Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения - общо и в това число при турнета на театрите

Динамичен ред: Culture_7.6.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ - ОБЩО И В ТОВА ЧИСЛО ПРИ ТУРНЕТА НА ТЕАТРИТЕ, ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
  Театри Места общо Представления Посещения
в т.ч. при турнета общо в т.ч. при турнета
в страната в чужбина в страната в чужбина
Общо за страната 71 28 634 7 021 2 306 6 768 521 327 155 470
Държавни 48 23 611 5 842 1 861 4 661 612 285 828 220
Общински 12 3 192 697 223 1 67 699 19 480 150
Частни 11 1 831 482 222 1 39 210 21 847 100
21.05.2021