Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2023 година

Публикувано на: 10.07.2023 - 11:00

През май 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.5% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение - с 0.3%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.8% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

По-голям оборот се наблюдава във всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.0%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.6%) и при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.4%).

Прессъобщение