Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за септември 2011 година

Публикувано на: 07.11.2011 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през септември 2011 г. е с 0.3% под равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 3.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение