Премини към основното съдържание

Персонал в библиотеките по завършена степен на образование, статистически райони и области

Динамичен ред: Culture_2.5.xls

ПЕРСОНАЛ В БИБЛИОТЕКИТЕ ПО ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
 
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо По завършена степен на образование
с висше образование със средно образование без средно образование
всичко в това число: всичко в т.ч. с библиотечен курс
с висше библиотечно с библиотечен курс
Общо за страната 1 640 1 411 1 012 178 223 34 17
Северна и Югоизточна България
Северозападен 124 124 91 10 10 - -
Видин 24 22 16 1 2 - -
Враца 26 26 26 - - - -
Ловеч 27 27 18 7 - - -
Монтана - - - - - - -
Плевен 47 39 31 2 8 - -
Северен централен 222 179 118 24 38 5 5
Велико Търново 77 67 47 8 10 1 -
Габрово 20 18 11 7 2 2 -
Разград 30 24 9 9 6 - -
Русе 65 48 33 - 12 2 5
Силистра 30 22 18 - 8 - -
Североизточен 182 161 128 20 21 4 -
Варна 59 55 38 15 4 3 -
Добрич 27 25 21 - 2 - -
Търговище 34 29 29 - 5 0 -
Шумен 62 52 40 5 10 1 -
Югоизточен 172 151 116 22 21 1 -
Бургас 52 42 29 10 10 - -
Сливен 24 24 22 2 - - -
Стара Загора 78 67 47 10 11 1 -
Ямбол 18 18 18 - - - -
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 687 598 447 50 86 19 3
Благоевград 42 36 15 21 6 - -
Кюстендил 24 24 19 5 - - -
Перник 22 22 21 1 - - -
София (столица) 599 516 392 23 80 19 3
Южен централен 255 199 112 52 47 5 9
Кърджали 19 19 5 14 - - -
Пазарджик 39 28 23 4 11 2 -
Пловдив 137 101 54 29 33 3 3
Смолян 18 18 13 5 - - -
Хасково 41.5 32.5 17 - 3 - 6
21.05.2021