Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 122.8 -0.4
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 173.8 2.8
Търговия с автомобили G451 190.0 1.3
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 121.8 16.0
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 138.2 3.9
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 118.0 -1.2
Търговия на едро чрез посредничество G461 79.1 14.1
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 127.5 -11.7
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 92.7 -1.0
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 131.3 3.2
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 174.2 6.7
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 110.5 3.3
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 116.5 -3.1
Неспециализирана търговия на едро G469 128.5 -9.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 123.0 0.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 131.7 0.3
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 116.2 0.3
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 130.8 0.6
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 142.8 1.3
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 106.0 0.3
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 150.7 0.6
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 127.5 4.0
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 143.3 3.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 139.4 1.2
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 114.2 -0.3
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 151.9 -0.6
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 130.3 3.0
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 92.6 -0.6
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 407.8 -2.3

1 - Предварителни данни
10.11.2021