Премини към основното съдържание

Музикални колективи

Динамичен ред: Culture_7.2.xls

МУЗИКАЛНИ КОЛЕКТИВИ1 ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Брой)
  2020
Музикални колективи 54
Представления 873
на един музикален колектив 16
Посетители 232 592
на едно представление 266

1 Филхармонии; Ансамбли за народни песни и танци; Оркестри.
21.05.2021