Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси през 2022 година

Публикувано на: 28.04.2023 - 11:00

По данни от текущата демографска статистика населението на страната в края на 2022 г. е 6 447 710 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 34 774 души, или с 0.5%.

През 2022 г. в страната са регистрирани 56 596 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 082 деца.

Броят на умрелите през 2022 г. е 118 814 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 30 181.

Прессъобщение