Премини към основното съдържание

Други библиотечни документи в библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.2.xls

ДРУГИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ1 В БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
 
(Брой)
  Библиотеки Други библиотечни документи Заети други библиотечни документи
наличност
на 1. 01
набавени отчислени наличност
на 31. 12
Общо 47 10 254 000 148 848 9 062 10 393 786 482 147
Национална библиотека 1 4 702 665 923 - 4 703 588 11 988
Регионални 26 884 160 5 550 5 072 884 638 74 845
Читалищни и градски библиотеки 4 25 296 60 - 25 356 707
Към висши училища 12 962 905 126 963 107 1 089 761 391 419
Специални 4 3 678 974 15 352 3 883 3 690 443 3 188

1 Аудио-визуални и електронни документи, графични и картографски издания, патенти и стандарти, микроформи
21.05.2021