Премини към основното съдържание

Театри по статистически райони

Динамичен ред: Culture_7.4.xls

ТЕАТРИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
Статистически райони Театри Сцени Места Представления Посещения
Общо за страната 71 112 28 634 7 021 768 521
Северна и Югоизточна България
Северозападен 7 14 3 307 484 36 789
Северен централен 9 15 3 588 851 82 800
Североизточен 7 13 3 221 953 90 096
Югоизточен 12 15 4 733 1 100 105 899
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 26 43 10 193 2 678 322 974
Южен централен 10 12 3 592 955 129 963
21.05.2021