Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.4.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
  Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв.
общо от бюджета от собствени мероприятия други общо за работна заплата и възнаграждения (вкл. социални осигуровки и надбавки) в т.ч. други
на библио-текарите
Общо 41 296 39 048 1 077 1 172 40 322 28 091 20 931 9 177
Национална библиотека 5 335 5 133 191 11 5 162 3 018 2 716 2 085
Регионални 25 507 24 243 409 855 24 725 17 463 12 932 6 110
Читалищни и градски библиотеки 1 121 927 14 180 1 112 810 668 224
Към висши училища 7 008 6 652 263 94 6 916 4 706 3 746 677
Специални 2 326 2 094 200 31 2 407 2 095 869 82
23.05.2022