Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - АПРИЛ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 142.6 -2.5
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 175.3 3.0
Търговия с автомобили G451 171.8 -4.8
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 83.5 -2.0
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 163.5 0.0
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 137.5 -3.4
Търговия на едро чрез посредничество G461 96.7 -5.1
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 169.3 -11.0
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 94.7 -3.7
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 145.5 -2.1
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 199.9 1.5
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 139.5 0.2
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 140.9 -10.8
Неспециализирана търговия на едро G469 130.5 -6.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 147.0 -0.8
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 155.2 -0.3
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 129.9 -0.5
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 156.3 0.1
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 178.2 0.3
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 137.6 3.4
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 177.6 -0.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 152.0 -7.0
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 167.7 -1.4
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 164.6 -1.7
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 128.3 -0.6
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 179.2 0.6
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 141.9 0.2
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 116.9 1.2
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 454.4 -2.3

1 - Предварителни данни
10.06.2022