Премини към основното съдържание

Библиотеки по вид

Динамичен ред: Culture_2.1.xls

БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВИД
Библиотеки по вид Библиотеки -
бр.
Библиотечен фонд - хил. Читатели -
хил.
Зает библиотечен фонд - хил.
общо в т .ч .
книги
общо в т .ч .
книги
Общо 47 35 312 19 135 205 4 838 3 567
Национална библиотека 1 8 321 1 881 19 692 308
Регионални 26 11 948 10 100 111 2 630 2 274
Читалищни и градски библиотеки 4 1 019 953 7 153 114
Към висши училища 12 7 462 4 765 62 1 316 829
Специални 4 6 562 1 436 6 47 41
21.05.2021