Премини към основното съдържание

Библиотеки по статистически райони

Динамичен ред: Culture_2.6.xls

БИБЛИОТЕКИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Статистически райони Библиотеки - бр. Библиотечен фонд - хил. Читатели - хил. Посещения - хил. Зает библиотечен фонд - хил.
Общо за страната 47 35 312 205 3 330 4 838
Северна и Югоизточна България
Северозападен 5 1 481 9 151 306
Северен централен 9 3 396 36 847 892
Североизточен 6 2 900 30 425 527
Югоизточен 7 2 565 22 327 609
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 13 21 633 72 1 302 1 925
Южен централен 7 3 337 36 277 579
21.05.2021