Премини към основното съдържание

Издадени през годината разрешения за пребиваване на граждани на трети страни по причини и продължителност на пребиваването

Динамичен ред: Pop_5.2.1_Resper.xls