Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през март 2024 година

Публикувано на: 09.05.2024 - 11:00

През март 2024 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление на оборота е отчетено при всички големи групи: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.3%, с хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.8%, и при автомобилните горива и смазочните материали - с 0.4%.

Търговският оборот нараства с 0.3% спрямо март 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През март 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.6%, регистрирано е намаление при автомобилните горива и смазочните материали - с 15.5%, докато търговията с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, запазва нивото си от предходната година.

Прессъобщение