Премини към основното съдържание

Районите и областите в България 2002 - 2006

Публикувано на: 30.06.2008 - 00:00
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба публикацията "Районите и областите в Република България 2002 - 2006".
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни за демографското, социално-икономическото и екологичното състояние на областите и районите за планиране в Република България за периода 2002 - 2006 година. По отношение на областите и районите за планиране, тя е продължение на публикацията за периода 1997 - 2001 година. Районите за планиране са териториални единици, създадени през 2000 г., а от 2005 г. Република България е разделена на Северна и Южна, които съгласно постигнатите договорености с Евростат се признават за съответстващи на единиците от ниво 1 от Европейската номенклатура на териториалните единици за статистически цели (NUTS).
Подбрани са най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на териториалните единици. Част от данните са поместени в други тематични публикации на НСИ, но тук те са систематизирани в териториален аспект.
Представената информация е разнообразна и обхваща в максимална степен за ограничения обем на публикацията многообразието в социално-икономическото развитие на страната. За точното интерпретиране на показателите и данните е желателно потребителите имат предвид бележките и препратките към други публикации, цитирани в методологичните бележки.
Отчитайки нарастващата потребност от анализ на регионалните различия и изграждането на регионална политика в съответствие с европейските изисквания, Националният статистически институт се стреми да предоставя редовно на всички заинтересовани институции информация, съответстваща на тези потребности. За времето между петгодишните печатни издания като настоящото потребителите могат да ползват съответните електронни издания. При необходимост от данни на по-ниско ниво (общини) могат да бъдат ползвани публикациите на 28-те областни статистически бюра.
 
Цена: 16.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ