Премини към основното съдържание

Население 2007

Публикувано на: 23.07.2008 - 00:00
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) публикация "Население 2007". Изданието съдържа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя на населението по пол и възраст и за неговото естествено и механично движение.
В публикацията са включени данни за броя на населението към края на годината и за средногодишното население през съответната година.
Информацията за естественото и механичното движение на населението обхваща данни за сключените бракове, ражданията, умиранията, бракоразводите и миграцията. Изчислени са и са представени синтетични демографски показатели, характеризиращи раждаемостта, общата и детската смъртност, брачността и бракоразводността.
Данните за населението и демографските събития са представени на национално и регионално ниво в съответствие с административно-териториалното деление на страната - райони за планиране, области и общини. Отчетени са промените в селищната структура през годината и са описани в приложението.
В изданието са включени анализ на основните тенденции в развитието на демографските процеси в България и кратки методологични бележки.
Публикуваната информация е в синтезиран вид и е предназначена за широк кръг потребители.
Националният статистически институт предлага на своите потребители и електронна версия на изданието.
 
Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 10.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 18.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ