Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси през 2021 година

Публикувано на: 29.04.2022 - 11:00

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души, или с 1.1%.

През 2021 г. в страната са регистрирани 58 678 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 408 деца.

Броят на умрелите през 2021 г. е 148 995 души, а коефициентът на обща смъртност - 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260.

Прессъобщение