Премини към основното съдържание

Районите, областите и общините в Република България 2012

Публикувано на: 25.03.2014 - 16:37

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни за демографското, социално-икономическото и екологичното състояние на районите, областите и общините в Република България за 2012 г., като са подбрани най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на административно-териториалните и териториалните единици. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България територията на страната се разделя на две статистически зони, съответстващи на ниво NUTS1 от класификацията NUTS на Евростат - „Северна и Югоизточна България” и „Югозападна и Южна централна България”. Статистическите зони се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS2. Статистическите райони, от своя страна, се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS3 от класификацията NUTS.

Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.

Публикацията се публикува на интернет страницата на НСИ, но може да бъде закупена и на електронен носител (CD).

Цена за CD: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ