Премини към основното съдържание

Продължаващи издания в библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.3.xls

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
 
(Брой)
  Библиотеки Продължаващи издания Заети продължаващи издания Получавани през годината продължаващи издания - заглавия
наличност на 1. 01 набавени отчислени наличност на 31. 12
Общо 47 5 782 868 59 156 12 849 5 829 175 774 094 46 571
Национална библиотека 1 1 736 180 34 094 - 1 770 274 404 675 29 511
Регионални библиотеки 26 962 589 11 428 8 594 965 423 256 830 4 807
Читалищни и градски библиотеки 4 40 986 214 23 41 177 26 111 177
Към висши училища 12 1 607 024 4 462 656 1 610 830 80 450 2 419
Специални 4 1 436 089 8 958 3 576 1 441 471 6 028 9 657
23.05.2022