Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за февруари 2011 година

Публикувано на: 07.04.2011 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни, оборотът в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през февруари 2011 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 0.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение