Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Общо G 146.2 20.9
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 138.9 27.0
Търговия с автомобили G451 136.8 25.2
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 139.3 21.4
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 144.3 33.2
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 148.8 22.5
Търговия на едро чрез посредничество G461 83.0 -45.2
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 256.1 19.9
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 115.2 -0.2
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 144.5 14.5
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 135.9 8.5
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 126.3 15.7
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 142.2 61.6
Неспециализирана търговия на едро G469 139.5 12.3
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 141.1 15.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 147.8 12.4
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 138.6 10.0
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 142.5 18.2
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 155.5 14.3
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 110.8 -8.2
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 161.5 13.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 155.6 16.6
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 138.1 35.1
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 158.5 15.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 136.2 11.4
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 163.2 4.9
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 156.2 2.2
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 111.9 32.7
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 380.7 -2.1

1 - Предварителни данни
10.11.2021