Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за август 2011 година

Публикувано на: 07.10.2011 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени през август 2011 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец. За същия раздел оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи спад от 2.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение