Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през септември 2023 година

Публикувано на: 10.11.2023 - 11:00

През септември 2023 г. оборотът по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ запазва нивото от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Регистрирано е нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.3%, докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, се наблюдава намаление - съответно с 0.2 и 0.1%.

Оборотът в търговията на дребно е без изменение спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Увеличение на оборота е отчетено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 4.4%), и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.2%). Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.3%).

Прессъобщение