Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 935 105 352 978 1 286 483 1 310 680 617 260 194 383 173 321
в градовете 2 613 418 290 915 984 130 852 906 329 091 82 425 73 951
в селата 1 321 687 62 063 302 353 457 774 288 169 111 958 99 370
Северна и Югоизточна България 2 110 935 177 703 665 724 706 477 361 696 113 441 85 894
в градовете 1 342 059 147 923 506 557 421 832 182 823 45 319 37 605
в селата 768 876 29 780 159 167 284 645 178 873 68 122 48 289
Северозападен район 510 219 37 994 145 346 175 708 94 586 33 382 23 203
в градовете 274 328 29 644 100 021 87 284 37 073 11 486 8 820
в селата 235 891 8 350 45 325 88 424 57 513 21 896 14 383
Видин 67 673 4 292 18 223 24 041 12 386 4 754 3 977
в градовете 32 765 3 480 11 386 10 801 4 404 1 510 1 184
в селата 34 908 812 6 837 13 240 7 982 3 244 2 793
Враца 110 490 10 644 33 973 37 522 18 034 5 986 4 331
в градовете 58 429 9 132 23 427 17 023 5 643 1 728 1 476
в селата 52 061 1 512 10 546 20 499 12 391 4 258 2 855
Ловеч 94 679 6 842 25 527 31 562 18 792 7 060 4 896
в градовете 47 069 3 734 15 478 15 815 7 769 2 442 1 831
в селата 47 610 3 108 10 049 15 747 11 023 4 618 3 065
Монтана 91 002 6 038 24 853 31 090 18 397 6 409 4 215
в градовете 47 982 4 459 16 769 15 024 7 474 2 396 1 860
в селата 43 020 1 579 8 084 16 066 10 923 4 013 2 355
Плевен 146 375 10 178 42 770 51 493 26 977 9 173 5 784
в градовете 88 083 8 839 32 961 28 621 11 783 3 410 2 469
в селата 58 292 1 339 9 809 22 872 15 194 5 763 3 315
Северен централен район 467 407 31 758 133 087 156 831 94 159 32 199 19 373
в градовете 281 698 27 490 102 337 89 293 43 778 11 592 7 208
в селата 185 709 4 268 30 750 67 538 50 381 20 607 12 165
Велико Търново 145 269 8 480 37 836 49 494 34 154 10 332 4 973
в градовете 85 226 7 390 28 707 26 245 16 735 4 088 2 061
в селата 60 043 1 090 9 129 23 249 17 419 6 244 2 912
Габрово 79 611 5 656 23 410 26 637 16 426 4 524 2 958
в градовете 53 078 4 666 17 932 17 428 9 634 2 084 1 334
в селата 26 533 990 5 478 9 209 6 792 2 440 1 624
Разград 59 611 2 356 14 627 19 852 13 171 5 753 3 852
в градовете 28 580 1 980 10 284 8 839 4 624 1 712 1 141
в селата 31 031 376 4 343 11 013 8 547 4 041 2 711
Русе 125 470 12 108 42 528 42 318 18 114 6 391 4 011
в градовете 88 084 11 061 35 792 28 540 8 553 2 424 1 714
в селата 37 386 1 047 6 736 13 778 9 561 3 967 2 297
Силистра 57 446 3 158 14 686 18 530 12 294 5 199 3 579
в градовете 26 730 2 393 9 622 8 241 4 232 1 284 958
в селата 30 716 765 5 064 10 289 8 062 3 915 2 621
Североизточен район 510 115 43 050 167 101 176 460 83 564 21 850 18 090
в градовете 353 427 36 928 131 324 114 707 49 883 10 362 10 223
в селата 156 688 6 122 35 777 61 753 33 681 11 488 7 867
Варна 254 232 24 444 91 397 85 835 34 633 8 824 9 099
в градовете 205 530 22 041 79 796 67 962 24 380 5 340 6 011
в селата 48 702 2 403 11 601 17 873 10 253 3 484 3 088
Добрич 101 497 7 303 30 861 38 657 17 096 4 356 3 224
в градовете 61 541 5 748 21 765 20 448 9 631 2 065 1 884
в селата 39 956 1 555 9 096 18 209 7 465 2 291 1 340
Търговище 65 501 3 424 18 706 23 731 13 417 3 854 2 369
в градовете 33 441 2 610 12 095 10 699 5 715 1 267 1 055
в селата 32 060 814 6 611 13 032 7 702 2 587 1 314
Шумен 88 885 7 879 26 137 28 237 18 418 4 816 3 398
в градовете 52 915 6 529 17 668 15 598 10 157 1 690 1 273
в селата 35 970 1 350 8 469 12 639 8 261 3 126 2 125
Югоизточен район 623 194 64 901 220 190 197 478 89 387 26 010 25 228
в градовете 432 606 53 861 172 875 130 548 52 089 11 879 11 354
в селата 190 588 11 040 47 315 66 930 37 298 14 131 13 874
Бургас 283 356 40 178 109 812 82 800 31 767 8 911 9 888
в градовете 215 382 33 824 89 627 60 321 21 242 4 911 5 457
в селата 67 974 6 354 20 185 22 479 10 525 4 000 4 431
Сливен 92 562 7 894 28 963 28 629 16 338 5 835 4 903
в градовете 59 921 6 369 22 409 16 646 9 334 2 868 2 295
в селата 32 641 1 525 6 554 11 983 7 004 2 967 2 608
Стара Загора 175 579 11 547 56 876 62 418 31 333 7 328 6 077
в градовете 113 896 9 339 41 496 39 904 17 490 3 086 2 581
в селата 61 683 2 208 15 380 22 514 13 843 4 242 3 496
Ямбол 71 697 5 282 24 539 23 631 9 949 3 936 4 360
в градовете 43 407 4 329 19 343 13 677 4 023 1 014 1 021
в селата 28 290 953 5 196 9 954 5 926 2 922 3 339
Югозападна и Южна централна България 1 824 170 175 275 620 759 604 203 255 564 80 942 87 427
в градовете 1 271 359 142 992 477 573 431 074 146 268 37 106 36 346
в селата 552 811 32 283 143 186 173 129 109 296 43 836 51 081
Югозападен район 1 110 481 126 077 413 788 363 932 125 250 40 807 40 627
в градовете 824 086 105 026 328 769 275 449 76 585 19 641 18 616
в селата 286 395 21 051 85 019 88 483 48 665 21 166 22 011
Благоевград 140 431 11 687 38 244 43 283 25 468 10 279 11 470
в градовете 83 201 8 026 25 794 27 249 13 965 4 176 3 991
в селата 57 230 3 661 12 450 16 034 11 503 6 103 7 479
Кюстендил 86 769 6 329 28 830 28 945 13 065 4 938 4 662
в градовете 45 979 4 265 16 235 15 782 6 168 1 759 1 770
в селата 40 790 2 064 12 595 13 163 6 897 3 179 2 892
Перник 95 720 8 694 37 371 28 207 12 319 4 511 4 618
в градовете 50 753 6 007 22 716 14 421 4 247 1 525 1 837
в селата 44 967 2 687 14 655 13 786 8 072 2 986 2 781
София 178 021 16 975 59 596 55 228 26 953 10 176 9 093
в градовете 69 299 7 145 24 335 20 563 9 886 3 768 3 602
в селата 108 722 9 830 35 261 34 665 17 067 6 408 5 491
София (столица) 609 540 82 392 249 747 208 269 47 445 10 903 10 784
в градовете 574 854 79 583 239 689 197 434 42 319 8 413 7 416
в селата 34 686 2 809 10 058 10 835 5 126 2 490 3 368
Южен централен район 713 689 49 198 206 971 240 271 130 314 40 135 46 800
в градовете 447 273 37 966 148 804 155 625 69 683 17 465 17 730
в селата 266 416 11 232 58 167 84 646 60 631 22 670 29 070
Кърджали 75 586 2 893 18 161 21 507 17 686 4 875 10 464
в градовете 30 618 2 171 12 317 9 860 3 918 969 1 383
в селата 44 968 722 5 844 11 647 13 768 3 906 9 081
Пазарджик 127 026 7 613 37 777 41 376 23 586 8 184 8 490
в градовете 76 325 4 575 24 321 25 511 13 125 4 062 4 731
в селата 50 701 3 038 13 456 15 865 10 461 4 122 3 759
Пловдив 322 512 24 886 96 504 113 043 55 964 15 767 16 348
в градовете 226 239 20 397 73 622 82 091 36 094 7 254 6 781
в селата 96 273 4 489 22 882 30 952 19 870 8 513 9 567
Смолян 65 903 5 483 20 703 20 745 11 671 3 528 3 773
в градовете 32 531 3 577 11 189 10 295 4 816 1 329 1 325
в селата 33 372 1 906 9 514 10 450 6 855 2 199 2 448
Хасково 122 662 8 323 33 826 43 600 21 407 7 781 7 725
в градовете 81 560 7 246 27 355 27 868 11 730 3 851 3 510
в селата 41 102 1 077 6 471 15 732 9 677 3 930 4 215
10.06.2016
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Мария Иванова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

MIvanova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 676

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване05 януари 2017 г.
Дата на публикуване05 януари 2017 г.
Дата на последно актуализиране05 януари 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. В състава на площта на кухните се включва площта само на кухните над 4 кв.м.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2015 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и статистическия формуляр „Карта за жилищна сграда”, с който се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

 • Статистически справочник 2014

  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“ на английски език.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.

Страници