Премини към основното съдържание

Продължаващи издания в библиотеките по вид библиотеки

Динамичен ред: Culture_2.3.xls

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВИД БИБЛИОТЕКИ
 
(Брой)
  Библиотеки Продължаващи издания Заети продължаващи издания Получавани през годината продължаващи издания - заглавия
наличност
на 1. 01
набавени отчислени наличност
на 31. 12
Общо 47 5 733 567 63 058 13 384 5 783 241 789 488 20 558
Национална библиотека 1 1 699 347 36 833 - 1 736 180 372 009 3 208
Регионални библиотеки 26 962 940 11 568 11 369 963 139 281 338 5 259
Читалищни и градски библиотеки 4 40 772 214 - 40 986 38 297 209
Към висши училища 12 1 603 145 3 809 107 1 606 847 95 337 2 276
Специални 4 1 427 363 10 634 1 908 1 436 089 2 507 9 606
21.05.2021