Премини към основното съдържание

Жените и мъжете в Република България 2018

Публикувано на: 14.12.2018 - 11:20
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

Изданието е печатно и на електронен носител.

Цена на печатното издание: 5.00 лева
Цена на електронното издание: 3.00 лева
Цена на комплекта: 6.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
•  НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
•  Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
•  В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
•  По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ