Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за декември 2010 година

Публикувано на: 07.02.2011 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през декември 2010 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение