Премини към основното съдържание

Други библиотечни документи в библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.2.xls

ДРУГИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ1 В БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
 
(Брой)
  Библиотеки Други библиотечни документи Заети други библиотечни документи
наличност на 1. 01 набавени отчислени наличност на 31. 12
Общо 47 10 392 611 86 669 6 730 10 472 550 442 500
Национална библиотека 1 4 703 588 1 322 - 4 704 910 12 437
Регионални 26 883 353 6 191 5 472 884 072 53 686
Читалищни и градски библиотеки 4 25 356 47 - 25 403 1 411
Към висши училища 12 1 089 872 58 766 2 1 148 636 372 483
Специални 4 3 690 442 20 343 1 256 3 709 529 2 483

1 Аудио-визуални и електронни документи, графични и картографски издания, патенти и стандарти, микроформи
23.05.2022