Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2023 година

Публикувано на: 09.06.2023 - 11:00

През април 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 2.0% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Понижение е отчетено във всички големи групи: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.1%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%.

Оборотът в търговията на дребно намалява с 2.7% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

При търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали намалението е с 6.7%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено нарастване със 7.3%. Търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия запазва нивото от предходния месец.

Прессъобщение