Премини към основното съдържание

Жилища към 7 септември 2021 година

Публикувано на: 15.06.2023 - 11:00

По данни от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. към 7 септември в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година.

През периода 2011 - 2021 г. е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13.3%), така и в селата (2.5%).

Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) - 755 889, или 17.7% от жилищния фонд в страната.

Средната площ на едно жилище е 80.3 кв. м. Областите с най-голяма средна площ на едно жилище са Кърджали - 91.4 кв. м., Благоевград - 89.7 кв. м, и Смолян - 86.9 кв. м, а с най-малка - Враца (72.2 кв. м) и Перник (72.6 кв. м).

1 030 295, или 24.2% от жилищата в страната са изцяло санирани.

Енергоспестяваща дограма имат 1 657 577, или 38.9% от жилищата в страната.

Нивото на достъпност на жилищния фонд в страната за хора с намалена подвижност е ниско.

Прессъобщение