Премини към основното съдържание

Музикални колективи

Динамичен ред: Culture_7.2.xls

МУЗИКАЛНИ КОЛЕКТИВИ 1
(Брой)
  2021
Музикални колективи 54
Представления 1 031
на един музикален колектив 19
Посетители общо 292 540
на едно представление 284

1 Филхармонии; Ансамбли за народни песни и танци; Оркестри.
23.05.2022