107 435 52 394 55 042 47 266 22 514 24 752 60 170 29 880 30 290
Североизточен 923 550 449 334 474 217 674 597 324 701 349 897 248 953 124 633 124 320
Варна 470 005 228 669 241 336 392 856 190 063 202 793 77 149 38 606 38 544
Добрич 171 054 82 942 88 112 117 743 56 306 61 437 53 311 26 636 26 675
Търговище 110 471 53 915 56 556 59 821 28 461 31 360 50 650 25 454 25 196
Шумен 172 022 83 809 88 213 104 178 49 871 54 307 67 844 33 939 33 906
Югоизточен 1 022 151 494 992 527 159 735 742 352 260 383 483 286 409 142 733 143 677
Бургас 409 508 197 741 211 767 312 190 149 053 163 137 97 318 48 689 48 630
Сливен 183 335 88 999 94 336 120 028 57 486 62 542 63 307 31 513 31 794
Стара Загора 312 398 151 068 161 331 221 943 106 251 115 692 90 456 44 817 45 639
Ямбол 116 911 57 185 59 726 81 582 39 471 42 112 35 329 17 714 17 615
Югозападна и Южна централна България 3 494 976 1 689 450 1 805 527 2 701 478 1 294 629 1 406 849 793 498 394 821 398 678
Югозападен 2 089 666 1 008 438 1 081 228 1 757 320 842 636 914 685 332 346 165 803 166 543
Благоевград 301 916 146 800 155 116 181 825 86 840 94 985 120 091 59 960 60 131
Кюстендил 116 767 56 811 59 957 81 404 39 199 42 206 35 363 17 612 17 751
Перник 119 808 58 241 61 567 94 268 45 349 48 919 25 541 12 892 12 649
София 232 574 114 255 118 319 140 101 68 044 72 057 92 473 46 211 46 262
София (столица) 1 318 601 632 332 686 270 1 259 723 603 204 656 519 58 878 29 128 29 751
Южен централен 1 405 311 681 012 724 299 944 158 451 994 492 165 461 153 229 018 232 135
Кърджали 159 493 78 766 80 727 64 271 30 703 33 569 95 222 48 064 47 158
Пазарджик 252 038 123 268 128 770 158 114 76 467 81 648 93 924 46 802 47 123
Пловдив 666 600 319 994 346 606 501 949 238 828 263 121 164 651 81 166 83 485
Смолян 102 710 49 435 53 275 58 089 27 732 30 357 44 621 21 703 22 918
Хасково 224 471 109 549 114 922 161 736 78 265 83 471 62 735 31 284 31 451
12.04.2021