Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения - общо и в това число при турнета на музикалните колективи

Динамичен ред: Culture_7.7.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ - ОБЩО И В ТОВА ЧИСЛО ПРИ ТУРНЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ КОЛЕКТИВИ, ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
  Музикални колективи Места Представления Посещения
общо в т. ч. при турнета общо в т .ч. при турнета
в страната в чужбина в страната в чужбина
Общо за страната 54 16 531 1 031 511 3 292 540 176 295 3 000
Държавни 10 5 415 342 117 - 67 054 27 683 -
Общински 31 11 116 576 383 3 197 126 147 682 3 000
Частни 13 - 113 11 - 28 360 930 -
23.05.2022