Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 951 806 355 010 1 293 153 1 315 785 618 920 195 076 173 862
в градовете 2 627 857 292 777 990 385 857 404 330 200 82 831 74 260
в селата 1 323 949 62 233 302 768 458 381 288 720 112 245 99 602
Северна и Югоизточна България 2 123 044 179 372 671 186 709 828 362 624 113 826 86 208
в градовете 1 352 868 149 427 511 724 424 850 183 461 45 575 37 831
в селата 770 176 29 945 159 462 284 978 179 163 68 251 48 377
Северозападен район 510 725 38 048 145 469 175 901 94 657 33 421 23 229
в градовете 274 789 29 671 100 172 87 461 37 127 11 516 8 842
в селата 235 936 8 377 45 297 88 440 57 530 21 905 14 387
Видин 67 741 4 300 18 227 24 081 12 392 4 762 3 979
в градовете 32 828 3 487 11 392 10 838 4 409 1 516 1 186
в селата 34 913 813 6 835 13 243 7 983 3 246 2 793
Враца 110 597 10 647 34 013 37 562 18 049 5 990 4 336
в градовете 58 556 9 136 23 480 17 072 5 657 1 730 1 481
в селата 52 041 1 511 10 533 20 490 12 392 4 260 2 855
Ловеч 94 839 6 877 25 558 31 617 18 810 7 078 4 899
в градовете 47 159 3 742 15 506 15 847 7 778 2 454 1 832
в селата 47 680 3 135 10 052 15 770 11 032 4 624 3 067
Монтана 91 069 6 041 24 878 31 109 18 411 6 414 4 216
в градовете 48 052 4 462 16 798 15 043 7 487 2 401 1 861
в селата 43 017 1 579 8 080 16 066 10 924 4 013 2 355
Плевен 146 479 10 183 42 793 51 532 26 995 9 177 5 799
в градовете 88 194 8 844 32 996 28 661 11 796 3 415 2 482
в селата 58 285 1 339 9 797 22 871 15 199 5 762 3 317
Северен централен район 468 124 31 850 133 239 157 076 94 286 32 245 19 428
в градовете 282 306 27 575 102 507 89 520 43 849 11 620 7 235
в селата 185 818 4 275 30 732 67 556 50 437 20 625 12 193
Велико Търново 145 542 8 510 37 909 49 592 34 192 10 347 4 992
в градовете 85 423 7 412 28 770 26 329 16 748 4 096 2 068
в селата 60 119 1 098 9 139 23 263 17 444 6 251 2 924
Габрово 79 718 5 671 23 422 26 662 16 456 4 539 2 968
в градовете 53 154 4 675 17 944 17 446 9 652 2 095 1 342
в селата 26 564 996 5 478 9 216 6 804 2 444 1 626
Разград 59 625 2 357 14 617 19 857 13 179 5 757 3 858
в градовете 28 601 1 981 10 284 8 848 4 631 1 714 1 143
в селата 31 024 376 4 333 11 009 8 548 4 043 2 715
Русе 125 764 12 150 42 596 42 430 18 158 6 403 4 027
в градовете 88 369 11 110 35 873 28 649 8 583 2 431 1 723
в селата 37 395 1 040 6 723 13 781 9 575 3 972 2 304
Силистра 57 475 3 162 14 695 18 535 12 301 5 199 3 583
в градовете 26 759 2 397 9 636 8 248 4 235 1 284 959
в селата 30 716 765 5 059 10 287 8 066 3 915 2 624
Североизточен район 515 581 43 564 169 795 178 133 83 871 22 006 18 212
в градовете 358 527 37 395 133 939 116 296 50 105 10 468 10 324
в селата 157 054 6 169 35 856 61 837 33 766 11 538 7 888
Варна 259 129 24 927 93 898 87 262 34 895 8 939 9 208
в градовете 210 221 22 496 82 267 69 355 24 572 5 428 6 103
в селата 48 908 2 431 11 631 17 907 10 323 3 511 3 105
Добрич 101 849 7 329 30 948 38 809 17 138 4 391 3 234
в градовете 61 738 5 759 21 799 20 552 9 659 2 078 1 891
в селата 40 111 1 570 9 149 18 257 7 479 2 313 1 343
Търговище 65 675 3 431 18 783 23 806 13 424 3 856 2 375
в градовете 33 596 2 613 12 170 10 770 5 717 1 269 1 057
в селата 32 079 818 6 613 13 036 7 707 2 587 1 318
Шумен 88 928 7 877 26 166 28 256 18 414 4 820 3 395
в градовете 52 972 6 527 17 703 15 619 10 157 1 693 1 273
в селата 35 956 1 350 8 463 12 637 8 257 3 127 2 122
Югоизточен район 628 614 65 910 222 683 198 718 89 810 26 154 25 339
в градовете 437 246 54 786 175 106 131 573 52 380 11 971 11 430
в селата 191 368 11 124 47 577 67 145 37 430 14 183 13 909
Бургас 288 212 41 140 112 123 83 881 32 060 9 032 9 976
в градовете 219 615 34 701 91 684 61 256 21 466 4 994 5 514
в селата 68 597 6 439 20 439 22 625 10 594 4 038 4 462
Сливен 92 852 7 940 29 070 28 691 16 375 5 846 4 930
в градовете 60 164 6 415 22 512 16 689 9 355 2 874 2 319
в селата 32 688 1 525 6 558 12 002 7 020 2 972 2 611
Стара Загора 175 788 11 555 56 936 62 490 31 399 7 336 6 072
в градовете 114 015 9 349 41 553 39 936 17 515 3 087 2 575
в селата 61 773 2 206 15 383 22 554 13 884 4 249 3 497
Ямбол 71 762 5 275 24 554 23 656 9 976 3 940 4 361
в градовете 43 452 4 321 19 357 13 692 4 044 1 016 1 022
в селата 28 310 954 5 197 9 964 5 932 2 924 3 339
Югозападна и Южна централна България 1 828 762 175 638 621 967 605 957 256 296 81 250 87 654
в градовете 1 274 989 143 350 478 661 432 554 146 739 37 256 36 429
в селата 553 773 32 288 143 306 173 403 109 557 43 994 51 225
Югозападен район 1 111 711 126 170 414 016 364 367 125 531 40 928 40 699
в градовете 824 809 105 104 328 902 275 721 76 734 19 695 18 653
в селата 286 902 21 066 85 114 88 646 48 797 21 233 22 046
Благоевград 140 506 11 691 38 260 43 302 25 491 10 288 11 474
в градовете 83 236 8 028 25 808 27 251 13 980 4 178 3 991
в селата 57 270 3 663 12 452 16 051 11 511 6 110 7 483
Кюстендил 86 806 6 340 28 825 28 963 13 072 4 942 4 664
в градовете 45 992 4 268 16 232 15 790 6 170 1 762 1 770
в селата 40 814 2 072 12 593 13 173 6 902 3 180 2 894
Перник 95 997 8 714 37 485 28 298 12 358 4 521 4 621
в градовете 50 877 6 019 22 770 14 463 4 258 1 530 1 837
в селата 45 120 2 695 14 715 13 835 8 100 2 991 2 784
София 178 503 16 991 59 667 55 389 27 089 10 242 9 125
в градовете 69 528 7 157 24 365 20 651 9 942 3 799 3 614
в селата 108 975 9 834 35 302 34 738 17 147 6 443 5 511
София (столица) 609 899 82 434 249 779 208 415 47 521 10 935 10 815
в градовете 575 176 79 632 239 727 197 566 42 384 8 426 7 441
в селата 34 723 2 802 10 052 10 849 5 137 2 509 3 374
Южен централен район 717 051 49 468 207 951 241 590 130 765 40 322 46 955
в градовете 450 180 38 246 149 759 156 833 70 005 17 561 17 776
в селата 266 871 11 222 58 192 84 757 60 760 22 761 29 179
Кърджали 76 266 2 905 18 263 21 906 17 837 4 891 10 464
в градовете 31 253 2 182 12 415 10 241 4 049 983 1 383
в селата 45 013 723 5 848 11 665 13 788 3 908 9 081
Пазарджик 127 614 7 687 37 944 41 622 23 637 8 222 8 502
в градовете 76 873 4 657 24 481 25 740 13 162 4 091 4 742
в селата 50 741 3 030 13 463 15 882 10 475 4 131 3 760
Пловдив 324 256 25 045 97 127 113 596 56 133 15 869 16 486
в градовете 227 665 20 555 74 234 82 594 36 187 7 283 6 812
в селата 96 591 4 490 22 893 31 002 19 946 8 586 9 674
Смолян 66 001 5 508 20 725 20 772 11 689 3 531 3 776
в градовете 32 599 3 601 11 211 10 306 4 825 1 330 1 326
в селата 33 402 1 907 9 514 10 466 6 864 2 201 2 450
Хасково 122 914 8 323 33 892 43 694 21 469 7 809 7 727
в градовете 81 790 7 251 27 418 27 952 11 782 3 874 3 513
в селата 41 124 1 072 6 474 15 742 9 687 3 935 4 214
08.06.2018
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Камелия Благоева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 205

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 март 2018 г.
Дата на публикуване14 март 2018 г.
Дата на последно актуализиране14 март 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв.м. До края на 2018 г. площта на кухните се разглежда отделно.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на жилището е сума от жилищната площ, площта на кухните и спомагателната площ.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2017 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и статистическия формуляр „Карта за жилищна сграда”, с който се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници