Премини към основното съдържание

Библиотеки по вид

Динамичен ред: Culture_2.1.xls

БИБЛИОТЕКИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ВИД
Библиотеки по вид Библиотеки - бр. Библиотечен фонд - хил. Читатели - хил. Зает библиотечен фонд - хил.
общо в т .ч . книги общо в т .ч . книги
Общо 47 35 480 19 179 221 4 807 3 591
Национална библиотека 1 8 380 1 904 23 730 313
Регионални 26 11 956 10 107 127 2 838 2 527
Читалищни и градски библиотеки 4 1 021 954 8 157 129
Към висши училища 12 7 534 4 774 57 1 042 589
Специални 4 6 590 1 439 5 41 32
23.05.2022