Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2023 година

Публикувано на: 10.03.2023 - 11:00

През януари 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.0%), докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано намаление (с 0.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 5.6% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

Прессъобщение