Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения и приходи в театрите по форма на собственост

Динамичен ред: Culture_7.5.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ И ПРИХОДИ В ТЕАТРИТЕ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
  Театри - бр. Места - бр. Представления - бр. Посещения - бр. Приходи  - хил. лв.
Общо1 в това число:
общо на един театър общо средно на един театър средно на едно предста-вление от билети от участия в турнета в страната от участия в турнета в чужбина от участия в Европейски проекти и програми
Общо за страната 71 29 679 9 970 140 885 408 12 471 89 118 688 10 731 2 275 7 95
Държавни театри 49 25 414 8 340 170 735 325 15 007 88 108 247 8 961 2 187 4 52
Общински театри 11 2 720 1 143 104 80 953 7 359 71 8 979 583 88 2 -
Частни театри 11 1 545 487 44 69 130 6 285 142 1 462 1 187 - - 43

1 Включва субсидиите от републиканския и от местния бюджет; приходи от билети, турнета, дарения и спонсори.
23.05.2022