Премини към основното съдържание

Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.8_Pop_DR.xls

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Статистически райони
Области
2020
Естествен прираст
(брой)
Естествен прираст
(‰)
общо град село общо град село
Общо за страната -65 649 -36 123 -29 526 -9.5 -7.1 -16.0
Северна и Югоизточна България -38 379 -20 379 -18 000 -11.2 -8.5 -17.1
Северозападен -11 243 -5 189 -6 054 -15.5 -11.3 -22.9
Видин -1 796 -771 -1 025 -21.9 -14.5 -35.5
Враца -2 205 -876 -1 329 -13.9 -9.4 -20.4
Ловеч -1 772 -843 -929 -14.5 -11.0 -20.2
Монтана -2 293 -1 084 -1 209 -18.2 -13.4 -26.7
Плевен -3 177 -1 615 -1 562 -13.5 -10.4 -19.8
Северен централен -10 718 -5 771 -4 947 -13.9 -11.3 -19.3
Велико Търново -2 837 -1 297 -1 540 -12.3 -8.0 -22.4
Габрово -1 922 -1 316 -606 -18.1 -15.3 -29.8
Разград -1 564 -659 -905 -14.2 -12.7 -15.5
Русе -2 889 -1 786 -1 103 -13.5 -10.8 -22.8
Силистра -1 506 -713 -793 -14.0 -15.1 -13.2
Североизточен -8 028 -4 614 -3 414 -8.7 -6.9 -13.7
Варна -2 711 -1 739 -972 -5.7 -4.4 -12.6
Добрич -2 038 -1 245 -793 -11.9 -10.5 -14.9
Търговище -1 388 -601 -787 -12.5 -10.0 -15.5
Шумен -1 891 -1 029 -862 -11.0 -9.9 -12.7
Югоизточен -8 390 -4 805 -3 585 -8.2 -6.5 -12.5
Бургас -2 708 -1 700 -1 008 -6.6 -5.5 -10.4
Сливен -1 169 -761 -408 -6.4 -6.3 -6.4
Стара Загора -3 162 -1 709 -1 453 -10.1 -7.7 -16.0
Ямбол -1 351 -635 -716 -11.5 -7.8 -20.3
Югозападна и Южна централна България -27 270 -15 744 -11 526 -7.8 -5.8 -14.5
Югозападен -13 734 -8 554 -5 180 -6.6 -4.9 -15.6
Благоевград -2 308 -1 025 -1 283 -7.6 -5.6 -10.7
Кюстендил -2 014 -1 077 -937 -17.2 -13.2 -26.5
Перник -1 952 -1 144 -808 -16.3 -12.2 -31.6
София -2 847 -1 217 -1 630 -12.3 -8.7 -17.6
София (столица) -4 613 -4 091 -522 -3.5 -3.3 -8.9
Южен централен -13 536 -7 190 -6 346 -9.6 -7.6 -13.8
Кърджали -1 119 -278 -841 -7.1 -4.4 -8.8
Пазарджик -2 684 -1 593 -1 091 -10.7 -10.0 -11.7
Пловдив -5 507 -3 238 -2 269 -8.3 -6.4 -13.8
Смолян -1 476 -565 -911 -14.4 -9.7 -20.5
Хасково -2 750 -1 516 -1 234 -12.3 -9.4 -19.7
12.04.2021