Премини към основното съдържание

Районите, областите и общините в Република България 2019

Публикувано на: 02.03.2021 - 12:24

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.

Изданието съдържа данни за демографското и социално-икономическото състояние и околната среда на районите, областите и общините в Република България за 2019 г., като са подбрани най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на административно-териториалните и териториалните единици. Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България територията на страната се разделя на две статистически зони, съответстващи на ниво NUTS1 от класификацията NUTS на Евростат - Северна и Югоизточна България и Югозападна и Южна централна България. Те се формират от 6-те статистически района, които съответстват на ниво NUTS2. Статистическите райони от своя страна се формират от 28-те области, които съответстват на ниво NUTS3 от класификацията NUTS.

Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.

Изданието се публикува на интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена за CD: 18.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:

• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ на НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2

• Териториалните статистически бюра на НСИ.

 

Заплащането се извършва по следния ред:

• В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ на НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.

• По банков път

Банкова сметка на НСИ

IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - СОФИЯ