Премини към основното съдържание

Приходи и разходи на библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.4.xls

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
  Приходи - хил. лв. Разходи - хил. лв.
общо от бюджета от собствени мероприятия други общо за работна заплата и възнаграждения (вкл. социални осигуровки и надбавки) в т.ч. други
на библио-текарите
Общо 35 764 33 188 1 601 975 35 098 24 639 18 048 7 841
Национална библиотека 4 383 4 151 190 42 4 151 2 503 1 963 1 589
Регионални 21 636 20 543 324 768 21 340 14 639 10 649 5 560
Читалищни и градски библиотеки 1 006 937 16 54 960 724 621 181
Към висши училища 6 433 5 576 778 80 6 342 4 833 3 886 396
Специални 2 305 1 980 293 31 2 305 1 941 929 117
21.05.2021