Премини към основното съдържание

Места, представления, посещения и приходи в театрите по форма на собственост

Динамичен ред: Culture_7.5.xls

МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ И ПРИХОДИ В ТЕАТРИТЕ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
  Театри - бр. Места - бр. Представления - бр. Посещения - бр. Приходи  - хил. лв.
Общо1 в това число:
общо на един театър общо средно на един театър средно на едно предста-вление от
билети
от участия в турнета в страната от участия в турнета в чужбина от участия в Европейски проекти и програми
Общо за страната 71 28 634 7 021 99 768 521 10 824 109 94 624 9 294 2 556 42 230
Държавни театри 48 23 611 5 842 122 661 612 13 784 113 85 048 7 068 2 434 40 154
Общински театри 12 3 192 697 58 67 699 5 642 97 7 642 588 113 - -
Частни театри 11 1 831 482 44 39 210 3 565 81 1 934 1 638 9 2 76

1 Включва субсидиите от републиканския и от местния бюджет; приходи от билети, турнета, дарения и спонсори.
21.05.2021