Премини към основното съдържание

Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.8_Pop_DR.xls

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Статистически райони
Области
2021
Естествен прираст
(брой)
Естествен прираст
(‰)
общо град село общо град село
Общо за страната -90 317 -52 732 -37 585 -13.2 -10.5 -20.2
Северна и Югоизточна България            
Северозападен -14 730 -7 241 -7 489 -20.7 -16.1 -28.7
Видин -2 054 -929 -1 125 -25.7 -17.9 -39.9
Враца -3 122 -1 449 -1 673 -20.0 -15.8 -26.2
Ловеч -2 332 -1 176 -1 156 -19.2 -15.7 -24.9
Монтана -2 862 -1 308 -1 554 -23.1 -16.6 -34.7
Плевен -4 360 -2 379 -1 981 -18.9 -15.6 -25.3
Северен централен -13 727 -7 551 -6 176 -18.1 -15.0 -24.1
Велико Търново -3 908 -1 916 -1 992 -17.2 -12.0 -29.0
Габрово -2 305 -1 560 -745 -22.1 -18.7 -35.4
Разград -1 885 -833 -1 052 -17.3 -16.5 -18.1
Русе -3 703 -2 380 -1 323 -17.6 -14.7 -26.9
Силистра -1 926 -862 -1 064 -18.2 -18.6 -17.8
Североизточен -11 522 -6 956 -4 566 -12.6 -10.5 -18.3
Варна -4 322 -2 997 -1 325 -9.2 -7.7 -16.8
Добрич -2 804 -1 765 -1 039 -16.6 -15.2 -19.6
Търговище -1 822 -818 -1 004 -16.7 -13.8 -20.1
Шумен -2 574 -1 376 -1 198 -15.1 -13.5 -17.5
Югоизточен -11 726 -7 034 -4 692 -11.6 -9.7 -16.2
Бургас -4 068 -2 776 -1 292 -9.9 -8.9 -13.2
Сливен -1 622 -1 034 -588 -9.0 -8.7 -9.3
Стара Загора -4 357 -2 402 -1 955 -14.1 -11.2 -20.9
Ямбол -1 679 -822 -857 -14.6 -10.4 -24.0
Югозападна и Южна централна България            
Югозападен -20 711 -14 210 -6 501 -9.9 -8.2 -19.3
Благоевград -3 201 -1 551 -1 650 -10.6 -8.5 -13.9
Кюстендил -2 534 -1 373 -1 161 -22.0 -17.2 -33.2
Перник -2 529 -1 590 -939 -21.2 -17.1 -35.8
София -3 672 -1 607 -2 065 -15.5 -11.5 -21.4
София (столица) -8 775 -8 089 -686 -6.8 -6.5 -11.6
Южен централен -17 901 -9 740 -8 161 -12.8 -10.4 -17.7
Кърджали -1 788 -481 -1 307 -11.1 -7.4 -13.5
Пазарджик -3 500 -1 986 -1 514 -14.0 -12.8 -16.2
Пловдив -7 480 -4 648 -2 832 -11.3 -9.3 -17.0
Смолян -1 689 -701 -988 -16.8 -12.2 -22.8
Хасково -3 444 -1 924 -1 520 -15.5 -12.1 -24.3
29.04.2022