Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения - общо и в това число при турнета на театрите

Динамичен ред: Culture_7.6.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ - ОБЩО И В ТОВА ЧИСЛО ПРИ ТУРНЕТА НА ТЕАТРИТЕ, ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
  Театри Места Представления Посещения
общо в т.ч. при турнета общо в т.ч. при турнета
в страната в чужбина в страната в чужбина
Общо за страната 71 29 679 9 970 3 510 494 885 408 384 111 53 874
Държавни 49 25 414 8 340 2 635 492 735 325 280 179 53 474
Общински 11 2 720 1 143 518 2 80 953 43 752 400
Частни 11 1 545 487 357 0 69 130 60 180 0
23.05.2022