Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през август 2023 година

Публикувано на: 10.10.2023 - 11:00

През август 2023 г. оборотът по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ запазва нивото от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Регистрирано е намаление на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%, докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение - с 1.8%.

Оборотът в търговията на дребно е без изменение спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Нарастване на оборота се наблюдава в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 5.6%). Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.8%), и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.8%).

Прессъобщение