Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през февруари 2024 година

Публикувано на: 05.04.2024 - 11:00

През февруари 2024 г. се наблюдава увеличение на оборота с 0.9% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 2.8 и 1.4%. Намаление с 0.7% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

Търговският оборот нараства с 3.2% спрямо февруари 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През февруари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 10.3% и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.7%, докато при автомобилните горива и смазочните материали се наблюдава намаление с 14.0%.

Прессъобщение