Премини към основното съдържание

Театри

Динамичен ред: Culture_7.1.xls

ТЕАТРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
  2020
Театри - бр. 71
Драматични 35
Оперни и балет 7
Оперетни 2
Куклени 20
Драматично-куклени 7
Места - бр. 28 634
Драматични 15 246
Оперни и балет 5 228
Оперетни 1 060
Куклени 3 177
Драматично-куклени 3 923
Представления - бр. 7 021
Драматични 3 021
Оперни и балет 630
Оперетни 136
Куклени 2 338
Драматично-куклени 896
Среден брой представления на един театър - бр. 99
Постановки - бр. 1 405
в това число: нови 176
Посещения - хил. 769
Драматични 371
Оперни и балет 137
Оперетни 29
Куклени 132
Драматично-куклени 100
Среден брой посещения  
На един театър - хил. 11
На едно представление - бр. 109
21.05.2021