Премини към основното съдържание

Устойчиво развитие на България 2008

Публикувано на: 28.06.2010 - 17:05
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Социално-икономическо развитие;
• Устойчиво потребление и производство;
• Социално включване;
• Демографски промени;
• Обществено здраве;
• Промени в климата и чиста енергия;
• Устойчив транспорт;
• Природни ресурси;
• Глобално партньорство;
• Добро управление.
Публикацията е предназначена за широк кръг потребители: за органите и институциите, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, а също и за неправителствените организации и всички обществени кръгове, които активно работят в областта на тази проблематика.
Изданието е печатно и на електронен носител (CD).
 
Цена на печатното издание: 15.00 лева
Цена на електронното издание (на CD): 12.00 лева
Комплект: 18.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ