Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения - общо и в това число при турнета на музикалните колективи

Динамичен ред: Culture_7.7.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ - ОБЩО И В ТОВА ЧИСЛО ПРИ ТУРНЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ КОЛЕКТИВИ, ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
  Музикални колективи Места Представления Посещения
общо в т. ч. при турнета общо в т .ч. при турнета
в страната в чужбина в страната в чужбина
Общо за страната 54 9 444 873 389 4 232 592 120 052 1 500
Държавни 10 6 025 286 25 - 66 638 5 894 -
Общински 31 2 839 495 329 4 146 414 109 438 1 500
Частни 13 580 92 35 - 19 540 4 720 -
21.05.2021